Marta Petrak, asistentica stipendistica

Soba: F328, tel. 01/6002-315

Kolegiji

  1. Semantički seminar 1
  2. Prevođenje uz pomoć prevoditeljskih alata
  3. Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski

 

Životopis

            Rođena je u Zagrebu, gdje je završila II. opću gimnaziju. Na Filozofskome fakultetu u  Zagrebu diplomirala je 2011. godine anglistiku (lingvistički smjer) te francuski jezik i književnost (prevoditeljski smjer). Tijekom studija primala je državnu stipendiju i Stipendiju Grada Zagreba, a 2009. osvojila je Nagradu Dekana Filozofskog fakulteta za izvrsnost u studiju na studijskoj grupi Francuskog jezika i književnosti.

            Radila je kao predavač poslovnoga francuskog i engleskog jezika u školi HalPet poslovna komunikacija. Od srpnja do rujna 2012. stažirala je na Hrvatskom odjelu za pisano prevođenje Europskog parlamenta u Luksemburgu. U travnju 2013. sudjelovala je u programu Model European Union u Europskom parlamentu u Strasbourgu u ulozi usmenog prevoditelja. U srpnju 2013. završila je poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Konferencijskog prevođenja za hrvatski, francuski i engleski uz stipendiju Europske komisije. Od lipnja 2013. do rujna 2014. bila je stalno zaposlena u prevoditeljskoj tvrtci Studio Nixa kao usmeni i pisani prevoditelj za engleski i francuski. Od 2013. godine honorarni je usmeni prevoditelj za Hrvatsku radio-televiziju.

            Zaposlena je kao asistentica-stipendistica na Katedri za francuski jezik Filozofskog fakulteta u Zagrebu od listopada 2014. i upisana na Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na istom fakultetu.

Izlaganja na znanstvenim skupovima:

1) (2015) „Težnje za feminizacijom naziva nositelja javnih funkcija u suvremenom francuskom i španjolskom jeziku“ – XXIX. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku „Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja” u Zadru, s B. Mikelenić (izlaganje)

Ostala izlaganja:

1) (2015.) Gospođa ministar ili gospođa ministrica: korpusno istraživanje uporabe ženskog lika naziva zanimanja u francuskom i španjolskom jeziku, u Zagrebačkom lingvističkom krugu, s B. Mikelenić (izlaganje)  

 

Usavršavanja i stipendije:

1) 12. do 19.07.2015. stipendija CEEPUS-a za ljetnu školu Romance studies in Central Europe, Zavod za romanistiku Sveučilišta u Grazu (Austrija)

– izlaganje u doktorskoj sekciji pod naslovom “Étude contrastive des préfixes verbaux spatiaux français et croates ”

2) 21.09.2015. do 20.10.2015. stipendija francuske vlade za istraživački boravak na Sveučilištu Paris IV-Sorbonne (Francuska)

 

Objavljeni prijevodi:

Marie Carré, Memoari jednog antiapostola SB-1025, Naklada Benedikta, 2012. (s francuskog) Vodič za kontrolu kvalitete za mala i srednja revizorska društva, treće izdanje, Hrvatska revizorska komora (s engleskog)