South-East Europe Textbook Network

Library

 

 

(return to home page)

 

 

Recent Publications

Robert Stradling, Teaching 20th-century European history, Council of Europe Publishing 2001.

U sklopu projekta «Učenje i nastava o povijesti Europe u 20. stoljeću» («Learning and teaching about the history of Europe in the 20th centry») Vijeća Europe nastao je niz knjiga posvećenih pojedinim problemima nastave povijesti u školama. Te su knjige tiskane u izdanju Vijeća Europe na engleskom i francuskom jeziku, a kasnije prevedene i na neke druge europske jezike.

U tome se nizu nalazi i knjiga Roberta Stradlinga Nastava europske povijesti 20. stoljeća («Teaching 20th-century European history»). To je inovativni priručnik za sve osobe uključene na bilo koji način u nastavu povijesti, odnosno za nastavnike, osobe odgovorne za usavršavanje nastavnika i pripremu nastavnih planova i programa, kao i za sve koje ta tema zanima.

Autor se u knjizi bavi određenim temama kao što su, primjerice, Holokaust, raspad Sovjetskog Saveza, valovi europskih migracija u 20. stoljeću, irsko pitanje i mnogo drugih, pružajući prijedloge za obradu pojedinih tema u razredu. Osim toga, u knjizi možemo pročitati o učenju o osjetljivim temama, «čitanju» vizualnih i audio-vizualnih izvora, analizi «povijesti» na televiziji, Internetu i pristupu modernim tehnologijama, primjeni oralne povijesti i slično. Uvođenje modernih pristupa poučavanju povijesti u razredu autor smatra vrlo važnim za unapređenje nastave. Istovremeno ističe nužnost kritičkog pristupa novim vrstama povijesnih izvora i obrađuje načine kako tretirati pojedine izvore povijesnoga znanja prilikom njihove analize s učenicima.

Naglasak u knjizi postavljen je više na pitanje «kako» poučavati povijest, a ne toliko na pitanje «što» odnosno «o čemu» bi se trebalo predavati. Na taj način knjiga treba biti poticaj nastavnicima za proširivanje horizonta njihove nastave do europskih i svjetskih dimenzija. Smatra se naime da se teme iz svjetske i europske povijesti ne bi smjele upotrebljavati samo kao ilustracija ili dopuna sadržaja iz nacionalne povijesti, već da je pravo razumijevanje događaja, procesa i pojava nemoguće bez primjene pristupa baziranog na europskoj i svjetskoj dimenziji.

Stradlingova knjiga može biti vrlo zanimljiva i korisna literatura za sve koji uviđaju potrebu promjene pristupa nastavi povijesti, kako u Hrvatskoj tako i u drugim jugoistočnoeuropskim zemljama koje se upravo sada suočavaju s tim problemom. Pruža čitateljima cijelu lepezu inovativnih ideja, korisnih savjeta i nužnih informacija za rad s učenicima u pravcu moderne nastave povijesti koja je nesumnjivo važan element u odgoju i obrazovanju mladih naraštaja za bolju budućnost.

Magdalena Najbar-Agičić

contact