Dr. sc. Jevgenij Paščenko, red. prof.

Pascenko

konzultacije: ponedjeljak 13,00-14,00

soba: B-201

e-mail: jpascenk@ffzg.hr, tel. 091 73 777 52

ECTS INFORMACIJSKI PAKET

Doktor filoloških i povijesnih znanosti, redoviti profesor

Diplomirao je 1975. ukrajinistiku na Kijevskom sveučilištu „Taras Ševčenko“, slavistiku na Filološkom fakultetu Beogradskog univerziteta. Postdiplomski studij je završio na Institutu za književnost Nacionalne akademije znanosti Ukrajine, magistrirao je 1982. na Institutu za umjetnost, folklor i etnografiju Nacionalne akademije znanosti Ukrajine (folkloristika), doktorirao je 1996. na Institutu za kulturu u Kijevu (teorija i povijest kulture). Autor je niza monografija i studija, urednik znanstvenih zbornika. Od 2008. pokretač i urednik edicije Ucrainiana croatica. Istražuje ukrajinsko-hrvatske veze kroz povijest.

Odlikovan: 2001. – Plaketa predsjednika Hrvatskoga sabora za osobit doprinos u unapređenju suradnje dviju država, hrvatskoga i ukrajinskoga naroda; 2006. – Plaketa Veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj; 2010. – Počasna povelja i medalja ukrajinske Vrhovne Rade (parlamenta) za posebne zasluge u promicanju Ukrajine.

Iz bibliografije:

Književnost, kultura i civilizacija Ukrajine

Podrijetlo Hrvata i Ukrajina. Rijeka: Maveda, 2006, 163 str. (drugo izdanje Etnogeneza.. .).

Ukrajina . – Kolo , 1997 . Br. 3, jesen. – Str. 171-339. (priredio Eugen Pašcenko), clanci:

-Povijesni ritmovi Ukrajine. –Str. 183-196.

-Iz povijesti crkve u Ukrajini. – Str. 218-222.

-Iz ukrajinskog leksikona (Državni simboli Ukrajine, Ukrajinska grivnja, Cornobilj, Poluotok Krim).- Str. 303-314.

O Rusinima kao ukrajinskom subetnosu. – Migracijske teme, prosinac, 1997 . – Str.195-200.

Ukrajinska književnost . Pogovor. – U knj.: Ukrajinska lirika. Prevela i priredila Antica Menac. – Zagreb : Matica hrvatska, 1998

Kulturna baština Ukrajine. Hrvatska revija , 2006, IV, 2, str. 19 – 33.

« Ukrajina u prošlosti i sadašnjosti ». Uredio Jevgenij Pašcenko. Dubrovnik , Casopis za književnost i znanost, 2007, broj 3, str. 7-187.

«Gradovi: Kijev, Odesa ».
Dubrovnik
. Casopis za književnost i znanost . 2007 , broj 3., str. 24-38.

«Fenomen Tarasa Ševcenka».
Dubrovnik . Casopis za književnost i znanost , 2007 , broj 3., str. 60-71.

«Uzlet i slom ukrajinske avangarde: Volodimir Vinnicenko». Dubrovnik . Casopis za književnost i znanost . 2007 , broj 3., str. 72-83. (u koautorstvu s Tomislavom Pavicem).

Represivna politika prema ukrajinskom jeziku . Rijec, 2009 , sv. 2, (Rijeka), str. 87-121.

«Golodomor u Ukrajini kao genocid » . Novi list , 2007 ,10. ožujka, str. 65.

Mala antologija horvats’koji poeziji: Ideja svitu . Upor’jadkuvannja. Dmytro Pavlycko, Jevgen Pašcenko. Kyjiv, 2008 , 128 str.

Ukrajinska vizija hrvatskog pjesništva . Vijenac, 25. rujna, 2008., str. 10.

Genocidni zlocin totalitarnog režima u Ukrajini 1932- 1933. ????????? /Gladomor . Uredio Jevgenij Pašcenko. Zagreb , 2008 , 324 str.

Ukrajins’kyj politycnyj foljklor. Pisni, perekazy, prysilvja, prykazky, prykmety . Upor’adkuvannja, peredmova, komentari Jevgena Pašcenka. Kyjiv, 2008 , 99 str.

 

Ukrajina i problem hrvatske etnogeneze, mitologije

Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine. Zagreb: 1999, Meditor , 330 str.

O iranskom problemu u proucavanju etnogeneza Hrvata. Hrvatski književni list , 1999, srpanj, str.7-8.

Djed, utvrda na rijeci Uni: povijesni, mitološki, lingvisticki aspekti rekonstrukcije (u suat. s Michel Dreneau). Hrvatska revija, 2003, III, str. 101-104.

Vladimir Nazor i problem proucavanja mitološke kulture Hrvata. Nazorovi dani. Zbornik radova 1996.-2002 . Uredili Josip Bratulic, Tonko Maroevic . Postira, 2002, str. 33-42.

Odjeci bracke mitološke baštine u Nazorovoj prozi . Akademiku Petru Šimunovicu: povodom 75. obljetnice života. Bracki zbornik, 22., Supetar-Split, 2007., str, 387-394.

