South-East Europe Textbook Network

News

 

 

(return to home page)

 

 

Dijalog povjesničara - istoričara

Od 1998. godine u organizaciji Zaklade Friedrich Naumann održavaju se međunarodni skupovi Dijalog povjesničara / istoričara, na kojima sudjeluju povjesničari - znanstveni i sveučilišni radnici - uglavnom iz Savezne Republike Jugoslavije i Hrvatske, no i iz drugih zemalja (Savezne Republike Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država). Do sada je održano šest takvih skupova. Prva četiri (studeni 1998., studeni 1999., svibanj 2000., listopad 2000.) održana su u mađarskom gradu Pečuhu. Nakon toga započelo je naizmjenično održavanje skupova u Saveznoj Republici Jugoslaviji i Republici Hrvatskoj: prvi je skup održan u ožujku 2001. u Herceg-Novom, a drugi u rujnu 2001. u Zagrebu. Zaklada Friedrich Naumann objavila je plenarna izlaganja, izjave i saopćenja s prva četiri skupa u zbornicima radova Dijalog povjesničara / istoričara 1-4. Dio radova objavljenih u zbornicima Dijalog povjesničara - istoričara 3 i Dijalog povjesničara - istoričara 4 posvećen je udžbenicima povijesti. Na posljednjem susretu u Zagrebu također su dva rada bila posvećena udžbenicima povijesti u Hrvatskoj i Srbiji. Kalman Kuntić priredio je rad o nastavi povijesti za hrvatsku nacionalnu manjinu u Vojvodini, a Magdalena Najbar-Agičić i Snježana Koren rad pod naslovom “Slika susjednih naroda u hrvatskim udžbenicima povijesti”.

Dosad objavljeni radovi na temu udžbenika povijesti:

Dijalog povjesničara - istoričara 3, priredili Hans-Georg Fleck i Igor Graovac, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2001.

Ivo Goldstein, O udžbenicima povijesti u Hrvatskoj. Dijalog povjesničara - istoričara 3, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2001.

Dijalog povjesničara - istoričara 4, priredili Hans-Georg Fleck i Igor Graovac, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2001.

Heike Karge, Istraživanja školskih udžbenika u Jugoistočnoj Europi. Problemi, projekti, perspektive. Dijalog povjesničara - istoričara 4, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2001.

Dubravka Stojanović, Konstrukcija prošlosti - slučaj srpskih udžbenika istorije. Dijalog povjesničara - istoričara 4, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2001.

Ivica Prlender, Hrvatski udžbenici za povijest - stanje i nakane. Dijalog povjesničara - istoričara 4, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2001.

Magdalena Najbar-Agičić, Promjene u prikazu Drugoga svjetskog rata u hrvatskim udžbenicima povijesti u posljednjih četvrt stoljeća, Dijalog povjesničara - istoričara 4, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2001.

Damir Agičić, Nacionalni identitet Hrvata i Srba u prvoj polovici 19. stoljeća u udžbenicima povijesti za osnovnu školu u Republici Hrvatskoj i Saveznoj Republici Jugoslaviji, Dijalog povjesničara - istoričara 4, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2001.

Dijalog povjesničara - istoričara

Od 1998. godine u organizaciji Zaklade Friedrich Naumann održavaju se međunarodni skupovi Dijalog povjesničara / istoričara, na kojima sudjeluju povjesničari - znanstveni i sveučilišni radnici - uglavnom iz Savezne Republike Jugoslavije i Hrvatske, no i iz drugih zemalja (Savezne Republike Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država). Do sada je održano šest takvih skupova. Prva četiri (studeni 1998., studeni 1999., svibanj 2000., listopad 2000.) održana su u mađarskom gradu Pečuhu. Nakon toga započelo je naizmjenično održavanje skupova u Saveznoj Republici Jugoslaviji i Republici Hrvatskoj: prvi je skup održan u ožujku 2001. u Herceg-Novom, a drugi u rujnu 2001. u Zagrebu. Zaklada Friedrich Naumann objavila je plenarna izlaganja, izjave i saopćenja s prva četiri skupa u zbornicima radova Dijalog povjesničara / istoričara 1-4. Dio radova objavljenih u zbornicima Dijalog povjesničara - istoričara 3 i Dijalog povjesničara - istoričara 4 posvećen je udžbenicima povijesti. Na posljednjem susretu u Zagrebu također su dva rada bila posvećena udžbenicima povijesti u Hrvatskoj i Srbiji. Kalman Kuntić priredio je rad o nastavi povijesti za hrvatsku nacionalnu manjinu u Vojvodini, a Magdalena Najbar-Agičić i Snježana Koren rad pod naslovom “Slika susjednih naroda u hrvatskim udžbenicima povijesti”.

Dosad objavljeni radovi na temu udžbenika povijesti:

Dijalog povjesničara - istoričara 3, priredili Hans-Georg Fleck i Igor Graovac, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2001.

Ivo Goldstein, O udžbenicima povijesti u Hrvatskoj. Dijalog povjesničara - istoričara 3, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2001.

Dijalog povjesničara - istoričara 4, priredili Hans-Georg Fleck i Igor Graovac, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2001.

Heike Karge, Istraživanja školskih udžbenika u Jugoistočnoj Europi. Problemi, projekti, perspektive. Dijalog povjesničara - istoričara 4, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2001.

Dubravka Stojanović, Konstrukcija prošlosti - slučaj srpskih udžbenika istorije. Dijalog povjesničara - istoričara 4, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2001.

Ivica Prlender, Hrvatski udžbenici za povijest - stanje i nakane. Dijalog povjesničara - istoričara 4, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2001.

Magdalena Najbar-Agičić, Promjene u prikazu Drugoga svjetskog rata u hrvatskim udžbenicima povijesti u posljednjih četvrt stoljeća, Dijalog povjesničara - istoričara 4, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2001.

Damir Agičić, Nacionalni identitet Hrvata i Srba u prvoj polovici 19. stoljeća u udžbenicima povijesti za osnovnu školu u Republici Hrvatskoj i Saveznoj Republici Jugoslaviji, Dijalog povjesničara - istoričara 4, Zagreb, Zaklada Friedrich Naumann, 2001.

Snježana Koren


contact