Obavijest o dodatnom ispitnom terminu u ljetnom roku
Vije?e Odsjeka za povijest je 31. svibnja 2011. na 9. redovitoj sjednici u akad. g. 2010/11. utvrdilo da na Odsjeku za povijest nije bilo gubitka nastave zbog štrajka lektora. Nastavnici Odsjeka ne?e paušalno najavljivati dodatne ispitne termine.

Smatra li koji student koji ima kombinaciju povijesti s jezi?nom grupom da bi mu zbog štrajka lektora trebao dodatni ispitni termin iz nekog kolegija, neka se obrati nadležnom ispitiva?u radi individualnog dogovora.


O b r a z l o ž e n j e

Vije?e Odsjeka za povijest ovime je primijenilo odluku Fakultetskog vije?a sa sjednice 25. svibnja 2011. godine o dodatnom ispitnom terminu

- jer je ve?ina nastavnika Odsjeka ve? najavila po tri termina u ljetnom ispitnom roku;

- jer u nastavi kolegija na Odsjeku za povijest nije zbog štrajka lektora bilo nikakvih gubitaka.

Odluka je dodatno verificirana 28. lipnja 2011. godine usvajanjem Zapisnika 9. redovite sjednice na 10. redovitoj sjednici Vije?a Odsjeka za povijest.

Pro?elnik
Prof. dr. Bruna Kunti?-Makvi?
02.07.2011.