Rezultati ispita
Rezultati ispita kod prof. Prlendera, održanog 27.06.2011.

Zvonimir Kopor?i? (dobar) 3
Filip Doma?inovi? (dovoljan) 2
Klara Vukojevi? (nedovoljan) 1
Martina Doluši? (dobar) 3
Renata Milobar (nedovoljan) 1
Matija Kurelja (nedovoljan) 1
Zorana Ilinovi? (dobar) 3
29.06.2011.