Hrvoje Petrić, M.A.                                     << natrag    <<<  back

Kratak životopis / Short Biography
Stipendije, gostovanja / Scholarships, Fellowships
Bibliografija / Bibliography
Konferencije, predavanja / Conferences, Lectures
Nastavne aktivnosti / Teaching Activities
Ostale aktivnosti / Remaining Activities

 

KRATAK ŽIVOTOPIS

Rođen 12. prosinca 1972. u Koprivnici.

Živio je u Drnju i Torčecu. Osnovnu školu polazio je u Torčecu i Koprivnici. Osnovnu i srednju školu završio je u Koprivnici.

Završio studij geografije i povijesti na Sveučilištu u Zagrebu.

Kraće vrijeme radio kao učitelj povijesti i zemljopisa u Osnovnoj školi Drnje te kao urednik za povijest u Nakladnoj kući «Dr. Feletar» (danas «Meridijani»).

Od 2001. zaposlen u statusu znanstvenog novaka pri Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U istraživačko zvanje mlađeg asistenta izabran 2001. od kada ujedno sudjeluje u nastavi Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 2005., na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu obranio magistarski rad  na temu "Koprivnica u 17. stoljeću – okoliš, demografske, društvene i gospodarske promjene u prograničnom gradu."

Uži interes mu je vezan uz pogranična područja ranoga novog vijeka, gospodarsku povijest i povijest okoliša (ekohistorije). 

 

 

SHORT BIOGRAPHY

Hrvoje Petrić was born 12. December 1972 in  Koprivnica, Republic of Croatia.

He attended a junior elementary school in Drnje and Torčec. In Koprivnica, he completed his elementary and secondary education.

At the University of Zagreb, he majored geography and history (natural sciences; liberal arts).  

A short period of time he was working as an elementary school teacher of history, and a publishing editor at the history department of a publishing house «Meridijani».

Since 2001, he is a research assistant at the University of Zagreb, Faculty of Arts and Letters – Institute of Croatian History - undertaking a scientific research.

In 2001 he is appointed a novice teaching assistant at the University of Zagreb - Faculty of Arts and Letters-  Department of History.

In 2005, at the University of Zagreb - Faculty of Arts and Letters-  Department of History he majored MA in history. The topic was "Koprivnica in the 17th century - Environmental, Demographic, Social and Economic  Changes in the Border City".

His research focuses on frontier regions in early modern history, economic history and environmental history (ecohistory).

 

 

 

 


STIPENDIJE, GOSTOVANJA / SCHOLARSHIPS, FELLOWSHIPS


 


BIBLIOGRAFIJA / BIBLIOGRAPHY


 

Knjige / Books

 

 Uredništva / Editorial Work

 

 

 Znanstveni radovi / Scientific Articles

Stručni radovi / Articles

 


 KOnferencije, predavanja / Conferences, LecturesNastavne aktivnosti / Teaching Activities


 

 


Ostale aktivnosti / Remaining Activities


 

Projects

From 1999 a collaborator, and from 2001 until 2002, a younger researcher at the Project "Temeljni dokumenti hrvatske povijesti [Basic documents of Croatian history]." Director: Prof. dr. Nikola Stančić).

 

 

Memberships

Tajnik Centra za ekonomsku i socijalnu povijest ZHP

Voditelj (moderator) Sekcije za gospodarsku povijest HNOPZ-a

Član uprave Društva za hrvatsku povjesnicu

Član uprave i potpredsjednik Povijesnog društva Koprivnica

Predsjednik Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju

Član Historischer Verein für Steiermark, Graz, Republika Austrija

Član Pannonisches Institut, Güttenbach, Republika Austrija

Član European Society for Environmental History

Član Europäische Gesellschaft für das Studium von Literatur, Kultur und Umwelt (European Association for the Study of Literature, Culture and EnvironmentEASCLE)

 

 


 

 << natrag    <<<  back


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec