V semestar 2020/2021.

Sva nastava odvija se online.

nastavnici: dr. sc. Virna Karlić
kolegij: Historija srpskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 18:30-19:15 – predavanje
pon 19:15-20:00 – seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Jezične vježbe iz bugarskog jezika 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 – vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Jezične vježbe iz makedonskog jezika 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 – vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Jezične vježbe iz slovenskog jezika 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 – vježbe
nastavnici: dr. sc. Marijana Bijelić
kolegij: Književnost bugarskog modernizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 – predavanje
pon 16:15-17:00 – seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Baković
kolegij: Makedonska novelistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:00-11:45 – predavanje
pet 11:45-12:30 – seminar
nastavnici: dr. sc. Zvonko Kovač, dr. sc. Ivana Latković
kolegij: Moderne teorije povijesti književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 11:00-12:30 – predavanje
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić, dr. sc. Dubravka Bogutovac, dr. sc. Marijana Bijelić
kolegij: Poetika srpske moderne i avangarde
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:00-14:45 – predavanje
čet 14:45-15:30 – seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković
kolegij: Suvremena slovenska književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 – predavanje
uto 14:45-15:30 – seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Tečaj bugarskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 09:30-11:00 – vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Tečaj makedonskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 – vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Tečaj slovenskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 – vježbe