Ispitni termini u ak. god. 2022./2023.

KATEDRA ZA RUSKI JEZIK

 

BRANKA BARČOT

Zimski ispitni rok. Svi rokovi u A-223

Uvod u lingvistiku

 

 

3.2.2023. 9:30-11:00, A-223

10.2.2023. 9:30-11:00, A-223

24.2.2023. 9:30-11:00, A-223

 

Sintaksa ruskoga jezika  1 &

Sintaksa ruskoga jezika 2

 

3.2.2023. 9:30-11:00, A-223

10.2.2023. 9:30-11:00, A-223

24.2.2023. 9:30-11:00, A-223

 

Lingvokulturologija

 

 

3.2.2023. vrijeme po dogovoru

10.2.2023. vrijeme po dogovoru

24.2.2023.  vrijeme po dogovoru

 

Teorija prevođenja

 

ispitni rokovi su kao i za Prijevodne vježbe 1 (Sanja Drljača Magić, v. lekt.)

 

 

Ljetni ispitni rok. Svi rokovi u A-223

Uvod u lingvistiku

 

 

15.6.2023. 10:00-12:00, A-223

29.6.2023. 10:00-12:00, A-223

6.7.2023. 10:00-12:00, A-223

 

Sintaksa ruskoga jezika 1 &

Sintaksa ruskoga jezika 2

 

15.6.2023. 10:00-12:00, A-223

29.6.2023. 10:00-12:00, A-223

6.7.2023. 10:00-12:00, A-223

 

Lingvokulturologija

 

 

15.6.2023. 10:00-12:00, A-223

29.6.2023. 10:00-12:00, A-223

6.7.2022. 10:00-12:00, A-223

 

Teorija prevođenja

 

ispitni rokovi su kao i za Prijevodne vježbe 1 (Sanja Drljača Magić, v. lekt.)

 

 

Jesenski ispitni rok. Svi rokovi u A-223

Uvod u lingvistiku

 

 

7.9.2023. 10:00-12:00, A-223

14.9.2023. 10:00-12:00, A-223

21.9.2023. 10:00-12:00, A-223

 

Sintaksa ruskoga jezika 1 & Sintaksa ruskoga jezika 2

 

7.9.2023. 10:00-12:00, A-223

14.9.2023. 10:00-12:00, A-223

21.9.2023. 10:00-12:00, A-223

 

Lingvokulturologija

 

 

7.9.2023. 10:00-12:00, A-223

14.9.2023. 10:00-12:00, A-223

21.9.2023. 10:00-12:00, A-223

 

Teorija prevođenja

 

ispitni rokovi su kao i za Prijevodne vježbe 1 (Sanja Drljača Magić, v. lekt.)

 

 

NATALIJA VIDMAROVIĆ

Zimski rok:

  1. siječnja, 6 i 13, veljače u 8.00

Ljetni rok:

12., 19. i 26 lipnja u 8.00

 

Jesenski rok:

  1. kolovoza, 4 i 11. rujna. u 8.00

 

 ŽELJKA ČELIĆ

ZIMSKI ROK

Fonetika ruskoga jezika Morfologija ruskoga jezika 1 Morfologija ruskoga jezika 2 Uvod u rusku civilizaciju 1
09. 02. 2023

08.00 – 09.00h

A-118

09. 02. 2023

09.00 – 10.00h

A-118

09. 02. 2023

09.00 – 10.00h

A-118

09. 02. 2023

10.00 – 11.00h

B-223

16. 02.2023

08.00 – 09.00h

A-118

16. 02.2023

09.00 – 10.00h

A-118

16. 02.2023

09.00 – 10.00h

A-118

16. 02.2023

10.00 – 11.00h

B-223

23. 02.2023

08.00 – 09.00h

A-118

23. 02.2023

09.00 – 10.00h

A-118

23. 02.2023

09.00 – 10.00h

A-118

23. 02.2023

10.00 – 11.00h

B-223

 

LJETNI ROK

Fonetika ruskoga jezika Morfologija ruskoga jezika 1 Morfologija ruskoga jezika 2 Uvod u rusku civilizaciju 2
14. 06.2023

