O nama

Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu niz je godina bio središnja institucija za znanstvena istraživanja iz područja teorije i povijesti književnosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Povijest). Uz zadržavanje interesa prema interdisciplinarnosti i kulturologiji (popularna književnost i kultura te kultura svakodnevice u socijalizmu i postsocijalizmu; problemi tranzicije) te prema domaćim (hrvatski i jugoslavenski kontekst) i srednjoeuropskim temama, trenutačan interes suradnika Zavoda usmjeren je i prema istočnoeuropskoj, posebice ruskoj kulturi (Ciljevi i Aktivnosti). Zavod za znanost o književnosti danas je sastavnica Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti.

Zavod za znanost o književnosti uređuje treću seriju Biblioteke L te u suradnji s knjižnicom Filozofskog fakulteta izrađuje elektronički repozitorij studija iz prve i druge serije Biblioteke L.