dr. sc. Natalija Vidmarović , red. prof.

Vidmarovic

Konzultacije: utorkom od 9.30 do 10.30¸

ECTS informacijski paket

e-mail adresa: nvidmaro@ffzg.hr

soba: B-204

Rođena je 3. ožujka 1958. u Volkovysku, Bjelorusija. Srednju matematičku školu završila je u Kijevu 1975. Godine 1980. diplomirala je na Filološkom fakultetu Moskovskog državnog sveučilišta “M.V.Lomonosov” filologiju, mađarski jezik i književnost. Godine 1987. diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ruski jezik i književnost i opću lingvistiku. Godine 1989. obranila je magistarski rad iz ruskoga jezika. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Pletenije sloves” u srednjovjekovnim slavenskim književnostima (s posebnim osvrtom na rusku književnost)” obranila je 1996.

Zaposlena je na Katedri za ruski jezik kao redoviti profesor. Autorica je 2 znanstvene monografije te 70-ak znanstvenih i stručnih članaka. Radovi su objavljivani u Hrvatskoj, Rusiji, Ukrajini, Mađarskoj, Bugarskoj, Srbiji, Japanu i Tajvanu te su citirani u 17 knjiga i članaka u Hrvatskoj, Rusiji, Ukrajini i Bugarskoj. Urednica je 2 znanstvenih zbornika.

Sudjelovala je u 60-ak međunarodnih znanstvenih konferencija te u više navrata održavala cikluse pozvanih predavanja u Rusiji, Litvi i Italiji. Članica je Uredničkog odbora 3 znanstvenih časopisa u Rusiji: „Vestnik Literaturnogo Instituta“ M.Gorki u Moskvi, „Naučnyi poisk“ Državnog sveučilišta u Šuji, g. Šuja i „Učenye zapiski Orlovskog gosudarstvennogo universiteta“, g. Orel.

Prevela je 13 knjiga i monografija. Među najznačajnije se ubrajaju: “Slovo o Zakonu i Milosti” (zajedno s R.Venturinom i Josipom Užarevićem). Prijevod je objavljen u knjizi Slovo o Vojni Igorevoj, Vrhovi svjetske književnosti, ur. Vlatko Pavletić i Milivoj Solar, Zagreb, 1999. (sa staroruskog na hrvatski jezik); A. Flaker Живописная литература и литературная живопись. Изд. Три квадрата. Москва 2008 (zajedno s N.Zlydnevom). i D. Oraić-Tolić Хлебников и авангард. Москва «Вест-Консалтинг», 2013. (obje su knjige prijevod s hrvatskog na ruski). Surađivala je na izradi ruskoga stupca Osmojezičnog enciklopedijskog rječnika HLZ “Miroslav Krleža”, Zagreb (preko 3000 riječi i izraza). Autorica je 25 natuknica za Hrvatsku opću enciklopediju, sv. 1,2. Prevoditeljica je Ureda Predsjednika Republike Hrvatske i Državnog Protokola. Ima priznanja i nagrade za znanstveno-nastavni i prevoditeljski rad.

Glavni su interesi hermeneutika teksta i srednjovjekovna hagiografija.