Biblioteka L

a) prva serija Biblioteke L: izdanja Instituta / Zavoda za znanost o književnosti u suradnji s nakladom “Liber” / “Sveučilišnom nakladom Liber”

1.     S. Lasić: SUKOB NA KNJIŽEVNOJ LJEVICI, 1970. – nagrađeno nagradom „Vladimir Nazor“ i nagradom Matice hrvatske

2.     S. Petrović: PRIRODA KRITIKE, 1972. (u suradnji s IKP „Mladost“, Zagreb) – nagrađeno nagradom „Vladimir Nazor“

3.     J. Badalić: RUSKO-HRVATSKE KNJIŽEVNE STUDIJE, 1972. – nagrađeno nagradom „Božidar Adžija“

4.     M. Šicel: PROGRAMI i MANIFESTI U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI, 1972. (u suradnji s IKP „Mladost“, Zagreb) – nagrađeno nagradom „Božidar Adžija“

5.     R. Filipović: ENGLESKO-HRVATSKE KNJIŽEVNE VEZE, 1972. – nagrađeno nagradom „Božidar Adžija“

6.     S. Lasić: POETIKA KRIMINALISTIČKOG ROMANA, 1973.

7.     M. Beker: MODERNA KRITIKA U ENGLESKOJ I AMERICI, 1973.

8.     M. Solar: IDEJA I PRIČA. ASPEKTI TEORIJE PROZE, 1974. – nagrađeno nagradom „Božidar Adžija“ i Nagradom Željezare Sisak

9.     I. Frangeš: MATOŠ, VIDRIĆ, KRLEŽA, 1974.

10.  S. Lasić: STRUKTURA KRLEŽINIH ZASTAVA, 1974.

11.  M. Engelsfeld: INTERPRETACIJA KRLEŽINA ROMANA POVRATAK FILIPA LATINOVICZA, 1975.

12.  I. Vidan: TEKSTOVI U KONTEKSTU, 1975.

13.  V. Žmegač: KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO I POVIJEST DRUŠTVA, 1976. – nagrađeno Nagradom grada Zagreb

14.  B. Vuletić: FONETIKA KNJIŽEVNOSTI, 1976. – nagrađeno nagradom „Božidar Adžija“

15.  A. Flaker: STILSKE FORMACIJE, 1976.

16.  S. Lasić: PROBLEMI NARATIVNE STRUKTURE 1977.

17.  A. Stamać: SLIKOVNO I POJMOVNO PJESNIŠTVO, 1977.

18.  M. Maslić: STVARNOST NESTVARNOG, 1978.

19.  J. Vončina: JEZIČNO-POVIJESNE RASPRAVE, 1979.

20.  Z. Kravar: BAROKNI OPIS, 1980.

21.  J. Wierzbicki: MIROSLAV KRLEŽA, 1980.

22.  I. Slamnig: HRVATSKA VERSIFIKACIJA, 1981.

23.  V. Biti: BAJKA I PREDAJA, POVIJEST I PRIPOVIJEDANJE, 1981.

24.  N. Švob-Đokić: PUTOVI AFRIČKE KNJIŽEVNOSTI, 1981.

25.  P. Pavličić: KNJIŽEVNA GENOLOGIJA, 1983.

26.  F. Čale: IZVOR I IZVORNOST: POREDBENE STUDIJE, 1984.

27.  V. Žmegač: TEŽIŠTA MODERNIZMA: OD BAUDELAIREA DO EKSPRESIONIZMA, 1986.

28. T. Eagleton: KNJIŽEVNA TEORIJA, 1987.

29. V. Biti: INTERES PRIPOVJEDNOG TEKSTA, 1987.

30. D. Fališevac: STARI PISCI HRVATSKI I NJIHOVE POETIKE, 1989.

b)     druga serija Biblioteke L – samostalna izdanja Zavoda za znanost o književnosti

1.     Ž. Benčić: BAROK I AVANGARDA, 1991.

2.      M. Beker: SEMIOTIKA KNJIŽEVNOSTI, 1991.

3.     J. Užarević: KOMPOZICIJA LIRSKE PJESME, 1991.

4.     N. Ivić: DOMIŠLJANJE PROŠLOSTI: kako je trinaestostoljetni splitski arhiđakon Toma napravio svoju salonitansku historiju, 1992.

5.     V. Žmegač: DUH IMPRESIONIZMA I SECESIJE. Studije o književnosti hrvatske moderne, 1993.

6.     P. Pavličić: STIH I ZNAČENJE, 1993.

7.     Z. Kravar: TEMA “STIH”, 1993.

8.      I. Vidan: ENGLESKI INTERTEKST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI, 1995.

9.      V. Sepčić: KLASICI MODERNIZMA, 1996.

10.  S. Bašić: SUBVERZIJE MODERNIZMA: JOYCE I FAULKNER, 1996.

11.  P. Pavličić: STUDIJE O OSMANU, 1996.

12.   G. Slabinac: ZAVOĐENJE IRONIJOM, 1996.

13.  M. Tomasović: TRADUKTOLOŠKE RASPRAVE, 1996.

14.  D. Oraić Tolić: PARADIGME 20. STOLJEĆA: AVANGARDA I POSTMODERNA, 1996.

15.  C. Milanja: HRVATSKI ROMAN 1945-1990, 1996.

16.  V. Žmegač: DUH IMPRESIONIZMA I SECESIJE. Studije o književnosti hrvatske moderne 2. proš. izd., 1997.

17.  B. Vuletić: PROSTOR PJESME. O PLOŠNOM/PROSTORNOM USTROJSTVU PJESNIŠTVA JURE KAŠTELANA, 1999.

18.  J. Pavičić: HRVATSKI FANTASTIČARI – jedna književna generacija, 2000.

19.   J. Ciglar-Žanić: NEKA VEĆA STALNOST. SHAKESPEARE U TEKSTU I KONTEKSTU, 2001.

20.  M. Bobinac: PUK NA SCENI. STUDIJE O HRVATSKOM PUČKOM KOMADU, 2001.

21.  M. Čale: VOLJA ZA RIJEČ. Eseji o djelu Ranka Marinkovića, 2001.

22.  T. Jukić: ZAZOR, NADZOR, SVIĐANJE. Dodiri književnog i vizualnog u britanskom 19. stoljeću, 2002.

23.  I. Lupić: PRIJETVORNI SUBJEKT: transtekstualni okviri Shakespeareovih Soneta (u suizdanju s FF-pressom), 2007.

c) treća serija Biblioteke L – izdanja Zavoda za znanost o književnosti i Hrvatska sveučilišna naklada

  1. Adrijana Vidić: RUSKA ŽENSKA AUTOBIOGRAFIJA: OSOBNO I JAVNO, 2016.

2. Ivana Latković: REBUSI PROŠLOSTI, IZAZOVI SADAŠNJOSTI: RASPRAVE O SUVREMENOM SLOVENSKOM ROMANU (2017)

3. Ivan Majić: PRIPOVJEDNA (NE)MOĆ SJEĆANJA – ANALIZA KNJIŽEVNOG DJELA MEŠE SELIMOVIĆA (2017)

4. Boris Koroman: SUVREMENA HRVATSKA PROZA I TRANZICIJA (2018)

5. Marina Protrka Štimec: POLITIKE AUTORSTVA. KANON, ZAJEDNICA I PAMĆENJE U NOVIJOJ HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI (u pripremi, 2018)

6. Maciej Czerwiński: SLIKE DRUGOG SVJETSKOG RATA U HRVATSKOJ I SRPSKOJ PROZI (u pripremi, 1945-2015) (2018)