Tečaj bugarskog jezika 2

Nositelj/izvođač kolegija: dr. sc. Penka Barakova doc., ugovorna lektorica

Status kolegija:izborni

Oblik nastave: 2V

ECTS bodovi: 4

Jezik: hrvatski i bugarski

Ispit: pismeni i usmeni

Ciljevi kolegija: Upoznavanje s osnovama morfološkog i leksičkog sustava bugarskog jezika. Tečaj omogućuje studentima da razviju vještine slušanja, govorenja , čitanja i pisanja na bugarskom jeziku te steknu komunikativnu kompetenciju na početnoj razini. Stjecanje osnovnih znanja o Republici Bugarskoj.

Sadržaj kolegija: Bugarski fonološki i grafijski sustav. Osnove bugarske gramatike. Osnovni leksički fond. Obrada odabranih konverzacijskih tema.

Korištene metode: Usmeno izlaganje, razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad s audio i video materijalima, analiza, demonstracija.

Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi.

Ispit: na kraju semestra pismeni i usmeni ispit.

Literatura

Obavezna:

  1. Учете български език. 1 ниво. Софийски университет „Св. Климент Охридски”. департамент за езиково обучение-ИЧС. Издателство „Иван Богоров”.София, 2004. Автори: С. Петрова, П. Цанова, Е. Куртева, Кр. Томова, Ив. Илиев. + Учете български език.

  2. Учете български език. 1 ниво. CD

  3. Светла Стоичкова. Открийте България. Български език за чужденци. София, 2003.

  4. Елена Хаджиева и др. Български език като чужд. Тестове. София, 2009.

Izborna:

  1. Светла Стоичкова. Открийте България. Български език за чужденци. София, 2003