Obavijest studentima
Upisi ocjena iz predmeta Muzeji i historijska znanost za sve kolege koje su položili 1. i 2. kolokvij održat ?e se u ?etvrtak 2. 6. 2011. u A-202 s po?etkom u 9h. Kolegice i kolege koje nisu pisali drugi kolokvij mogu to u?initi isti dan u 8.30 h.

Naknadno ?e te biti obaviješteni o vremenu odlaska na izložbu "Pompeji" (mogu?i termini su 26. 5., ili 2. ili 3. 6. u 12h).
22.05.2011.