South-East Europe Textbook Network

Library

 

 

(return to home page)

 

 

Recent Publications

Minderheiten im Schulbuch: Südosteuropa / Minorities in textbooks: South-East Europe

Internationale Schulbuchforschung / International Textbook Research, Zeitschrift des Georg-Eckert-Instituts, Heft 2/ 2001, eds.: Heike Karge and Andreas Helmedach

Internationale Schulbuchforschung / International Textbook Research je časopis koji objavljuje Georg Eckert Institut. Najnoviji broj časopisa posvećen je manjinama u udžbenicima zemalja JI Europe.

Sadržaj posljednjeg broja:

Essays / Eseji

Koren, Snježana: Minorities in Croatian history and geography textbooks

Ovaj članak analizira prikaz manjina u hrvatskim udžbenicima povijesti i zemljopisa. Nastao je na temelju analize najnovijih udžbenika za šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole, koji se bave razdobljem od ranog srednjeg vijeka do današnjih dana. Težište članka je na odnosima između Hrvata i srpske manjine u Hrvatskoj no uključene su i ostale manjine (Talijani, Nijemci, Mađari, Židovi). Autorica daje i osvrt na mjesto nastave povijesti u hrvatskom obrazovnom sustavu te na proceduru odobravanja i publikacije udžbenika povijesti. Također, bavi se i pojedinim problemima u nastavi povijesti koji proizlaze iz postojećeg nastavnog plana i programa.

Janjetović, Zoran: National minorities and non-Slav neighbours in Serbian textbooks

Autor ovog članka analizira prikaz nacionalnih manjina i najvažnijih događaja u povijesti odnosa Južnih Slavena s njihovim ne-slavenskim susjedima u srpskim udžbenicima povijesti za razdoblje između 1918. i 2000.

Low-Beer, Ann: Politics, school textbooks and cultural identity. The struggle in Bosnia and Hercegovina

U svakom društvu, školski udžbenici u predmetima kao što je književnost, povijest, zemljopis, umjetnost i glazba nastoje poučavati političkim i društvenim normama tog društva. Bosna i Hercegovina je primjer koji trenutačno upada u oči, jer norme na lokalnoj razini nisu u skladu sa okvirom utemeljenim Daytonskim mirom. Tamo su međunarodne vlasti uvele neke izvanredne mjere kojima nastoje ispraviti tu situaciju. Udžbenici koji se upotrebljavaju u školama doslovce nose znakove bitke koja se vodi zbog onoga što te bi kulturne i političke norme trebale predstavljati.

Murgescu, Mirela-Luminiţa: The history of minorities in the Romanian school system. Curricula and textbooks in the late 1990s

Autorica analizira prikaz povijesti nacionalnih manjina u suvremenim rumunjskim udžbenicima za političko obrazovanje, zemljopis i povijest. Poseban naglasak stavlja na napetosti koje su nastale zbog zahtjeva novih programa da se prikaže izbalansirana slika nacionalne raznolikosti u Rumunjskoj te odbijanja mnogih autora da napuste paradigmu o organskoj i homogenoj rumunjskoj naciji. Sama analiza, posebno u vezi s udžbenicima povijesti, prikazuje različita stajališta autora udžbenika te relativno sporo napredovanje obnove i široko rasprostranjeni otpor prema odstupanju od uvriježene povijesne slike o samome sebi. Analiza također pokazuje kako mnogi autori aktivno potkopavaju zahtjeve i duh novih nastavnih planova. Nadalje, raspravlja se o konceptualnim nedostacima novog predmeta “povijest i tradicija nacionalnih manjina”

Liakova, Marina: Das Bild des Osmanischen Reiches und der Türken (1396-1878) in ausgewähkteb bukgaruschen Schulbüchern für Geschichte / The portrayal of the Ottoman Empire and Turkey (1396-1878) in selected Bulgarian school textbooks for history

U ovom članku analiziraju se povijesni preduvjeti za suvremene stavove Bugara prema Turcima. Usprkos demokratizacijskim tendencijama u Bugarskoj nakon 1989, ispitivanja javnog mišljenja odražavaju kontinuirano negativnu sliku Turaka u stavovima Bugara. U tom je smislu posebno značajna povijesna slika Turaka koja se odnosi na zajedničku prošlost Bugara i Turaka, a koja je sada dobila službeni status - prikaz razdoblja Osmanskog Carstva u udžbenicima povijesti. Službena nacionalna povijest i način na koji se prikazuje u udžbenicima povijesti je, na ovaj ili onaj način, interpretacija povijesti na temelju suvremenih gledišta (što uvijek uključuje određene vrijednosti, posebno one političke prirode). Socijalne i političke konstelacije sadašnjosti, da se izrazimo riječima Pierrea Bourdieua - “simboličke bitke” sadašnjosti - imaju važnu ulogu u nastanku službenog diskursa jedne države. S ove teoretske perspektive objašnjavaju se i promjene “službenog diskursa” u udžbenicima povijesti u Bugarskoj.

Weber, Claudia: Wandertage, Museen und Kliment-Bäume. Zur Erinnerungskultur an bulgarischen Schulen / Excursion days, museums, and “Kliment-Trees”. Memory culture at Bulgarian schools

Upečatljiv je nedostatak vatrene nacionalističke propagande u bugarskim udžbenicima povijesti iz 19. i s početka 20. stoljeća. Kako onda, ako ne učenjem iz udžbenika, dijete postaje nacionalist? Autorica ovog članka ističe alternativne metode “identity managementa” u bugarskim školama do tridesetih godina, pokazujući kako se izgradnja nacije (nation-building) protezala i izvan učioničke nastave. Tri takve metode - školske ekskurzije, školski muzeji i proslava nacionalnih praznika - čini se da su bile u središtu politike izgradnje identiteta. Posebno je “Dan Ćirila i Metoda” priskrbio državi već uhodanu formu izgradnje nacije, učvršćujući poznate rituale lokalne komunikacije i sliku škole i obrazovanja kao dio nacionalnog ponosa. Tijekom desetljeća, djeca su se doživljavala nasljednicima posebne kulturne tradicije čime je poticana njihova nacionalna socijalizacija.

Fickenscher, Daniel: Das Schulwesen und di Schulbücher für die mazedonische Minderheit in Albanien / The school system and school textbooks for the Macedonian minority in Albania

Unutar granica Republike Albanije živi malobrojna manjina makedonskih Slavena. U nekoliko sela u blizini Prespanskog jezera, gdje su kompaktne naseobine Makedonaca, postoji i školovanje na makedonskom jeziku. Od države kontrolirani albanski izdavač školskih udžbenika objavljuje brojne udžbenike na makedonskom jeziku za te škole. Nakon pada komunizma u Albaniji, ti se udžbenici razvijaju u suradnji i uz financijsku potporu makedonskog Ministarstva prosvjete. Uporabom tih udžbenika prava makedonske manjine koja živi na albanskoj obali Prespanskog jezera zajamčena su na području obrazovanja kako zakonom tako i u praksi.

Forum

Richter, Steffi: Not only a storm in the waterglas: Japan's latest conflict over school textbooks

UNESCO International Textbook Research Network

Reviews / Recenzije

Reports / Izvješća

Further information about this issue is available on the web-site of the Georg Eckert Institute: www.gei.de

contact