Nastavnički smjer

Pedagoške kompetencije

 

Za stjecanje pedagoških kompetencija (kako ih definira zakon) ukupan broj bodova iznosi 60 ECTS, od čega je 18 ECTS bodova predviđeno za obvezne kolegije u organizaciji Centra za obrazovanje nastavnika, a ostatak bodova studenti stječu kroz metodički blok i praksu (u organizaciji odsjeka) te izborne kolegije iz ponude odsjeka ili Centra za obrazovanje nastavnika. Opširnije vidi u sljedećim dokumentima:

Struktura zajedničkog dijela diplomskih studija

Popis kolegija kojima se stječu pedagoške kompetencije koji se izvode na nastavničkome smjeru diplomskoga studija francuskoga jezika i književnosti

 

I. SEMESTAR (zimski)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuski jezik 7 (1P/2V, 3 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica u miru i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen ispit uvjet je za upis kolegija Francuski jezik 8 (8. semestar)

Naziv kolegija: Proces usvajanja drugog jezika (2P, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: nema
Preduvjet za: položen ispit preduvjet je za upis kolegija Glotodidaktika (8. sem.)

Studenti nastavničkog smjera moraju zadovoljiti i obveze propisane programom Centra za obrazovanje nastavnika.

OBVEZNI IZBORNI KOLEGIJI – Odabrati najmanje 3 ECTS boda

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 1: francuski – hrvatski (1S/1V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica
Izvođač: Sanja Šoštarić, viša lektorica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: odslušan kolegij Uvod u prevođenje
Preduvjet za: upis kolegija Prijevodne vježbe 2 (8. semestar)

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 1: hrvatski – francuski (1S/1V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Jean-Baptiste Bernard, franc. lektor i Miriam Miculinić, vanjska suradnica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: odslušan kolegij Uvod u prevođenje
Preduvjet za: upis kolegija Prijevodne vježbe 2 (8. semestar)

Naziv kolegija: Učenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Francuska fonetika 1 (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Izvođač: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Studenti nastavničkog smjera moraju zadovoljiti i obveze propisane programom Centra za obrazovanje nastavnika.

Nastavnički modul – Obvezni kolegiji – tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova

Naziv kolegija: Didaktika

Naziv kolegija: Psihologija odgoja i obrazovanja

Naziv kolegija: Sustavna pedagogija

Izborni kolegiji – Odabrati najmanje 5 ECTS bodova

Naziv kolegija: Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza (2P, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Semantički seminar 1 ( 2S, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: Marta Petrak, asist.
Ispit: da
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položen kolegij Francuska lingvistika 2 (4. semestar)

Naziv kolegija: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: nema

Naziv kolegija: Suvremeni frankofoni film (1P + 1S, 4ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: Vanja Kulaš
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Nastavnički modul – Izborni kolegiji – opcionalan odabir kolegija

Naziv kolegija: Filozofija odgoja – opći predmet

Naziv kolegija: Govorništvo za nastavnike

Naziv kolegija: Hrvatski jezik za nastavnike

Naziv kolegija: Informacijske tehnologije u obrazovanju

Naziv kolegija: Razredni diskurs

Naziv kolegija: Učenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi

 

II. SEMESTAR (ljetni)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuski jezik 8 (1P/2V, 3 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica u miru i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 7 (7. semestar)

Naziv kolegija: Glotodidaktika (1P/1S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Proces usvajanja drugog jezika
Preduvjet za: položen kolegij uvjet je za upis kolegija Metodika nastave francuskog jezika (9. sem.)

Naziv kolegija: Praksa 1 (1S/3V, 5 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Izvođač: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne
Preduvjet za: položen kolegij uvjet je za upis kolegija Praksa 2 (3. semestar)

Studenti nastavničkog smjera moraju zadovoljiti i obveze propisane programom Centra za obrazovanje nastavnika.

