IZVANREDNI ISPITNI ROK

IZVANREDNI ISPITNI ROK u zimskom semestru ak. godine 2021./2022. održat će se od 29. studenog do 3. prosinca 2021.

Mole se studenti da se prethodno jave predmetnim nastavnicima zbog prijave u ISVU

UKRAJINISTIKA

Josip Ralašić

kolegije Lektira 1 i Lektira 2:

četvrtak, 2.12. u 17h. Prostorija A118

 

Marina Jajić Novogradec

petak, 03.12.2021. od 14,00 u B-223

Glotodidaktika, Usvajanje stranoga jezika, Metodika nastave ukrajinskoga jezika

 

Dariya Pavlešen

  1. prosinac u 13.00 u B-201

 

Oksana Timko Đitko

  1. 11. 2021. od 11,45 do 13,15 u B-202

Tetyana Fuderer

Sintaksa ukrajinskog jezika 1 i 2 (pismeni ispit) – 01.12.2021, 08:00-9:30, A-302

Sintaksa ukrajinskog jezika 1 i 2 (usmeni ispit) – 02.12.2021, 08:00-9:30, A-302

Leksikologija i frazeologija ukrajinskog jezika (usmeni ispit) – 02.12.2021., 08:00-9:30, A-302

Stilistika suvremenog ukrajinskog jezika (usmeni ispit) – 02.12.2021., 08:00-9:30, A-302

Funkcionalni stilovi i prevođenje (ispitna mapa) – 01.12.2021, 08:00-9:30, A-302

Prevođenje književnih tekstova (ispitna mapa) – 01.12.2021, 08:00-9:30, A-302

 

Ana Dugandžić

srijeda 1.12. u 14 sati. Prijave na mail do 24 sata prije ispita.

 

Domagoj Kliček

Ukrajinska književnost 1 i Ukrajinska književnost 3: u ponedjeljak (29. 11.) u 11 sati u B-201. (Prijave na dklicek@ffzg.hr 24 sata prije ispita.)

 

Silvija Graljuk

Svi predmeti: četvrtak, 2.12.2021. u 12,00.

 

Lesja Petrovska

Srijeda 1.12. u 14 sati. Prijave na mail do 24 sata prije ispita.