08.00 – 09.00h

A-118

14. 06.2023

09.00 – 10.00h

A-118

14. 06.2023

08.00 – 09.00h

A-118

14. 06. 2023

10.00 – 11.00h

B-223

21. 06.2023

08.00 – 09.00h

A-118

21. 06.2023

09.00 – 10.00h

A-118

21. 06. 2023

08.00 – 09.00h

A-118

21. 06.2023

10.00 – 11.00h

B-223

28. 06.2023

08.00 – 09.00h

A-118

28. 06. 2023

09.00 – 10.00h

A-118

28. 06. 2023

08.00 – 09.00h

A-118

28. 06. 2023

10.00 – 11.00h

B-223

 

JESENSKI ROK

Fonetika ruskoga jezika Morfologija ruskoga jezika 1 Morfologija ruskoga jezika 2 Uvod u rusku civilizaciju 1

Uvod u rusku civilizaciju 2

06. 09. 2023

08.00 – 09.00h

A-118

06. 09. 2023

09.00 – 10.00h

A-118

06. 09. 2023

09.00 – 10.00h

A-118

06. 09. 2023

10.00 – 11.00h

B-223

13. 09. 2023

08.00 – 09.00h

A-118

13. 09. 2023

09.00 – 10.00h

A-118

13. 09. 2023

09.00 – 10.00h

A-118

13. 09. 2023

10.00 – 11.00h

B-223

20. 09. 2023

08.00 – 09.00h

A-118

20. 09. 2023

09.00 – 10.00h

A-118

20. 09. 2023

09.00 – 10.00h

A-118

20. 09. 2023

10.00 – 11.00h

B-223

 

MARINA NOVOGRADEC

 Ispitni rokovi za kolegije: Glotodidaktika, Usvajanje stranoga jezika, Metodika nastave ruskoga jezika

ZIMSKI ISPITNI ROK (od 11,00, A-312)

  1. veljače 2023., 10. veljače 2023., 17. veljače 2023.

LJETNI ISPITNI ROK (od 11,00, A-312)

  1. lipnja 2023., 30. lipnja 2023., 07. srpnja 2023.

JESENSKI ISPITNI ROK (od 11,00, A-312)

  1. rujna 2023., 08. rujna 2023., 15. rujna 2023.

 

LIDIJA MILKOVIĆ

 
datum vrijeme prostorija
zimski ispitni rok
02. veljače 2023. 15:30-17:00 A-223
09. veljače 2023. 15:30-17:00 A-223
16. veljače 2023. 15:30-17:00 A-223
ljetni ispitni rok
15. lipnja 2023. 15:30-17:00 A-223
29. lipnja 2023. 15:30-17:00 A-223
06. srpnja 2023. 15:30-17:00 A-223
jesenski ispitni rok
07. rujna 2023. 15:30-17:00 A-223
14. rujna 2023. 15:30-17:00 A-223
21. rujna 2023. 15:30-17:00 A-223

 

ANITA HRNJAK

Zimski ispitni rok

 

Ljetni ispitni rok Jesenski ispitni rok
JEZIČNE VJEŽBE IZ RUSKOGA JEZIKA 3

 

JEZIČNE VJEŽBE IZ RUSKOGA JEZIKA 4 JEZIČNE VJEŽBE IZ RUSKOGA JEZIKA 4
31. siječnja 2023. – 9.00-12.00 (A-223)

7. veljače 2023. – 9.00-12.00 (A-223)

14. veljače 2023. – 9.00-12.00 (A-223)

 

20. lipnja 2023. – 9.00-12.00 (A-223)

27. lipnja 2023. – 9.00-12.00 (A-223)

4. srpnja 2023. – 9.00-12.00 (A-223)

 

5. rujna 2023. – 9.00-12.00

(A-223)

12. rujna 2023. – 9.00-12.00 (A-223)

19. rujna 2023. – 9.00-12.00 (A-223)

FRAZEOLOGIJA RUSKOGA JEZIKA FRAZEOLOGIJA RUSKOGA JEZIKA

 

FRAZEOLOGIJA RUSKOGA JEZIKA
31. siječnja 2023. – 9.00-12.00 (A-223)

7. veljače 2023. – 9.00-12.00 (A-223)– 9.00-12.00

14. veljače 2023. – 9.00-12.00 (A-223)

 

19. lipnja 2023. – 9.00-12.00 (A-223)

26. lipnja 2023. – 9.00-12.00 (A-223)

3. srpnja 2023. – 9.00-12.00 (A-223)

4. rujna 2023. – 9.00-12.00 (A-223)

11. rujna 2023. – 9.00-12.00 (A-223)

18. rujna 2023. – 9.00-12.00 (A-223)

 

 

SANJA DRLJAČA MAGIĆ

Jezične vježbe iz ruskoga jezika 1 i 2 i Prijevodne vježbe 1 od 9.00 u A-306

zimski: 1.2., 8.2., 15.2.

ljetni: 14.6., 28.6., 5.7.

jesenski: 30.8., 6.9., 13.9.