OBVEZNI IZBORNI KOLEGIJI – Odabrati 3 ECTS boda

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 2: francuski – hrvatski (1S/1V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent (2 grupe)
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Prijevodne vježbe 1 i Traduktologija

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 2: hrvatski – francuski (1S/1V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: Miriam Miculinić, vanjska suradnica i dr. sc. Jean-Baptiste Bernard, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Prijevodne vježbe 1 i Traduktologija

Naziv kolegija: Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Andrea Beata Jelić, vanjska suradnica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Nastavnički modul – Obvezni kolegiji – tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova

Naziv kolegija: Didaktika

Naziv kolegija: Psihologija odgoja i obrazovanja

Naziv kolegija: Sustavna pedagogija

Izborni kolegiji – Odabrati najmanje 2 ECTS boda

Naziv kolegija: Metodologija čitanja i pisanja za nastavnike (1P/1V, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: Jean-Baptiste Bernard, francuski lektor (1 grupa)
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Semantički seminar 2 (2S, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, docentica
Ispit: da
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položen kolegij Francuska lingvistika 2

Naziv kolegija: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistički opis francuskog jezika (2S, 3 ECTS)

Nositelj: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Izvođač: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

Nastavnički modul – Izborni kolegiji – opcionalan odabir kolegija

Naziv kolegija: Evaluacija tretmana u obrazovanju

Naziv kolegija: Fonetska korekcija

Naziv kolegija: Metodologija čitanja i pisanja za nastavnike

Naziv kolegija: Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije

Naziv kolegija: Proizvodnja govora

Naziv kolegija: Rad s nadarenim učenicima

Naziv kolegija: Sociologija obrazovanja

III. SEMESTAR (zimski)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuski jezik 9 (1P/2V, 3 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica u miru i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 8

Naziv kolegija: Metodika nastave francuskog jezika (2S, 4 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Izvođač: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položeni kolegiji Proces usvajanja drugog jezika i Glotodidaktika

Naziv kolegija: Praksa 2 (1S/3V, 5 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Izvođač: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položen kolegij Praksa 1

Studenti nastavničkog smjera moraju zadovoljiti i obveze propisane programom Centra za obrazovanje nastavnika.

Nastavnički modul – Obvezni kolegiji – tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova

Naziv kolegija: Didaktika

Naziv kolegija: Psihologija odgoja i obrazovanja

Naziv kolegija: Sustavna pedagogija

 

Izborni kolegiji – odabrati najmanje 3 ECTS boda

Naziv kolegija: Razredni diskurs (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Ivana Franić, izv.prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistički opis odabranog romanskog idioma (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Dražen Varga, red. prof.
Izvođač: Delie Sarafie
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti:

Naziv kolegija: Suvremeni frankofoni film (1P + 1S, 4ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: Vanja Kulaš
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

 

Nastavnički modul – Izborni kolegiji – opcionalan odabir kolegija

Naziv kolegija: Filozofija odgoja – opći predmet

Naziv kolegija: Govorništvo za nastavnike

Naziv kolegija: Hrvatski jezik za nastavnike

Naziv kolegija: Informacijske tehnologije u obrazovanju

Naziv kolegija: Razredni diskurs

Naziv kolegija: Učenje francukog jezika u ranoj školskoj dobi

 

IV. SEMESTAR (ljetni)

Četvrti je semestar predviđen za pisanje diplomskoga rada. Diplomski se rad treba prijaviti do kraja tekuće akademske godine ukoliko se ne želi platiti 15 ECTS-bodova koliko nosi diplomski rad.

Nastavnički modul – Obvezni kolegiji – tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova

Naziv kolegija: Didaktika

Naziv kolegija: Psihologija odgoja i obrazovanja

Naziv kolegija: Sustavna pedagogija

 

Nastavnički modul – Izborni kolegiji – opcionalan odabir kolegija

Naziv kolegija: Evaluacija tretmana u obrazovanju

Naziv kolegija: Fonetska korekcija

Naziv kolegija: Metodologija čitanja i pisanja za nastavnike

Naziv kolegija: Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije

Naziv kolegija: Proizvodnja govora

Naziv kolegija: Rad s nadarenim učenicima

Naziv kolegija: Sociologija obrazovanja