Historijska gramatika 1

Naziv kolegija: Historijska gramatika ruskoga jezika 1  (2016./2017.)

Ime nastavnika: Prof. dr. sc. Natalija Vidmarović

Status: obavezni

Jezik: ruski

Oblik nastave: 2 sata predavanja tjedno

Trajanje: 1 semestar (zimski); 5. semestar

ECTS-bodovi: 3

Uvjeti: položen ispit iz Morfologije ruskoga jezika 2 i Osnova staroslavenskog jezika

Ispit: pismeni i usmeni

 

Obaveze studenata:

redovito pohađanje nastave

dobro teorijsko poznavanje relevantne znanstvene literature

praktični rad na vježbama iz historijske gramatike

 

Sadržaj:

Upoznavanje studenata s razvojem osnovnih zakonitosti fonetskog sustava ruskoga jezika od najstarijeg vremena do suvremenog stanja. Analiza povijesno uvjetovanih veza između tzv. jezičnih pravila i izuzetaka u suvremenom književnom i  razgovornom jeziku.

Cilj: Poznavanje razvoja fonetike staroruskoga jezika Stjecanje vještina samostalnog primjenjivanja teorijskog znanja u analizi tekstova različitih povijesnih razdoblja te u objašnjenju pojedinih pojava u suvremenom ruskom jeziku

 

Sadržaj kolegija po nastavnim jedinicama

 

 1. Nastavna jedinica

Uvodne napomene. Sadržaj i značenje historijske gramatike, cilj i zadatke predmeta.

 

 1. Nastavna jedinica

Periodizacija povijesti ruskoga jezika. Leksički sastav. Dijalekti. Pismenost Istočnih Slavena.

 

 1. Nastavna jedinica

Književni jezik. Crkvenoslavenski i staroruski jezik.

 

 1. Nastavna jedinica

Vrste i opća karakteristika osnovnih pismenih spomenika.

 

 1. Nastavna jedinica

Opća karakteristika fonetskoga sustava staroruskoga u XI st. Karakter sloga. Samoglasnici, pregled.

 

 1. Nastavna jedinica

Posebnosti reduciranih samoglasnika, vrste pozicija.

 

 1. Nastavna jedinica

Sustav suglasnika u XI st. Omekšavanje polumekanih suglasnika

 

 1. Nastavna jedinica

Povijest reduciranih samoglasnika.

 

 1. Nastavna jedinica

Povijest reduciranih samoglasnika, analiza nastalih promjena.

 

10. Nastavna jedinica

Prijelaz e u o. Povijest „jat“-a.

 

11. Nastavna jedinica

Povijest „akanja“ u ruskom jeziku. Formiranje sustava tvrdih i mekanih suglasnika, „gluhih“ i „zvonkih“.

 

12. Nastavna jedinica

Povijest ž, š, č, c.

Fonetska analiza tekstova.

 

13. Nastavna jedinica

Odabrani primjeri za analizu glasovnih promjena

 

14. Nastavna jedinica

Pregled osnovnih dijalekata Rusije. Odabrani primjeri za analizu glasovnih promjena

 

15. Nastavna jedinica

Formiranje suvremenog sustava samoglasnika i suglasnika

Suvremeno stanje jezika u odnosu na staro razdoblje (fonetika).

 

 

LITERATURA:

obavezna literatura:

 1. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. «Просвещение». Москва 1990.

dodatna literatura:

 1. Василенко И.А. Историческая грамматика русского языка. Сборник упражнений.  «Просвещение». Москва 1965.