Produžetak natječaja za Sveučilište u Sankt Peterburgu

Sveučilište u Zagrebu objavilo je produžetak natječaja za  dodjelu
stipendije za jednosemestralnu studentsku razmjenu u ljetnom semestru za
sveučilište Sankt Petersburg (Klasa: 605-01/21-06/09; Urbroj:
380-155/132-21-1) produžen je do 24. rujna 2021. (datum primitka!) zbog
nedovoljnog broja prijava.

www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-stipendiju-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20212022-1/
[1]

Prije prijave na natječaj studenti trebaju provjeriti kompatibilnost
studijskih programa i sa odsječkim ECTS koordinatorom/ima načelno
dogovoriti priznavanje mobilnosti nakon povratka.

U slučaju odabira za mobilnost student će morati sastaviti Ugovor o
učenju (za detaljne upute molimo javiti se emailom: ibedekov@ffzg.hr)