Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije

Naziv predmeta: Metodika nastave francuskog jezika

Naziv kolegija: Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije

ECTS bodovi: 3 boda

Jezik:  francuski

Trajanje: 1 semestar (osmi)

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata seminara tjedno

Uvjeti: ispunjeni uvjeti za upis u osmi semestar

Ispit: usmeni ispit

Sadržaj: Vrednovanje znanja; određenje lingvističke kompetencije; određenje komunikacijske kompetencije; mjerenje lingvističke kompetencije; mjerenje komunikacijske kompetenciije; testiranje u nastavi stranih jezika i vrste testova; pitanje valjanosti i pouzdanosti testova; standardizirano i nestandardizirano testiranje; izrada testa; utjecaj testa na nastavni proces.

Cilj: Omogućiti studentima uvid u problematiku određenja i vrednovanja lingvističke i komunikacijske kompetencije u stranom jeziku.

Popis obvezne literature:

(obvezne dvije knjige za ispit)

Bolton, S. (1987) Evaluation de la compétence communicative en langue étrangère, Paris, Hatier-Credif
Cornaire, C. (1998) La compréhension orale, Paris, CLE, International
Salins, D. (1988) Une approche ethnographique de la communication: rencontres en milieu parisien,Paris, Hachette
Tagliante, C. (1993) L’évaluation, Paris, CLE, International

Dopunska literatura:

Cyr, P. (1998) Les stratégies d’apprentissage, Paris, CLE, International
Cornaire, C. , Raymond, P. M. (2000) La Production écrite, Paris, CLE, International
Luzissier, D. Evaluer les apprentissages dans une approche communicative, Paris, Hachette
Izbor članaka iz stručnih časopisa, Le Français dans le monde, Paris, Strani jezici, Zagreb