dr. sc. Branka Barčot, docentica

 

vrijeme konzultacija:

ponedjeljak 11:30 – 12: 30 ili preko aplikacije Zoom u prethodno dogovorenom terminu

prostorija: B-225

e-mail: bbarcot@ffzg.hr

ECTS INFORMACIJSKI PAKET

Branka Barčot (Split, 1981.) završila je studij Njemačkog jezika i književnosti i Ruskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. g. Diplomski rad piše na Sveučilištu Humboldt u Berlinu kao stipendist Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD). 2008. g. upisuje Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2014. g. doktorira na temu Divlja životinja kao sastavnica u hrvatskoj, ruskoj i njemačkoj frazeologiji pod mentorstvom dr. sc. Željke Fink-Arsovski, red. prof.

Tijekom srednjoškolskog obrazovanja i studija višekratno boravi u inozemstvu pohađajući ljetne škole stranih jezika te sudjelujući u programu razmjene studenata (Sankt Peterburg, ljetni semestar 2005.). Od 2007. g. do danas stručno se usavršava pohađajući niz seminara za povišenje kvalifikacija profesora u Hrvatskoj, Njemačkoj i Rusiji. 2012. g. provodi tromjesečno istraživanje za disertaciju na Sveučilištu Ernst-Moritz-Arndt u Greifswaldu kao stipendist Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD).

Od 1. listopada 2008. g. zaposlena je pri Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju rusistike. Surađivala je na nekoliko znanstvenih projekata: Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika (voditeljica prof. dr. sc. Željka Fink Arsovski). Do 1.7.2018. bio je aktualan četverogodišnji projekt Hrvatske zaklade za znanost (Primjena frazeološke teorije na frazeografiju; voditeljica prof. dr. sc. Željka Fink Arsovski) na kojem je B. Barčot bila suradnica. Bila je i suradnica na projektima potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu Animalistički frazemi u slavenskim jezicima (voditeljica prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt), te Mogućnosti leksikografske obrade animalističkih frazema u slavenskim jezicima (ista voditeljica), i Animalističke slike u frazeološkom blagu (ista voditeljica).

Radi i kao voditeljica tečajne nastave njemačkog i ruskog jezika. Od 2008. godine ovlašteni je sudski tumač za njemački i ruski jezik.

Član je Hrvatskoga filološkog društva. Prevodi s njemačkog i ruskog jezika.

Područja njezina znanstveno-istraživačkog zanimanja su: lingvokulturologija frazeologija, frazeografija, translatologija

(za popis radova v. http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=309334).