Irina Mironova Blažina, v. lektorica

DIGITAL IMAGE Konzultacije: petak od 11-12

e-mail adresa: imironov@ffzg.hr

soba: B-204 

ECTS INFORMACIJSKI PAKET

Irina Mironova Blažina, viši lektor. Diplomirala ruski jezik i književnost i poljski jezik i književnost na Moskovskom državnom sveučilištu Lomonosov (MGU) u Moskvi. Od 1993. godine lektor za ruski jezik na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti. Suradnik na projektu Hrvatsko-ruski frazeološki rječnik, te na projektu izdanja Osmojezičnog enciklopedijskog rječnika Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Član Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku.

Izabrana bibliografija

1.      Праздники, обычаи и обряды у русских, Strani jezici, br. 3-4, Zagreb, 1996, str. 206-211. 

2.      Выражение отрицания в русском языке, Strani jezici, br. 1-2, Zagreb, 2002, str. 65-71.

3.      Tvorbeni tipovi pridjeva umanjenica u slavenskim jezicima, u: Primijenjena lingvistika danas, Zbornik Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, Zagreb, 1994, str. 132-136.

4.      Žargon u nastavi ruskog jezika, u: Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zbornik radova sa savjetovanja održanog 17. i 18. svibnja 2002. u Opatiji, Zagreb- Rijeka, 2004, str. 335-340.

5.      Osmojezični enciklopedijski rječnikIV, Ne – O, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2002. (suradnik).

6.      Osmojezični enciklopedijski rječnikV, P – Prih, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2002. (suradnik).

7.      Vera Hruš, Спутник, Školska knjiga, Zagreb, 1997. (stručni konzultant i lektor)

Хорватский разговорник со словарём, Naklada Ljevak, Zagreb, 2005. (prevela i prilagodila)