Rezultati ispita
Na poveznici se nalaze rezultati testa iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka održanog 5. srpnja 2011.

Ocjene Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka
07.07.2011.