South-East Europe Textbook Network

Library

 

 

(return to home page)

 

 

Recent Publications

Ruth Tudor, Teaching 20th century women's history: a classroom approach, Council of Europe Publishing 2000.

U sklopu projekta «Učenje i nastava o povijesti Europe u 20. stoljeću» («Learning and teaching about the history of Europe in the 20th centry») Vijeća Europe nastao je niz knjiga posvećenih pojedinim problemima nastave povijesti u školama. Te su knjige tiskane u izdanju Vijeća Europe na engleskom i francuskom jeziku, a kasnije su prevedene i na neke druge europske jezike.

U tome se nizu, između ostalih, nalazi i knjiga Ruth Tudor Nastava ženske povijesti: pristup u razredu («Teaching 20th century women's history: a classroom approach»). Ta bi knjiga trebala biti pomoć nastavnicima koji žele integrirati žensku povijest u nastavu povijesti u školama. Teme iz ženske povijesti prisutne su u kurikulima mnogih europskih zemalja, ali vrlo često nedostaju materijali s kojima bi se te teme mogle obrađivati. Autorica se usredotočila na ponekad skrivene veze između rada, obitelji, kulture, ratova i politike bitne za obradu ženske povijesti. Potiče na postavljanje pitanja vezanih uz žensko povijesno iskustvo u Europi.

U temama koje predlaže za obradu autorica ističe povezanost između javne i privatne sfere ženskoga života, analizira slike žena stvorene preko medija, jezika i književnosti, te kako su politički sustavi utjecali na život žena. Ta tema je posebno ilustrirana primjerima iz studije o životu žena u Sovjetskoj Rusiji.

Knjiga Ruth Tudor može biti izuzetno zanimljiva i korisna literatura za sve koji uviđaju potrebu promjene pristupa u nastavi povijesti. Uključivanje povijesti manjinskih i «zaboravljenih» skupina društva u nastavni proces vrlo je važno za razumijevanje cjeline povijesnog tijeka. Tako je i povijest žena potrebno uključiti u školski kurikulum, a ova knjiga upravo donosi obilje ideja i primjera kako se to može uraditi. Može također potaknuti na razmišljanje o potrebi prevladavanja stereotipa i postavljanje kritičkih pitanja u vezi s drugim sličnim temema.

Magdalena Najbar-Agičić

 

 

contact