Mjecečni arhivi: travanj 2020.

Prijava teme i mentora diplomskog rada

U skladu s uputama prodekanice za nastavu i studente doc. dr. sc. Bukovčan studenti prijavljuju teme diplomskih radova tako da popunjeni obrazac pošalju na e-mail adresu Tajništva odsjeka (mflegar@ffzg.hr).

Obrazac se nalazi s desne strane ove mrežne stranice u izborniku Diplomski studij. Za interdisciplinarni rad obrazac se također nalazi u iszom izborniku.

Stipendije Vlade Slovačke Republike u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike za akademsku godinu 2020./2021.

SAIA (Slovačka akademsko-informatička agencija) i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike, u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike pozivaju na podnošenje molbi za stipendije za studijske, znanstveno-istraživačke i predavačke boravke u akademskoj godini 2020./2021.

Nacionalni stipendijski program Slovačke Republike namijenjen je potpori mobilnosti stranih studenata, doktoranda, sveučilišnih profesora, istraživača i umjetnika za boravak na slovačkim sveučilištima i u istraživačkim ustanovama.

Scholarship Programme

Nastavi čitati