Raspored preddiplomski

FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU – ODSJEK ZA ISTOČNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI– RUSISTIKA

RASPORED ZA ZIMSKI SEMESTAR 2022./2023.

1. GODINA – 1. SEMESTAR

dr. sc. Željka ČELIĆ Uvod u studij ruskoga jezika (Fonetika + Fonetske vježbe + Uvod u lingvistiku) utorak

08:00 – 9:30

A-118
dr. sc. Željka ČELIĆ Uvod u studij ruskoga jezika (Fonetika + Fonetske vježbe + Uvod u lingvistiku) – 1. grupa utorak

09:30 – 10:15

A-118
Uvod u studij ruskoga jezika (Fonetika + Fonetske vježbe + Uvod u lingvistiku) – 2. grupa utorak

10:15 – 11:00

A-118
Sanja ASLANOVSKI TOKIĆ Uvod u studij ruskoga jezika (Fonetika + Fonetske vježbe + Uvod u lingvistiku) – 3. grupa utorak

11:00 – 11:45

A-306
Uvod u studij ruskoga jezika (Fonetika + Fonetske vježbe + Uvod u lingvistiku) – 4. grupa utorak

11:45 – 12:30

A-306
dr. sc. Branka BARČOT Uvod u studij ruskoga jezika (Fonetika + Fonetske vježbe + Uvod u lingvistiku) petak

09:30 – 11:00

A-223
Sanja ASLANOVSKI TOKIĆ Jezične vježbe iz ruskog jezika 1 – 1. grupa ponedjeljak

09:30 – 11:00

A-306
srijeda

11:00 – 12:30

A-118
četvrtak

08:45 – 10:15

A-306
dr. sc. Marija POPOVIĆ Jezične vježbe iz ruskog jezika 1 – 2. grupa ponedjeljak

14:00 – 15:30

A-223
utorak

14:00 – 15:30

A-223
srijeda

09:30 – 11:00

A-306
Sanja DRLJAČA MAGIĆ Jezične vježbe iz ruskog jezika 1 – 3. grupa utorak

12:30 – 14:00

A-306
srijeda

12:30 – 14:00

A-118
četvrtak

10:15 – 11:45

A-306
dr. sc. Jasmina VOJVODIĆ Uvod u studij ruske književnosti 1 (predavanje) petak

11:00 – 12:30

A-223
Uvod u studij ruske književnosti 1 (seminar) – 1. grupa petak

12:30 – 13:15

A-223
Uvod u studij ruske književnosti 1 (seminar) – 2. grupa petak

13:15 – 14:00

A-223
dr. sc. Željka ČELIĆ Uvod u rusku civilizaciju 1 (izborni) četvrtak

09:30 – 11:00

A-118

 2. GODINA – 3. SEMESTAR

dr. sc. Željka Čelić Morfologija 2 (predavanje) četvrtak

08:00 – 9:30

A-118
Sanja ASLANOVSKI TOKIĆ Morfologija 2 (vježbe) – 1. grupa ponedjeljak

12:30 – 14:00

A-306
Morfologija 2 (vježbe) – 2. grupa utorak

09:30 – 11:00

A-306
Morfologija 2 (vježbe) – 1. grupa srijeda

09:30 – 11:00

A-118
Sanja DRLJAČA MAGIĆ Jezične vježbe iz ruskog jezika 3 (jezične vježbe) – 1. grupa ponedjeljak

11:00 – 12:30

A-306
Jezične vježbe iz ruskog jezika 3 (govorne vježbe) – 1. grupa srijeda

14:00 – 15:30

A-306
Lidija Milković Jezične vježbe iz ruskog jezika 3 (lektira) – 1. grupa četvrtak

12:30 – 14:00

A-224
dr. sc. Anita HRNJAK Jezične vježbe iz ruskog jezika 3 (jezične vježbe) – 2. grupa utorak

09:30 – 11:00

A-224
Jezične vježbe iz ruskog jezika 3 (govorne vježbe) – 2. grupa srijeda

11:00 – 12:30

A-306
Jezične vježbe iz ruskog jezika 3 (lektira) – 2. grupa četvrtak

09:30 – 11:00

A-224
dr. sc. Anita HRNJAK Jezične vježbe iz ruskog jezika 3 (jezične vježbe) – 3. grupa utorak

