Nastavnici

Stalni zaposlenici

Dr.sc. Nikica Talan, red. prof.
Ured: F 322 tel: 01/4092-340
Vrijeme primanja: ponedjeljkom 14:30 – 15:30
E-mail: ntalan@ffzg.hr

Dr. sc. Nina Lanović, doc. 
Ured: F 322 tel: 01/4092-340
Vrijeme primanja: četvrtkom 12:00-13:00
E-mail: nina.lanovic@ffzg.hr

Dr.sc. Daliborka Sarić, viša lektorica
Ured: F 323 tel: 01/4092-338
Vrijeme primanja: ponedjeljkom 11:30 – 12:30
E-mail: dsaric@ffzg.hr, dalibor_ka@hotmail.com

Dr.sc. Majda Bojić, viša asistentica
Ured: F 322 tel: 01/4092-340
Vrijeme primanja: utorkom 09:00 – 10:00
E-mail: mbojic@ffzg.hr

Mr.sc. Želimir Brala, viši lektor
Ured: F 323 tel: 01/4092-338
Vrijeme primanja: utorkom 09:30 – 10:30
E-mail: zbrala@ffzg.hr

Ana Ille Horvat, viša lektorica
Ured: F 322 tel: 01/4092-340
Vrijeme primanja: srijedom 12:30 – 13:30
E-mail: aille@ffzg.hr, ana_ille@yahoo.com

Maria Jose Homem, portugalska lektorica
Ured: F 323 i A 110 (Centro de Língua Portuguesa) tel: 01/4092-338 i 01/4090-283
Vrijeme primanja:
E-mail: m.jose.homem@gmail.com

Vanjski suradnici

Marina Deur, viša lektorica
Ured: F 323 tel: 01/4092-338
Vrijeme primanja: četvrtkom 16:00 – 17:00
E-mail: marina.deur@gmail.com

Davor Gvozdić, predavač 
Ured: F 323 tel: 01/4092-338
Vrijeme primanja: četvrtkom 12:00 – 14:00
E-mail: dav.gvozdic@gmail.com