Terminologija

Naziv predmeta: Francuski jezik

Naziv kolegija: Terminologija

Nositelj kolegija: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, doc.

Izvođač: Marta Petrak, asist.

Status kolegija: obvezatni

ECTS bodovi: 3

Jezik: francuski

Ispit: ne

Ocjena: trajno praćenje

Oblik nastave: 1P+1V

Uvjeti: položen kolegij Traduktologija

Sadržaj kolegija: U ovome kolegiju studenti će upoznati osnove terminologije kao posebne znanosti i postupke terminografije kao njene primjene, s naglaskom na razvijanju sposobnosti analitičke obrade korpusa prema pravilima te discipline. Kolegij će se baviti jednojezičnim korpusima, na suvremenom francuskom jeziku.

Cilj kolegija: Cilj je kolegija da se studenti upoznaju s pravilima terminologije i razviju kroz praktično iskustvo svoju sposobnost samostalnog stvaranja baze podataka. Trebali bi se naučiti služiti najvažnijim pomagalima za tu svrhu.

Studentske obveze: pisani rad, moderiranje jedne nastavne jedinice

Raspored rada po tjednima:

1. tjedan: Terminologija: temeljni pojmovi i nazivi, literatura, studentske obveze
2. tjedan: Područje
3. tjedan: Korpus
4. tjedan: Općeuporabni jezik i jezik struke
5. tjedan: Naziv
6. tjedan: Terminološka kartica: svrha i sadržaj
7. tjedan: Definicija
8. tjedan: Kontekst
9. tjedan: Odnosi među pojmovima
10. tjedan: Pojmovno stablo
11. tjedan: Primjeri dvojezičnih glosara
12. tjedan: Vježba: izradba dvojezičnoga glosara turizma
13. tjedan: Vježba: izradba dvojezičnoga glosara turizma
14. tjedan: Predstavljanje studentskih radova
15. tjedan: Predstavljanje studentskih radova

Obvezna literatura:

1. Mondialisation, localisation, francophonies, Numéro spécial de la revue de l’association TLS, Vol. 1 Actes des universités d’été et d’automne 2003.

2. Actes du colloque international «Traduction et francophonie(s). Traduire en francophonie», Université de Rennes 2, sous la direction de Daniel Gouadec, La Maison du dictionnaire, Paris, 2004.

3. Spécial terminologie, Actes des universités d’été et d’automne 2001 et du colloque international sur la traduction spécialisée, Complément, Université de Rennes 2, sous la direction de Daniel Gouadec et Daniel Toudic, La Maison du dictionnaire, Paris, 2002.