Aktivnosti

Aktivnosti Zavoda uključuju rad u nastavi, istraživanje na projektima i izdavačku djelatnost. Suradnici i zaposlenici Zavoda aktivno sudjeluju u izvođenju nastave na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu i na drugim institucijama (Hrvatski studiji). U svom nastavničkom radu koriste rezultate rada na  istraživačkim projektima proizašlima iz rada Zavoda. Tiskana izdanja Zavoda za znanost o književnosti aktivno se koriste u nastavničkom procesu.

U 2015. godini Zavod za znanost o književnosti bio je suorganizator dviju konferencija: The Future(s) of Post-SocialismMit, trauma i sjećanje u srednjoeuropskim i istočnoeuropskim kulturama. Zbornik znanstvenih radova Myth and Its Discontents | Mythos und Ernüchterung. Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature | Zu Trauma und (fraglicher) Erinnerung in Literaturen des zentralen und östlichen Europa objavljen je kod izdavača Praesens Verlag (ur. Danijela Lugarić, Milka Car, Gábor Tamás Molnár).

Zavod za znanost o književnosti je u suradnji s Hrvatskom sveučilišnom nakladom i u uredništvu Danijele Lugarić pokrenuo treću seriju Biblioteke L (Biblioteka L na Facebooku).

Objavljene su sljedeće studije:

Adrijana Vidić: Ruska ženska autobiografija: osobno i javno (2016)

Ivana Latković: Rebusi prošlosti, izazovi sadašnjosti: rasprave o suvremenom slovenskom romanu (2017)

Ivan Majić: Pripovjedna (ne)moć sjećanja – analiza književnog djela Meše Selimovića (2017)

Boris Koroman: Suvremena hrvatska proza i tranzicija (2018)

U pripremi: 

Marina Protrka Štimec: Politike autorstva. Kanon, zajednica i pamćenje u novijoj hrvatskoj književnosti (2019)

Maciej Czerwiński: Slike Drugog svjetskog rata u hrvatskoj i srpskoj prozi (1945-2015) (siječanj 2019)

 

Za više informacija, molimo, javite se urednici biblioteke Danijeli Lugarić (dlugaric@ffzg.hr).