 

IRINA MIRONOVA BLAŽINA

 

Zimski rok u 9.30 u A-223:

30.1., 6.2., 13.2.

Ljetni rok u 9.00:

12.6. u A-223

28.6. u A-306

5.7. u A-223

Jesenski rok u 9.00 u A-223:

8.9., 15.9., 22.9.

 

KATEDRA ZA RUSKU KNJIŽEVNOST

 

 JASMINA VOJVODIĆ

Zimski ispitni rok

Uvod u studij ruske književnosti 1

Ruska drama 19. stoljeća

 Srijeda, 1. veljače 2023. u 10.00 sati, A-223

Srijeda, 8. veljače 2023. u 10.00 sati, A-223

Srijeda, 15. veljače 2023. u 10.00 sati, A-223

Ljetni ispitni rok

Uvod u studij ruske književnosti 2

  1. V. Gogol’ i vizualna kultura

 Srijeda, 14. lipnja 2023. u 11.00 sati, A-223

Srijeda, 21. lipnja 2023. u 11.00 sati, A-223

Srijeda, 28. lipnja 2023. u 11.00 sati, A-223

Jesenski ispitni rok

Uvod u studij ruske književnosti 1

Uvod u studij ruske književnosti 2

Ruska drama 19. stoljeća

  1. V. Gogol’ i vizualna kultura

 Srijeda, 30. kolovoza 2023. u 11.00 sati, A-223

Srijeda, 6. rujna 2023. u 11.00 sati, A-223

Srijeda, 13. rujna 2023. u 11.00 sati, A-223

 

 DANIJELA LUGARIĆ VUKAS

Svi rokovi održavaju se u A-118 od 10.00 do 11.30 sati.

Zimski ispitni rok

Lav Tolstoj: 30. 1., 6. 2., 13. 2. 2023.,10 sati.

Književnost i kultura kasnog socijalizma 1 (1953-1968): 31. 1., 7. 2., 14. 2. 2023., 10 sati.

Ljetni ispitni rok

Poetika pamćenja: 12. 6., 19. 6., 26. 6. 2023., 10 sati.

Ruske književno-znanstvene i kulturološke ideje 20. i 21. stoljeća: 13. 6., 20. 6., 27. 6. 2023., 10 sati.

Jesenski ispitni rok

Lav Tolstoj, Poetika pamćenja: 31. 8., 7. 9., 14. 9. 2023., 10 sati.

Književnost i kultura kasnog socijalizma 1 (1953-1968), Ruske književno-znanstvene i kulturološke ideje 20. i 21. stoljeća: 1. 9., 8. 9., 15. 9. 2023., 10 sati.

 (za izlazak na ispit iz kolegija *odslušanih ranijih godina, prije 2022/2023*, molim javiti se e-mailom)

JOSIP UŽAREVIĆ

Zimski rok od 10,00 do 11,00 u A-222

30. 1. 2023.; 7. 2. 2023., 14. 2. 2023.

Ljetni rok od 10,00 do 11,00 u A-224

13. 6. 2023., 20. 6. 2023., 4. 7. 2023.

Jesenski rok

5. 9. 2023., 12. 9. 2023., 19. 9. 2023.

IVANA PERUŠKO

o   Zimski ispitni rok: 30. siječnja 2023. – 24. veljače 2023.

31. 1. B 225 11 – 12

10. 2. B 225 11 – 12

23. 2. B 225 11 – 12

o   Ljetni ispitni rok: 12. lipnja 2023. – 14. srpnja 2023

16. 6. 2023. B 225 10 – 11

30. 6. 2023. B 225 10 – 11

13. 6. 2023. B 225 10 – 11

o   Jesenski ispitni rok: 28. kolovoza 2023. – 22. rujna 2023.

31. 8. 2023. B 225 10 – 11

14. 9. 2023. B 225 10 – 11

22. 9. 2023. B 225 10 – 11