Raspored preddiplomski

FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU – ODSJEK ZA ISTOČNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI– RUSISTIKA

RASPORED ZA ZIMSKI SEMESTAR 2021./2022.

 

1. GODINA – 1. SEMESTAR

 

dr.sc. Željka ČELIĆ Fonetika ruskog jezika utorak

8:00 – 9:30

A-118
dr.sc. Željka ČELIĆ Uvod u rusku civilizaciju 1 (izborni) četvrtak

9:30 –11:00

A-118
dr.sc. Željka ČELIĆ Fonetske vježbe – 1. grupa utorak

9:30 – 10:15

A-118
Fonetske vježbe – 2. grupa utorak

10:15 – 11:00

A-118
dr.sc. Branka BARČOT Uvod u lingvistiku ponedjeljak

9:30 – 11:00

A-118
Sanja DRLJAČA MAGIĆ Jezične vježbe 1 – 1. grupa utorak

11:00 – 12:30

A-306
srijeda

9:30 – 11:00

A-306
četvrtak

9:30 – 11:00

A-306
dr. sc. Marija POPOVIĆ Jezične vježbe 1 – 2. grupa utorak

11:00 – 12:30

A-224
srijeda

14:00 – 15:30

A-306
četvrtak

11:00 – 12:30

A-306
Ena MATACUN Jezične vježbe 1 – 3. grupa utorak

14:00 – 15:30

A-306
srijeda

12:30 – 14:00

A-118
petak

9:30 – 11:00

A-223
dr.sc. Jasmina VOJVODIĆ Uvod u studije ruske književnosti 1 (predavanje) petak

11:00 – 12:30

A-223
Zoran TIHOMIROVIĆ Uvod u studij ruske književnosti 1 (seminar – 1. grupa) petak

12:30 – 13:15

A-223
Uvod u studij ruske književnosti 1 (seminar – 2. grupa) petak

13:15 – 14:00

A-223

 

 

2. GODINA – 3. SEMESTAR

 

dr.sc. Željka ČELIĆ Morfologija ruskog jezika 2 (predavanje) četvrtak

8:00 – 9:30

A-118
dr. sc. Marija POPOVIĆ  

Morfologija ruskog jezika 2 (vježbe) – 1. grupa

 

utorak

9:30 – 11:00     

A-224
Morfologija ruskog jezika 2 (vježbe)  – 2. grupa      srijeda      12:30 – 14:00 A-306
Morfologija ruskog jezika 2 (vježbe)  – 3. grupa      četvrtak 12:30 – 14:00 A-306
dr.sc. Anita HRNJAK Jezične vježbe  – 1. grupa srijeda

 9:30 – 11:00

A-118
Govorne vježbe  – 1. grupa četvrtak

9:30 – 11:00

A-224
dr.sc. Anita HRNJAK Jezične vježbe  – 2. grupa srijeda

11:00 – 12:30

A-118
Govorne vježbe  – 2. grupa četvrtak

11:00 – 12:30

A-224
Sanja DRLJAČA MAGIĆ  

Jezične vježbe  – 3. grupa

 

ponedjeljak

8:45 – 10:15

A-306
Govorne vježbe  – 3. grupa srijeda

11:00 – 12:30

 A-306
Ena MATACUN Lektira – 1. grupa utorak

12:30 – 14:00

 A-306
Lektira – 2. grupa srijeda

14:00 – 15:30

  A-118
dr. sc. Marija POPOVIĆ Lektira – 3. grupa ponedjeljak

12:30 – 14:00     

A-306
 

dr.sc. Josip UŽAREVIĆ

 

Pregled povijesti ruske književnosti 1

utorak

11:00 – 12:30

A-118
Zoran TIHOMIROVIĆ Čitanje odabranih tekstova 1 – seminar – 1. grupa četvrtak

12:30 – 14:00

A-224
Čitanje odabranih tekstova 1 – seminar – 2. grupa četvrtak

14:00 – 15:30

A-306
dr.sc. Željka ČELIĆ Uvod u rusku civilizaciju 1 (izborni) četvrtak

9:30 – 11:00

A-118
 

 

 

3.GODINA – 5. SEMESTAR

  • NAPOMENA: STUDENTI 3. GODINE MORAJU IZABRATI DVA IZBORNA KOLEGIJA IZ KNJIŽEVNOSTI!

 

dr.sc. Branka BARČOT Sintaksa ruskog jezika (predavanje) petak

9:30 – 10:15

A-118
Sintaksa ruskog jezika (vježbe) – 1. grupa petak

10:15 –11:45

A-118
 

Lidija MILKOVIĆ

Sintaksa ruskog jezika (vježbe) – 2. grupa petak

11:45 –13:15

A-118
Sintaksa ruskog jezika (vježbe) – 3. grupa petak

13:15 –14:45

A-118
dr.sc. Natalija VIDMAROVIĆ Historijska gramatika ruskog jezika 1 utorak

8:00 – 9:30

A-223
Irina MIRONOVA BLAŽINA Jezične vježbe 5 – 1. grupa utorak

9:30 – 11:00

A-223
Jezične vježbe 5 – 2. grupa utorak

11:00 –12:30

A-223
Lidija MILKOVIĆ Lektira – 1. grupa utorak

12:30 –14:00

A-118
Lektira – 2. grupa utorak

14:00 –15:30

A-118
dr.sc. Ivana PERUŠKO VINDAKIJEVIĆ Sovjetska civilizacija kroz književnost i film (izborni) (predavanje) ponedjeljak

14:45 –16:15

A-223
Sovjetska civilizacija kroz književnost i film (seminar) ponedjeljak

16:15 –17:00

A-223
dr.sc. Jasmina VOJVODIĆ Ruski postmodernizam (izborni) (predavanje)

 

srijeda

11:00 – 12.30

A-223

 

 

Ruski postmodernizam  (seminar) srijeda

12:30 –13:15

A-223
dr.sc. Željka ČELIĆ Uvod u rusku civilizaciju 1 (izborni)  četvrtak

  9:30 – 11:00

  A-118

 

4. GODINA – 7. SEMESTAR

  • NAPOMENA: STUDENTI 4. GODINE MORAJU IZABRATI DVA IZBORNA KOLEGIJA IZ KNJIŽEVNOSTI!

 

dr.sc. Natalija VIDMAROVIĆ Analiza djela XI. – XVI. stoljeća (predavanje) srijeda

8:00 – 10:15

A-223
Analiza djela XI. – XVI. stoljeća (seminar) srijeda

10:15 – 11:00

A-223
Irina MIRONOVA – BLAŽINA Jezične vježbe 7 – 1. grupa ponedjeljak

9:30 – 11:00

A-223
četvrtak

9:30 – 11:00

A-223
Jezične vježbe 7 – 2. grupa ponedjeljak

 11:00 –12:30

A-223
četvrtak

11:00 – 12:30

A-223
dr.sc. Ivana PERUŠKO

VINDAKIJEVIĆ

 

 

Sovjetska civilizacija kroz književnost i film (izborni) (predavanje) ponedjeljak

 14:45 –16:15

 A-223
Sovjetska civilizacija kroz književnost i film (seminar)    ponedjeljak

16:15 – 17:00

A-223
dr.sc. Jasmina VOJVODIĆ Ruski postmodernizam (izborni) (predavanje)

 

srijeda

11:00 – 12.30

A-223

 

 

Ruski postmodernizam (seminar) srijeda

12:30 – 13:15

A-223
dr.sc. Željka ČELIĆ Uvod u rusku civilizaciju 1 (izborni)     četvrtak

   9:30 –11:00

  A-118