12:30 – 14:00

A-223
Jezične vježbe iz ruskog jezika 3 (govorne vježbe) – 3. grupa srijeda

12:30 – 14:00

A-306
Jezične vježbe iz ruskog jezika 3 (lektira) – 3. grupa četvrtak

11:00 – 12:30

A-224
dr. sc. Josip UŽAREVIĆ Pregled povijesti ruske književnosti 1 utorak

11:00 – 12:30

A-118
Asistent Čitanje odabranih tekstova 1 – 1. grupa utorak

14:00 – 15:30

A-118
Čitanje odabranih tekstova 1 – 2. grupa utorak

15:30 – 17:00

A-118
dr. sc. Željka ČELIĆ Uvod u rusku civilizaciju 1 (izborni) četvrtak

09:30 – 11:00

A-118

3. GODINA – 5. SEMESTAR

dr. sc. Branka BARČOT Sintaksa ruskog jezika 1 (predavanje) četvrtak

12:30 – 13:15

A-223
Sintaksa ruskog jezika 1 (vježbe) – 1. grupa četvrtak

13:15 – 14:45

A-223
Lidija MILKOVIĆ Sintaksa ruskog jezika 1 (vježbe) – 2. grupa četvrtak

14:45 – 16:15

A-223
Sintaksa ruskog jezika 1 (vježbe) – 3. grupa četvrtak

16:15 – 17:45

A-223
dr. sc. Natalija VIDMAROVIĆ Historijska gramatika ruskog jezika 1 utorak

8:00 – 9:30

A-223
Irina MIRONOVA BLAŽINA Jezične vježbe iz ruskog jezika 5 (jezične vježbe) – 1. grupa ponedjeljak

11:00 – 12:30

A-223
Jezične vježbe iz ruskog jezika 5 (lektira) – 1. grupa utorak

11:00 –12:30

A-223
dr. sc. Marija POPOVIĆ Jezične vježbe iz ruskog jezika 5 (jezične vježbe) – 2. grupa ponedjeljak

12:30 – 14:00

A-223
Jezične vježbe iz ruskog jezika 5 (lektira) – 2. grupa utorak

11:00 – 12:30

A-224
dr. sc. Marija POPOVIĆ Jezične vježbe iz ruskog jezika 5 (jezične vježbe) – 3. grupa srijeda

08:00-09:30

A-306
Jezične vježbe iz ruskog jezika 5 (lektira) – 3. grupa utorak

12:30 – 14:00

A-224
dr. sc. Danijela LUGARIĆ Lav Tolstoj (izborni) (predavanje) srijeda

13:15 – 14:45

A-223
Lav Tolstoj (izborni) (seminar) srijeda

14:45– 15:30

A-223
dr. sc. Danijela LUGARIĆ Književnost i kultura kasnog socijalizma 1 (od 1953. do 1968.) (izborni) (predavanje) petak

11:00 – 12:30

A-118
Književnost i kultura kasnog socijalizma 1 (od 1953. do 1968.) (izborni) (seminar) petak

12:30 – 13:15

A-118
dr. sc. Jasmina VOJVODIĆ Ruska drama 19. stoljeća (izborni) (predavanje) srijeda

11:00 – 12:30

A-223
Ruska drama 19. stoljeća (izborni) (seminar) srijeda

12:30 – 13:15

A-223
dr. sc. Željka ČELIĆ Uvod u rusku civilizaciju 1 (izborni) četvrtak

09:30 – 11:00

A-118

4. GODINA – 7. SEMESTAR

dr. sc. Natalija VIDMAROVIĆ Analiza i interpretacija tekstova od 11. do 16. stoljeća (predavanje) srijeda

08:00 – 10:15

A-223
Analiza i interpretacija tekstova od 11. do 16. stoljeća (seminar) srijeda

10:15 – 11:00

A-223
Irina MIRONOVA BLAŽINA Jezične vježbe iz ruskog jezika 7 – 1. grupa ponedjeljak

09:30 – 11:00

A-223
četvrtak

09:30 – 11:00

A-223
Jezične vježbe iz ruskog jezika 7 – 2. grupa utorak

09:30 –11:00

A-223
četvrtak

11:00 –12:30

A-223
dr. sc. Danijela LUGARIĆ Lav Tolstoj (izborni) (predavanje) srijeda

13:15 – 14:45

A-223
Lav Tolstoj (izborni) (seminar) srijeda

14:45– 15:30

A-223
dr. sc. Danijela LUGARIĆ Književnost i kultura kasnog socijalizma 1 (od 1953. do 1968.) (izborni) (predavanje) petak

11:00 – 12:30

A-118
Književnost i kultura kasnog socijalizma 1 (od 1953. do 1968.) (izborni) (seminar) petak

12:30 – 13:15

A-118
dr. sc. Jasmina VOJVODIĆ Ruska drama 19. stoljeća (izborni) (predavanje) srijeda

11:00 –12:30

A-223
Ruska drama 19. stoljeća (izborni) (seminar) srijeda

12:30 –13:15

A-223
dr. sc. Željka ČELIĆ Uvod u rusku civilizaciju 1 (izborni) četvrtak

09:30 – 11:00

A-118