Poetika srpske moderne i avangarde

Nositelj: dr. sc. Virna Karlić, doc.
Izvođač: dr. sc. Dubravka Bogutovac, poslijedokt.
ECTS bodovi: 4
Jezik: srpski, hrvatski
Trajanje: 1 semestar, zimski
Status (obavezni/izborni): obavezan za studente srbistike, unutarnja i vanjska izbornost
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 1P 1S
Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta
Način provjere znanja: usmeni ispit
Okvirni sadržaj predmeta:
U ovom kolegiju studenti će se upoznati s kontekstom smjene književne paradigme kraja 19. i početka 20. vijeka, bit će problematiziran zaokret prema iskustvu evropskih književnosti, osobito francuskog parnasa i simbolizma, zatim uključivanje u opće koncepcije avangarde nakon prvog svjetskog rata i njezina dekomponiranja. Poseban naglasak daje se interpretaciji reprezentativnih književnih opusa i djela: B. Stanković, P. Kočić, I. Sekulić, J. Dučić, M. Rakić, V. P.-Dis, A. Šantić, S. Pandurović, S. Vinaver, M. Crnjanski, R. Petrović, M. Nastasijević, D. Maksimović, O. Davičo, M. Ristić, I. Andrić, R. Petrović, B. V. Poljanski.
Cilj kolegija (očekivane kompetencije):
Ovaj kolegij omogućava studentima stjecanje osnovnih uvida u srpsku literaturu i književnu kritiku moderne i avangarde te ih osposobljava za interpretaciju reprezentativnih djela i opusa autora.
Obvezna literatura:
Gojko Tešić: Antologija srpske avangardne pripovetke. Novi Sad, 1989.
Bogdan Popović: Antologija novije srpske poezije. Zagreb, 1911.
Radovan Vučković: Hrvatski i srpski ekspresionizam. Sarajevo, 1979.
Dopunska literatura:
– Milivoj Nenin. Suočavanja. Ogledi o srpskim piscima prve polovine 20. veka. Beograd, 1999.
– Miodrag Pavlović. Eseji o srpskim pesnicima. Beograd, 2000.
– Gojko Tešić. Pesništvo srpske avangarde. 1993.
– Zbornik o Andriću, prir. R. Vučković. SKZ, Beograd, 1999.
– Književno delo Rastka Petrovića, zbornik radova, ur. Đ. Vuković. Beograd, 1989.
– Poetika Momčila Nastasijevića, zbornik radova, prir. N. Petković. Beograd, 1990.
– Novica Petković. Lirske epifanije M. Crnjanskog. Beograd, 1996.
– Pesnik Rastko Petrović. Zbornik radova, ur. Nikola Petković. Beograd, 1999.
– B. Jović. Poetika Rastka Petrovića. Struktura, kontekst. Beograd, 2006.
– Milivoj Nenin. Srpska pesnička moderna. Novi Sad, 2006.
– Gojko Tešić. Vasionski samovar. Manifesti i poezija, Avangarda, br. 2-4, 2001.
– B. Stojanović Pantović. Srpski ekspresionizam. Novi Sad, 1998.
– J. Novaković. Tipologija nadrealizma. Beograd, 2002.
– M. Stanojević i S. Lazarević. Epohe i stilovi u srpskoj književnosti 19. i 20. veka. Beograd – Kragujevac, 2002.
– Gojko Tešić. Avangarda. Teorija i historija pojma 1-2. Beograd, 2000.
– R. Vučković. Srpska avangardna proza. Beograd, 2000.
– P. Petrović. Avangardni roman bez romana. Beograd, 2008.
– Đorđe Matić. Historija i savremenici. Ogledi o srpskoj kulturi. Zagreb: SKD Prosvjeta, 2018.