Obavijest studentima
Obavještavaju se studenti da u ponedjeljak oko 17h u vije?nici o?ekujemo dolazak studenata povijesti Sveu?ilišta u Be?u, pod vodstvom prof. dr. Alojza Ivaniševi?a s Instituta za povijest isto?ne Europe. Pozivamo studente da do?u i pozdrave be?ke kolege.
05.05.2011.