Sanja Drljača Magić, lektorica

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sanja Drljača Magić, senior lector

 

2020 –                senior lector, Department of East Slavic Languages and Literatures, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

2015 – 2020       lector, Department of East Slavic Languages and Literatures, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

2007 – 2015       Russian teacher, Center for Foreign Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

1988 – 2007     translator / interpreter for several Croatian and international companies in Zagreb, Croatia and Moscow, Russia

1988                  BA in Russian language and literature, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb University

 

Miscellaneous

2009 –                certified court interpreter for Russian language

 

 

Selected works

 

Ivana Brač and Sanja Drljača Magić: The Role of Verb Valency in Croatian and Russian Learning at B1 Level: Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education / Akbarov, Azamat (ed). – Sarajevo : IBU Publications , 2014, pg. 979-989

 

Translations:

 

  • Laura Piccolo: Vagabundi, skitnice i lutajući sižeji: neka zapažanja o romanu Vladimira Makanina Underground ili junak našeg doba: „Nomadizam“ (ur. Jasmina Vojvodić), Disput, Zagreb, 2014, str. 373-382.
  • Miro Andrić, Marko Raguž: Hrvatsko vodeno blago (2). , redatelj i scenarist Miro

Andrić, koprodukcija Car herc d.o.o. i HRT, 2015.

  • Natal’ja Kovtun: Riječ i tijelo u romanu Tatjane Tolstoj Kys’: “Tijelo u tekstu. Aspekti tjelesnosti u suvremenoj kulturi” (ur. Jasmina Vojvodić), Disput, Zagreb, 2016, str. 273 – 283
  • Rainer Grübel: (Neo)mit i diskurs u ruskoj kulturi: između prirode i kulture: “Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća” (ur. Jasmina Vojvodić), Disput, Zagreb, 2018, str. 49 – 74
  • Katarina Velika, carica svih Rusa. Iz državnog muzeja Ermitaž: Katalog izložbe (ur. Natalia Bakhareva, Danijela Marković, Iva Sudec Andreis), Galerija Klovićevi dvori, Zagreb,
  • Ol’ga Sazontchik: Taština nad taštinama… ili: O nekim prirodo-znanstveno-fantastičnim mogućnostima mitologizacije prostora i vremena. Časopis sic! broj 2, god. 9, 6/2019, DOI: 10.15291/SIC/2.9.PUB.5