Čitanje odabranih tekstova 1

Naziv kolegija: Čitanje odabranih tekstova 1 (2021./2022.)

Ime nastavnika: Zoran Tihomirović, asistent (izvođač)

Status kolegija: obavezni

Jezik: hrvatski i ruski

Oblik nastave: seminar

Trajanje: 2 sata tjedno (1. grupa: četvrtak 12.30-14.00, A-224; 2. grupa: četvrtak 14.00-15.30, A-306)

Broj ECTS bodova: 5 (zajedno s predmetom Pregled povijesti ruske književnosti 1)

Uvjet: ispunjeni uvjeti iz Uvoda u studij ruske književnosti 2

 

OPIS SEMINARA

 

Seminar je koncipiran kao kulturološko-književna radionica tijekom koje će se studente upoznati s nekim od ključnih djela ruske književnosti do realizma. Rad na književnim tekstovima temeljit će se na metodi pomnog čitanja, a njihovo će se razumijevanje produbiti isječcima iz igranih, animiranih i dokumentarnih filmova. Upoznavanje s kulturnim i povijesnim kontekstom tekstova omogućit će praćenje promjena na razini dijakronijskog razvoja ruske književnosti. Studente će se poticati na samostalni i grupni aktivni rad s književnim tekstovima (izlaganja tijekom seminara, izrada eseja / seminarskoga rada).

 

CILJEVI SEMINARA

 

Cilj je seminara u poticanju studenata na bavljenje književnim tekstom te povezivanje različitih disciplina u tumačenju i interpretaciji književnih tekstova. Obrada književnih djela nadovezivat će se na znanja ponuđena u književnim seminarima prethodnih semestara. 1. Seminar će također uputiti studente na odgovorno i produktivno korištenje književnoteorijske građe i materijala iz drugih medija (internet, film).

 

 

Raspored rada po nastavnim jedinicama

 

14. 10. Uvodno predavanje

 

21. 10. Srednjovjekovna ruska književnost i pripadajući žanrovi

 

28. 10. Slovo o polku Igoreve

Hibridni žanr: vojna pripovijest // lirsko-epska pjesma. Književnost kijevskog razdoblja, poetika starije ruske književnosti, tzv. stil monumentalnog historizma. Književni postupci, jezik i pitanje autorstva.

 

4. 11. Slovo o polku Igoreve + Izlaganja studenata i Zadonština + Izlaganja studenata

Književnost epohe Kulikove bitke i tatarsko-mongolskih najezdi. „Kultura šume“. Historizam i stil književnoga djela. Ideja majčice Rusije; Kijev → Moskve. Intertekstualne veze sa Slovom o polku Igoreve.

 

11. 11. Ruska književnost 18. stoljeća

 

25. 11. M. Lomonosov: Razgovor s Anakreontom; Večernee razmyšlenie…; Utrenee razmyšlenie…; Gimn borode

Žanr ode. Znanstveno-filozofska poezija. Satira. Nova uloga književnosti u novom svijetu Rusije nakon Petrovih reformi. Prosvjetiteljstvo. Odnos književnosti i vlasti. Pitanje cenzure i autocenzure.

 

2. 12. D. I. Fonvizin: Nedorosl’

Drama ruskog (pseudo)klasicizma: osobine i specifičnosti. „Aristokratska“ kultura. Problem obrazovanja. Nagovještaj „smijeha kroz suze“. Tipični junaci Fonvizina.

 

9. 12. A. N. Radiščev: Putešestvie iz Peterburga v Moskvu

Odnos književnosti i vlasti. Sentimentalizam. Žanr ogleda / putopisa. Postupci upisivanja društvene kritike. Pseudodokumentarizam Radiščeva.

 

16. 12. M. Karamzin: Bednaja Liza

Sentimentalistička pripovijest: osobine i specifičnosti. Društveno i književno značenje Jadne Lize. Kult seoskog života i kult osjećaja. Specifičnosti ženske junakinje (Liza) i muškoga junaka (Evgenij) i njihov utjecaj na kasniju rusku književnost.

 

23. 12. Početak zlatnog doba ruske književnosti – romantizam

 

6. 1. A.S. Puškin: Mednyj vsadnik

Poema u romantizmu: osobine i specifičnosti. Simbolizam brončanoga konjanika i vječna tema odnosa pojedinca i vlasti. Tip „maloga čovjeka“. Simbolika Sankt-Peterburga, „grada na vodi“.  Peterburški tekst ruske književnosti.

 

13. 1. N. V. Gogol’: Taras Bul’ba

 

20. 1. Revizija seminarskih radova i ponavljanje

 

Literatura:

 

–          uz književne tekstove:

 

Kuskov, V. V. (1982) Istorija drevnerusskoj literatury. Moskva : Vysšaja škola.

Litvina, A. F. i Uspenskij F. B. (sost.) (2002) Iz istorii russkoj kul’tury. T. 2, knj. 1, Kievskaja i Moskovskaja Rus’. Moskva: Jazyki russkoj kul’tury.

Billington, J. (1988) Ikona i sekira : istorija ruske kulture, jedno tumačenje. Beograd: Rad.

Lauer, R. (2009) Povijest ruske književnosti. Zagreb: Golden marketing.

Flaker, A. (ur.) (1975) Povijest svjetske književnosti. Knj. 7: Stara ruska i Novija ruska književnost. Zagreb: Mladost.

 

 

Načini praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija:

 

Anketa Sveučilišta u Zagrebu i anketa Filozofskog fakulteta.