I semestar 2020/2021

Sva nastava koja se odvija u dvorani, odvijat će se u dvorani A-302 (stubište desno, treći kat, hodnik lijevo). Prvih 15 minuta rezervirano je za pauzu za dezinfekciju.
Uz svaki kolegij provjeriti odvija li se “U DVORANI” ili “ONLINE”. U slučaju mješovitog odvijanja (u dvorani i online), nastavnik će vas obavijestiti o detaljima.

nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Jezične vježbe iz bugarskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 09:30-11:00 dvorana A302 – vježbe
U DVORANI
Dezinfekcija dvorane 9:30-9:45 
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Jezične vježbe iz makedonskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 09:30-11:00 – vježbe
ONLINE
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Jezične vježbe iz slovenskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 12:30-14:00 dvorana A302 – vježbe, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A302 – vježbe, grupa 2
U DVORANI
Dezinfekcija dvorane 12:30-12:45 / 14-14:15
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković
kolegij: Osnove slovenske književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:00-17:45 dvorana A302 – predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A302 – seminar
U DVORANI
Dezinfekcija dvorane 17-17:15
nastavnici: dr. sc. Ana Vasung
kolegij: Osnovna gramatika bugarskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 11:00-12:30 dvorana A302 – seminar
U DVORANI
Dezinfekcija dvorane 11-11:15
nastavnici: dr. sc. Ana Vasung
kolegij: Osnovna gramatika makedonskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-14:00 dvorana A302 – seminar
U DVORANI
Dezinfekcija dvorane 12:30-12:45
nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić, Simona Gotal
kolegij: Osnovna gramatika slovenskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 – seminar
ONLINE
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Tečaj bugarskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 09:30-11:00 – vježbe
ONLINE
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Tečaj makedonskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 – vježbe
ONLINE
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Tečaj slovenskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 – vježbe
ONLINE
nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić, dr. sc. Jelena Tušek
kolegij: Uvod u južnoslavensko jezikoslovlje
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 17:00-17:45 dvorana A302 – predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A302 – seminar
U DVORANI I ONLINE
Dezinfekcija dvorane 17-17:15
nastavnici: dr. sc. Ivica Baković
kolegij: Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 11:00-11:45 dvorana A302 – predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A302 – seminar
U DVORANI
Dezinfekcija dvorane 11-11:15
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić, dr. sc. Dubravka Bogutovac
kolegij: Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A302 – predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A302 – seminar
U DVORANI I ONLINE
Dezinfekcija dvorane 15:30-15:45