Srpska poezija 19. vijeka

Nositelj kolegija: dr. sc. Virna Karlić, doc.

Izvođač kolegija: dr. sc. Dubravka Bogutovac, poslijedokt.

ECTS-bodovi: 4

Jezik: hrvatski i srpski

Trajanje: jedan semestar, III semestar studija, zimski semestar

Status: obavezni kolegij za studente srbistike; unutarnja i vanjska izbornost

Oblik nastave: predavanje, seminarska interpretacija, kratka studentska izlaganja

Ispit: usmeni

Cilj kolegija: U ovom kolegiju studenti bi trebali steći temeljan uvid u razvoj srpske poezije u devetnaestom stoljeću. Po odslušanom kolegiju studenti trebaju znati vladati imenima najznačajnijih pjesnika 19. stoljeća, njihovih zbirki i pjesama, te razumjeti mijene u poetičkim, stilskim i metričkim svojstvima poezije, te razumjeti suodnos kulture pisane i usmene književnosti u tom periodu.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj se kolegij u opći kurikulum studija srpske književnosti uklapa kao problemski kolegij kojim se razrađuje problematika naznačena u općem pregledu srpske književnosti i kulture s kojim su studenti upoznati tijekom prve godine studija, odnosno kao kolegij koji postavlja temelje za tumačenje književnih procesa kasnijih razdoblja srpske književnosti koji će studenti slušati tijekom treće godine studija, odnosno u diplomskom studiju.

Korištene metode: Predavanjem će se dati kontekst razumijevanja građe i pristupa građi, koja će se kasnije temeljitije obrađivati u seminarima. Studenti će čitati tekstove, kako bi na nastavi aktivno mogli sudjelovati u analizi i interpretaciji poezije.