Obavijest o polaganju ispita na Odsjeku za povijest
Na 7. redovitoj sjednici u akad. godini 2010./11., 31 ožujka 2011, Vije?e Odsjeka za povijest donijelo je odluku o izlasku na ispite iz obvezatnih i izbornih kolegija:

Na preddiplomskom studiju:

- Obvezatni kolegiji iz programa Odsjeka za povijest - ako student nije ispunio obveze predvi?ene silabusom i nije položio ispit u istoj akademskoj godini kada je odslušao kolegij, mora ga ponovno upisati da bi mogao izlaziti na ispite.

- Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka za povijest - na preddiplomskom studiju moraju se polagati kao i obvezatni kolegiji. Ako student želi odustati od kolegija ili se on više ne predaje, može upisati drugi izborni kolegij kojim ?e realizirati broj ECTS bodova i kolegija koje propisuje program. Tako je bilo i do sada.

Na diplomskom studiju:

- od akad. god. 2011./12. primjenuju se ista pravila kao na preddiplomskom studiju.
15.06.2011.