 

Ukrajinsko-hrvatske veze

Hrvatska/Ukrajina. Kulturne veze od Jadrana do Dnjepra. (Priredio Evgen Pašcenko). – Zagreb : Biblioteka Relations. Dvojezicno hrvatsko-ukrajinsko izdanje, 1996 . – 421 s. , clanci:

-Ukrajinsko-hrvatske veze od davnina do danas.- Str. 9-22.

-Mitološki korijeni Dubrovnika.- Str. 23-30.

-Humanizam i barok u ukrajinskoj i hrvatskoj kulturi.- Str. 55-62

-Vatroslav Jagic i ukrajinska usmena književnost.- Str. 119-130.

Ukraine – Croatia : In Search of Analogies. – Ukraine and Croatia : Problems of Postcommunist Societies. – Zagreb : Croation Comission for UNESCO, 1997 . – P.153 -156.

Razumijevanje Hrvatske, Kultura kao diplomacija i dr.: Hrvatska – Ukrajina. Društvo prijateljstva. – Zagreb , 2005 . Str.- 65 – 72., 93-107, 179-182.

Hrvatska – Ukrajina: od udaljavanja do zbližavanja. Hrvatska revija , 2006, IV, 2, str. 64 – 67.

Ukrajinska filologija i prijevodi hrvatskih glagoljickih knjiga na crkvenoslavenski jezik .

Rijec, sv.3, Rijeka, 2007 , str. 58-82.

«Uzajamna prepoznavanja kroz prevodenje». Dubrovnik . Casopis za književnost i znanost . 2007. Broj 3., str. 136-144. (u koautorstvu s Vesnom Bajric).

Putovima hrvatske ukrajinistike . Deset godina studija ukrajinistike na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu. Zagreb, FF-press, 2007 , str 12-18.

Izrada ukrajinsko-hrvatskih elektronskih rjecnika kao znanstveni zadatak ( Iz prakse filološkog fakulteta Sveucilišta u Kijevu ). U koautorstvu s R. Frelih, apsolventica.

Znanstveno-strucni skup Tiskarstvo 08, 31, sijecnja – 2. veljace 2008 , Stubicke Toplice.

Akademija tehnickih znanosti Hrvatske. Teze, s. 23-25.

 

Juraj Križanic i Ukrajina

Stvaralaštvo Jurja Križanica u Ukrajini 1659. Rijec. Casopis za slavensku fililogiju. (Rijeka), 2006 , sv.2. str. 40-53.

«Ukrajinski element u gramatickim radovima Jurja Križanica». Fluminensia. Casopis za filološka istraživanja , god. 19, br. 2., Rijeka, 2007 , str. 25-48.

Najnovije rusko izdanje djela Jurja Križanica (prikaz). Nova croatica. Casopis za hrvatsku književnost i kulturu. 2008 . Godište II. Broj 2., str. 217-224.

 

Ukrajinsko-hrvatske poredbe

Ideje slavizma u ukrajinskoj i hrvatskoj književnosti XIX. stoljeca.- Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova I. (XIX. stoljece) sa znanstvenog skupa održanog 28. i 29. rujna 1998. godine u Splitu. – Split : Književni krug, 1999 . str.7-24.

Secesijski stil Vladimira Nazora . – Komparativna povijest hrvatske knji ž evnosti . Zbornik radova II.( Moderna) sa znanstvenog skupa održanog u Splitu. – Split : Književni krug, 2000. – Str. 189-203.

Vladimir Nazor iz ukrajinske perspektive.- Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova III. (Vladimir Nazor) sa znanstvenog skupa održanog u Splitu. – Split : Književni krug , 2001 .- Str. 45-52.

Veliki hrvatski polemicar de Dominis i problem crkvenih odnosa u Ukrajini.- Medunarodni znanstveni skup Marko Antun de Dominis, splitski nadbiskup, teolog i fizicar.-Split, 2002 . – Str. 27-30.

Socrealisticki kontekst hrvatskog modernizma.- Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova V. (Krugovi i hrvatska književnost pedesetih godina prošlog stoljeca) sa znanstvenog skupa održanog u Splitu. – Split , 2003 . – str. 36-47.

Virtualnost i realnost «tridesetih godina», u ukrajinskom kontekstu. – Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova VII. (Hrvatska književnost tridesetih godina dvadesetog stoljeca) sa znanstvenog skupa održanog u Splitu. – Split : Književni krug , 2005 . – Str. 62 – 86.

« Folklor i politika: Iz ukrajinskog povijesnog gledišta». Narodna umjetnost. Hrvatski casopis za etnologiju i folkloristiku . Zagreb, 2007 , 44/2, str. 207-229.

Putovima hrvatske ukrajinistike . Deset godina studija ukrajinistike na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu. Zagreb, FF-press, 2007 , str 12-18.

Ukrajinsko-hrvatska prepoznavanja kroz 20. stoljece: ime i tekst . Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Hrvatska književnost XX. stoljeca u prijevodima: emisija i recepcija. Split: Književnim krug, 2007 , str. 105-125.

Hrvatska književnost u ukrajinskim komparativnim proucavanjima .

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova X. Smjerovi i metodologije komparativnog proucavanja hrvatske književnosti. . Split: Književnim krug, 2008 , str. 311-333.

Marin Držic i preporodni duh ukrajinskih šezdesetih .

11. Medunarodni znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti: Držic danas. Epoha i nasljede. Split, 2009 , str. 91-99.