dr.sc. Josip Užarević, red. prof.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA 

 

konzultacije: Utorak od 10.00 do 11.00

kabinet: B224

e-mail adresajuzarevi@ffzg.hr

ECTS INFORMACIJSKI PAKET

Stručna biografija

Josip Užarević rođen je 11. siječnja 1953. u Gundincima. Gimnaziju je završio u Slav. Brodu, a studij rusistike i filozofije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu (1976). Na istome je fakultetu završio postdiplomski studij te 1981. obranio magistarski rad Bit i samosvojnost lirike Borisa Pasternaka. U dva je navrata (1981/1982. i 1983/1984) boravio na Moskovskome državnome sveučilištu radi stručnoga usavršavanja. Na  Sveučilištu u Zagrebu stekao je naslov doktora znanosti 1988. na temelju obranjene disertacije Kompozicija lirske pjesme (na korpusu lirike O. Mandeljštama i B. Pasternaka). Godine 1989. izabran je u znanstveno­istraživačko zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje filologije, a 1990. za docenta za rusku književnost pri Odsjeku za slavenske jezike i književnosti. Godine 1992. izabran je za višega znanstvenoga suradnika za znanstveno područje filologije, te upisan u registar istraživača pod matičnim brojem 063952. Godine 1993. izabran je za izvanrednog, a 1998. za redovitoga profesora ruske književnosti na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Osobito mjesto u Užarevićevoj stručnoj biografiji zauzima urednička djelatnost: bio je dugogodišnji glavni i odgovorni urednik časopisa za svjetsku književnost «Književna smotra»; pokrenuo je Biblioteku «Književna smotra»; bio je jedan od urednika izdavačkoga pothvataHrvatska književnost u 100 knjiga (Vinkovci, 1997-2001); uredio je nekoliko knjiga u biblioteci «Scientiae et artes» izdavačke kuće «Alfa»; jedan je od izvršnih urednika Leksikona stranih pisaca (Zagreb, 2001), Leksikona svjetske književnosti. Djela (Zagreb, 2004) te član uređivačkoga odbora Vrhova svjetske književnosti.

Glavni interesi: književna teorija, ruska lirika 19. i 20. stoljeća, hrvatska književna znanost, filozofski problemi percepcije

 

Bibliografija (izbor)

         Knjige

1.     Ruska književnost u hrvatskim književnim časopisima 1917-1945. Deskriptivna bibliografija, Croatica – bibliografije 28/29, Zagreb, 1982. (Zajedno s Irenom Lukšić.)

2.     Književnost, jezik, paradoks, Osijek: Revija, 1990.

3.     Kompozicija lirske pjesme (O. Mandeljštam i B. Pasternak), Zagreb: ZZK, 1991.

4.     Ruska književnost u hrvatskim književnim časopisima 1945-1997. Deskriptivna bibliografija, Zagreb: HFD, 1992. (Zajedno s Irenom Lukšić.)

5.     Između tropa i priče. Rasprave i ogledi o hrvatskoj književnosti i književnoj znanosti, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2003.

 

Uredničke knjige

1.     Trag i razlika. Čitanja suvremene hrvatske književne teorije, Zagreb: Naklada    MD, HUDHZ, 1995. (Ur. Zajedno s Vladimirom Bitijem i Nenadom Ivićem.)

2.     Vizualnost, Filozofski fakultet u Zagrebu / Naklada Slap, Zagreb, 2003, str. 1-690. (Ur. zajedno s A. Flakerom.)

3.     Oko književnosti. Osamdeset godina Aleksandra Flakera, Disput, Zagreb, 2004.

 

Rasprave na ruskome jeziku

1.     «Несовместимость», в: Russian Literature XXIII, 1988, s. 185/200.

2.     «К проблеме лирического субъекта в лирике Бориса Пастернака», в: Studia Filologiczne, zeszyt 31 (13). Поэтика Пастернака, Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoŀy Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1990, s. 23-35.

3.     «Лирический парадокс», в: Russian Literature XXIX, 1991, s. 123-140.

4.      «Культура и война», в: Вестник гуманитарной науки, Но. 5-6, Москва, 1993, 15-16.

5.     «Павел Флоренский и Осип Mандельштам», в: Постсимволизм как явление культуры. Материалы международной конференции 10-11 марта 1995 г., Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 1995, с. 28-38.

6.     «Сон после жизни», в: Век XX и Мир, Москва, 1994, Но. 11-12, ц. 78-82.

7.     «Павел Флоренский и проблема иллюзий», в: Священник Павел Флоренский: освоение наследия. Материалы международного симпозиума в г. Бергамо (Италия), 19-23 апреля 1990 г. Выпуск II, Москва: Помовский и партнеры, 1994, с. 104-121.

8.     «Обратная песрспектива», в: Russian Literature XLV, 1999, s. 115-129.

9.     «Проблема поэтической функции», в: Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования, Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 1999, с. 613-625.

10. «Одна жизнь – две автобиографии. Проблема ‘гения’ в автобиографической прозе Б. Пастернака», в: Автоинтерпретация. Сборник статей, Санкт-Петербург: Издательство Санкт-петербургского университета, 1998, с. 167-175.

11. «Мат», в: Studia Literaria Polonico-Slavica, 4, Utopia czystości i góry śmieciWarszawa: SOW, 1999, s. 43-58.

12. «Взаимосновидение», в: Russian Literature LI, 2002, s. 331-342.

13. «Симультанизм времен?», в: Russian Literature LI, 2003, 343-353.

14. «Карикатурность ‘философского анекдота’», в: Алфавит. Филологический свборник, Смоленск: Смоленский государственный педагогический öööуниверситет, 2002, с. 51-56.

15. «Протонарративы: проблема повествования в литературных микроформах», в:Тезисы международной научной конференции ‘Поэтика прозы’, Смоленск: Смоленский государственный педагогический университет, 2003, с. 9-11.

16. «Мир над миром. Проблема ‘двоемирия’ в лирике Николая Заболоцкого», в:Russian Literature LVI – I, II, III, 2004, 297-311.

17. «Николай Заболоцкий и его вселенная», в: Sub rosaKöszöntő könyv Léna Syilárd tiszteletéreBudapestFonyódi Ottó, с. 585-593.