dr. sc. Danijela Lugarić Vukas, docentica

Lugaric 

dr. sc. Danijela Lugarić Vukas, docentica

konzultacije: petak, 10-11 sati

prostorija: B-208

e-mail: dlugaric@ffzg.hr

 

Rođena u Zagrebu 1979. U ožujku 2010. pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila disertaciju pod nazivom Ruski bardi. Modusi popularnog u ruskoj kantautorskoj poeziji B. Okudžave i V. Vysockog. Od 2005. godine održava nastavu na Katedri za rusku književnost pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti. Održala je pozvana predavanja na Stony Brook Universityju (2010) te tijekom ljetnog instituta The New York-St. Petersburg Institute of Cognitive and Cultural Studies, Filološki fakultet, Sankt-Peterburg, Ruska Federacija (2009, 2011, 2014). Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama te od 2005. objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i inozemnim publikacijama. Više je puta boravila na stručnim usavršavanjima na Filološkom fakultetu u Sankt-Peterburgu, na Universität Konstanz te na University of California, Berkeley. Dobitnica je stipendija DAAD-a 2004; stipendije Ruske Federacije 2006; stipendije Junior Faculty Development Program 2011. godine. Dugogodišnja je suradnica New York-St. Petersburg of Linguistics, Cognition and Culture (http://www.nyi.spb.ru/genInfo/). Godine 2014. tijekom ljetnog instituta je održavala nastavu u trotjednom trajanju (naziv kolegija: Cultural Memory, Trauma and the Body, s Dijana Jelača, SAD). Održavala je nastavu na doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture (2014/2015). Nositeljica je osam kolegija iz književnosti na studiju Ruskoga jezika i književnosti.

Dosad je surađivala na dva projekta MZOS-a (Enciklopedija hrvatske književnosti te Suvremena ruska književnost). Trenutno je suradnica na projektima Hrvatske zaklade za znanost Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća (2014-2018, voditeljica: dr. sc. Jasmina Vojvodić, izv. prof.) i Ekonomski temelji hrvatske književnosti (2017-2020, voditeljica: doc. dr. sc. Maša Kolanović). U travnju 2015. bila je suorganizatorica znanstvenog simpozija The Future(s) of Post-Socialism pri Stony Brook Universityju (http://www.stonybrook.edu/commcms/psri/events/symposium.html). U rujnu 2015. s Institutom za mađarsku književnost i kulturalne studije (ELTE, Budimpešta) organizirala je međunarodni skup Mit, trauma i sjećanje u srednjoeuropskim i istočnoeuropskim kulturama (http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/istocna/zzk/?page_id=655).

Od 1. listopada 2013. godine predstojnica je Zavoda za znanost o književnosti, gdje uređuje treću seriju Biblioteke L. U pripremi i tisku je monografija Izleti u Drugo: mit, klasa i rod (rasprave o ruskoj književnosti, filmu i popularnoj kulturi).

Do sada je objavila niz znanstvenih i stručnih radova te prijevoda, kao i sljedeće autorske i uredničke knjige:

 

The Future of (Post)Socialism: Eastern European Perspectives, s J. F. Bailynom i D. Jelačom (2018, SUNY Press)

 

Kulturna povijest Oktobarske revolucije – sto godina kasnije (2017, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

 

The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (Post)Socialism and Its Other, s D. Jelačom i M Kolanović (2017, Palgrave Macmillan)

 

Myth and Its Discontents: Precarious Life of Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature, s M. Car i G. T. Molnárom (2017, Praesens Verlag)

 

Ruski bardi. Popularno u poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockog, Zagreb: Naklada Ljevak, 2011.

 

Cjelovita bibliografija:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265032

 

Zavod za znanost o književnosti:

http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/istocna/zzk/