Analiza i interpretacija tekstova od 11. do 16. stoljeća

Naziv predmeta: Ruski jezik

Naziv kolegija: Analiza i interpretacija tekstova od 11. do 16. stoljeća (2016./2017.)

Ime nastavnika : Prof. dr. sc. Natalija Vidmarović

Status: obavezni

Jezik: ruski

Oblik nastave: 4 sata tjedno (3P + 1S)

Trajanje: 1 semestar (zimski); 7. semestar

ECTS-bodovi: 5

Uvjeti: položen ispit iz Historijske gramatike ruskoga jezika 1 i 2.

Ispit: usmeni

 

Obaveze studenata:

redovito pohađanje nastave i priprema 1 pismenoga seminarskog rada do pet stranica na predloženu temu

dobro poznavanje relevantne znanstvene literature i zadanih tekstova

 

Sadržaj:

Predavanje : Kulturološko-lingvistička analiza najznačajnijih književnih djela XI.-XVI. st. na temelju teorije “stadijalnosti” razvoja ruske pisane riječi koja bitno mijenja dosadašnji pristup srednjovjekovnom tekstu. Proučavanje teksta u kontekstu „maloga“ i „velikoga“ vremena. Praćenje razvoja “slike svijeta” srednjovjekovnog čovjeka, proučavanje njezinog utjecaja na kasniji razvoj ruskoga jezika, književnosti i kulture.

Seminar : Pojedinačni i skupni rad sa srednjovjekovnim tekstovima. Analiza srednjovjekovnog jezičnog i kulturološkog podteksta u književnim tekstovima 19. i 20. st.

 

Cilj: Savladavanje vještine kompleksne književno-lingvističke i povijesno-kulturološke analize srednjovjekovnog teksta. Stjecanje sposobnosti uočavanja srednjovjekovnoga „sloja“ u klasičnim i suvremenim tekstovima.

 Sadržaj kolegija po nastavnim jedinicama

  1. Nastavna jedinica

Uvodni dio. Teorijske primjedbe. O shvaćanju tradicije u ruskoj književnosti.

 

  1. Nastavna jedinica

Interpretacija i razumijevanje kao dva pristupa tekstu. O načelu adekvatnosti u analizi teksta. Slavia romana i Slavia orthodoxa.

 

  1. Nastavna jedinica

Vrste periodizacije srednjovjekovne književnosti: prednosti i nedostaci. Teocentričnost i antropocentričnost. Slovesnost i literatura. Kriteriji za proučavanje srednjovjekovnih ruskih tekstova.

 

  1. Nastavna jedinica

Bizantski utjecaj na srednjovjekovnu rusku jezičnu umjetnost. Sinteza svih vrsta umjetnosti. Kategorije pashalnosti i sobornosti.

 

  1. Nastavna jedinica

Oratorsko umijeće u Staroj Rusiji: svečane propovijedi (Slova) i didaktički propovijedi.

Slovo o Zakonu i Milosti. Epoha i autor.  Opozicija zakona i milosti u ruskoj umjetnosti riječi.

 

  1. Nastavna jedinica

Slovo o Zakonu i Milosti: struktura, jezik, biblijski likovi i povijesne reminiscencije. Vizualnost srednjovjekovnog teksta.

 

  1. Nastavna jedinica

Kiril Turovski – propovijednički tekstovi. Pojam „ljestvice“ i primjeri u klasičnim ruskim tekstovima. Ikoničnost srednjovjekovnog teksta.

 

  1. Nastavna jedinica

Ljetopisi i kronike. Povest vremennyh let.

Specifičnost jezičnoga izraza u kontekstu retrospektivne analogije.

 

  1. Nastavna jedinica

Skandinavski utjecaj: frazeologija, sintaksa i fonetika skalda u srednjovjekovnim ruskim tekstovima.

 

10. Nastavna jedinica

Slovo o polku Igoreve: jezična posebnost. Hapaksi. Vrste tumačenja teksta.

 

11. Nastavna jedinica

Srednjovjekovna enciklopedija: Tolkovaja Paleja – osmišljavanje svijeta. Posebnost srednjovjekovne terminologije.

 

12. Nastavna jedinica

Srednjovjekovna hagiografija: počeci, razvoj, shema. Vrste hagiografije.

 

13. Nastavna jedinica

Filozofija jezika: kanon. Žitije Feodosija Pečerskoga, Paterici, Žitije Sergija Radonješkog

 

14. Nastavna jedinica

Modeli korištenja hagiografskog teksta u književnim tekstovima 19. i 20. stoljeća.

 

15. Nastavna jedinica

Razvoj hagiografskog teksta i dešifriranje srednjovjekovnog teksta: suvremeni primjeri.

 

LITERATURA :

Громов М.Н. Ужанков А.Н. Культура Древней Руси// История культур славянских народов. Т.1. Москва 2003.

Видмарович Н. “Священнобезмолвие” в древнерусской литературе. FF Press . Zagreb 2003.

 

DOPUNSKA LITERATURA

Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. Москва, Кругъ 2004.

Камчатнов А.М. Лингвистическая герменевтика. На материале древнерусских рукописных источников. 1995

Видмарович Н. Агиография: текст и контекст. Российский государственный гуманитарный университет. Москва. 2009.