dr. sc. Danijela Lugarić Vukas, izv. prof.

Lugaric 

Danijela Lugarić Vukas, dlugaric@ffzg.hr, B-208

Konzultacije: ponedjeljkom od 10-11 sati i prema dogovoru

 

(1979.) Zaposlena na Filozofskom fakultetu od 1. lipnja 2004. godine kao znanstvena novakinja na projektu “Enciklopedija hrvatske književnosti” voditeljice akad. Dubravke Oraić Tolić, odnosno kao mlađa asistentica pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti. Doktorirala je u ožujku 2010. Od 2010. godine u statusu je više asistentice; od 2013. u zvanju znanstvene suradnice, od 2015. docentice na Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2019. u zvanju više znanstvene suradnice, od 2020. izvanredne profesorice na Katedri za rusku književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti.

 

Znanstveni interesi: književnoznanstvena, kulturološka, rodna i poredbena čitanja ruske književnosti i kulture. Bavi se ruskom književnošću, posebice druge polovice 20. stoljeća, stvaralaštvom ženskih autorica, popularnom kulturom, komparativnim dodirima, ruskom kritičkom teorijom i kulturalnim studijima, feminističkom književnom kritikom te studijima traume i sjećanja.

 

Autorske i uredničke knjige:

 

  1. Pojmovnik ruske avangarde 10, Zagreb: Sandorf & Zavod za znanost o književnosti, 2021. (urednička knjiga)
  2. Izleti u Drugo: mit, klasa i rod (rasprave o ruskoj književnosti, filmu i popularnoj kulturi), Zagreb: FFpress; Hrvatska sveučilišna naklada, 2019. (monografija) doi:.org/10.17234/9789531756945
  3. The Future of (Post)Socialism: Eastern European Perspectives, New York: State University of New York Press, 2018. (urednička knjiga, s Dijana Jelača i John F. Bailyn).
  4. Kulturna povijest Oktobarske revolucije – sto godina kasnije, Zagreb: FFpress & Zavod za znanost o književnosti, 2017. (urednička knjiga)
  5. The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (Post)Socialism and Its Other, New York, London: Palgrave Macmillan, 2017 (urednička knjiga, s Dijana Jelača i Maša Kolanović).
  6. Myth and Its Discontents: Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature // Mythos und Ernüchterung: Zu Trauma und (fraglicher) Erinnerung in Literaturen des zentralen und östlichen Europa, Wien: Praesens Verlag, 2017 (zbornik radova, s Milka Car i Gabor Tamas Molnar).
  7. Ruski bardi. Popularno u poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockog, Zagreb: Naklada Ljevak, 2011. (monografija)

 

Objavila je i 40-ak znanstvenih radova i 30-ak stručnih i drugih radova. Mentorirala je 50-ak završnih i diplomskih radova na studiju Ruski jezik i književnost.

 

Objavila je i 15 prijevoda znanstvenih radova s engleskog, odnosno ruskog jezika, uz prijevod znanstvene monografije Mihaila Bahtina (Edicije Božičević, 2020). Pripredila je 10-ak znanstvenih monografija u okviru treće serije Biblioteke L književno-znanstvenih studija (suuredništvo Hrvatske sveučilišne naklade i Zavoda za znanost o književnosti). Bila je dugogodišnja suradnica na projektima Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ (Leksikon književno-kulturnog nazivlja, Hrvatska književna enciklopedija, Hrvatska enciklopedija) te je sudjelovala u izradi Leksikona hrvatske književnosti. Djela (Školska knjiga, Zagreb).

 

Cjelovita bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265032

 

Dužnosti pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti:

 

ECTS koordinatorica (od 2010. do 2015.);

ISVU koordinatorica (od 2016. do 2018.);

Pročelnica Odsjeka (2019/2020.-2020/2021).

Predstojnica Zavoda za znanost o književnosti (od 2013.-) (poveznica na zavodske aktivnosti: http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/istocna/zzk/

 

 

Usavršavanja:

 

Sveučilište Konstanz (ak. god. 2004/05) u sklopu DAAD stipendije;

Filološki fakultet Sveučilišta u Sankt-Peterburgu (ak. god. 2005/06) u sklopu stipendije Ruske Federacije;

Sveučilište Berkeley u Sjedinjenim Američkim Državama u sklopu stipendije Američke vlade Junior Faculty Development Program (ak. god. 2010/11).

 

Pozvana predavanja:

 

Sveučilište Stony Brook (2010);

ljetni institut The New York-St. Petersburg Institute of Cognitive and Cultural Studies, Filološki fakultet, Sveučilište u Sankt-Peterburgu (2009, 2011, 2014);

Bečki filozofski forum pri Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur (2019);

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (2019);

Zagrebačka slavistička škola (2017, 2019).

 

 

Znanstveni projekti:

 

Enciklopedija hrvatske književnosti (MZOS, voditeljica: akad. Dubravka Oraić Tolić); Suvremena ruska književnost (MZOS, voditelj: akad. Josip Užarević);

Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća (HRZZ, voditeljica: prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić, 2014-2018);

Ekonomski temelji hrvatske književnosti (HRZZ, voditeljica: doc. dr. sc. Maša Kolanović, 2017-2020);

Znanost o književnosti u 21. stoljeću – perspektive interdisciplinarnog razvoja (Potpore Sveučilišta, voditeljica od 2015. do 2019.);

Ruske književne transformacije od 1990. do 2020. (2021-2025, voditeljica: prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić).

 

Organizirala je dvije međunarodne konferencije (s Institutom za mađarsku književnost i kulturalne studije pri Sveučilištu ELTE u Lovranu u rujnu 2015. i sa Sveučilištem Stony Brook na istoimenom sveučilištu u travnju 2015.). Bila je u organizacijskom odboru svjetske međunarodne konvencije ASEEES (Association for Slavic, East European and Eurasian Studies), koja se je pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu održala u lipnju 2019., i međunarodnog znanstvenog skupa East-Central European Literature in/as World Literature (s Odsjekom za komparativnu književnost i kulturalne studije i Centrom za digitalnu humanistiku pri Sveučilištu Eötvös Loránd i Association for the Study of General Literature – ÁITK), koja se je pri Sveučilištu ELTE u Budimpešti održala također u lipnju 2019.

 

Od svibnja 2018. u uredničkom je odboru za predmetno područje filologija u izdavačkoj kući FF press. U uredničkom je odboru međunarodnog „peer review“ časopisa „Central European Cultures“ koji je pokrenuo Centar za izvrsnost pri Sveučilištu ELTE.

 

Od 2005. godine aktivno je uključena u izvođenje nastave na Katedri za rusku književnost, gdje je predavala ukupno 12 kolegija. Godine 2014. i 2019. održava nastavu na doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture. U ljetnom semestru akad. godine 2018/2019., 2019/2020. i 2020/2021. gostujuća je predavačica na Sveučilištu u Mostaru (kolegij Ruska književnost prve polovice 20. stoljeća).