Terenska nastava studija ukrajinskog jezika i književnosti

Terenska nastava studija ukrajinskog jezika i književnosti

Terenska nastava studija ukrajinskog jezika i književnosti

Syllabus kolegija

Naziv kolegija: Terenska nastava studija ukrajinskog jezika i književnosti

ECTS-bodovi: 2

Jezik: ukrajinski

Trajanje: 1 semestar (IV., ljetni ili VI., ljetni)

Status: izborni

Oblik nastave: predavanja i vježbe (12P+30V)

Uvjeti za upis kolegija: Položen ispit iz predmeta Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine, Fonetika, fonologija i morfologija I ukrajinskog jezika.

Studentske obaveze: Obavezno pohađanje nastave (prisutnost na terenskoj nastavi i aktivno sudjelovanje u programu uz izvršavanje praktičnog rada).

Cilj kolegija: Upotpuniti sveučilišnu nastavu neposrednim dodirom s matičnom zemljom i sredinom u kojoj se govori jezik struke (ukrajinski jezik). Primijeniti znanja i vještine stečene na prvoj i drugoj godini preddiplomskog studija Ukrajinskog jezika i književnosti u interakciji s izvornim govornicima ukrajinskog jezika. Obogatiti spoznaje o kulturi i tradiciji ukrajinskoga naroda. Prikupiti stručnu literaturu (udžbenici, priručnici, rječnici i preporučena literatura).

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Izborni kolegij “Terenska nastava studija ukrajinskog jezika i književnosti” upotpunit će ishode učenja preddiplomskog studija ukrajinskog jezika i književnosti, a posebno će doprinijeti ostvarivanju sljedećih ishoda učenja:

 1. Kroz upoznavanje s kulturom i civilizacijom Ukrajine iskazati pozitivan stav prema drugim kulturama i uvažavati etničke različitosti.
 2. Opisati i komentirati određene kulturne, povijesne i društveno-političke procese u Ukrajini. 3. Samostalno prevesti s ukrajinskog na hrvatski i s hrvatskog na ukrajinski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja.
 3. Isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ukrajinskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti.

Korištene metode: Terenska nastava

Sadržaj kolegija:

 1. Sadržaj kolegija ovisi o gradu održavanja Terenske nastave studija ukrajinskog jezika i književnosti (Lavov).

Lavov kao povijesno i kulturno središte. Upoznavanje s nazivima u urbanoj arhitekturi. Obilazak povijesne gradske jezgre uz stručno vodstvo na ukrajinskom jeziku. Posjet  Povijesnom muzeju u Lavovu.

2. Upoznavanje sa srednjovjekovnom kulturom i civilizacijom Ukrajine.

Ukrajinski barok (Lavov: obilazak spomenika srednjovjekovne i barokne arhitekture). Crkva u Ukrajini. Katolička, grkokatolička i pravoslavna arhitektura i slikarstvo.

3. Nacionalno sveučilište.

Nacionalno sveučilište Ivana Franka u Lavovu: povijest, tradicija i sadašnjica. Život i stvaralaštvo Ivana Franka (posjet muzeju Ivana Franka).

4. Ukrajinska književnost i kazalište.

Posjet Muzeju ukrajinske književnosti. Uloga klasika ukrajinske književnosti u formiranju i razvoju ukrajinskog književnog jezika. Gledanje kazališne predstave, obilazak Nacionalnog kazališta.

5. Ukrajinska etnografija.

Obilazak Nacionalnog etnografskog muzeja na otvorenom Ševčenkivski gaj (Lavov), uz stručno vodstvo na ukrajinskom jeziku. Obilazak Lyčakivs’kog (Lavov) groblja uz stručno vodstvo na ukrajinskom jeziku.

6. Institut ukrajinskog jezika Nacionalne akademije znanosti Ukrajine i Institut etnologije.

Institut etnologije (Lavov) kao partner Filozofskog fakulteta, upoznavanje sa zbirkom nacionalne baštine uz stručno vodstvo na ukrajinskom jeziku. Ukrajinska suvremena jezična zbilja.

 Literatura

 Obvezatna:

 1. Pljušč, M. Ja. (2000). Sučasna ukrains’ka literaturna mova. – Kyjiv.
 2. Ukrajina. – Kolo. (1997). Zagreb: Matica hrvatska, br. 3.
 3. Kulturna baština Ukrajine. (2005). Hrvatska revija, Matica hrvatska, jesen.
 4. Paščenko, E. (1999). Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine. Zagreb.
 5. Ponomariv, O.D. (1997). Sučasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv.
 6. Zajčenko, N. F., Vorobjova S. A. (2005). Praktyčnyj kurs ukrajinskoji movy dlja inozemciv: usne movlennja. – Kyjiv.

 Dopunska:

 1. Menac, A., Kovalj, A.P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski  ili srpski  i  hrvatsko ili srpsko-ukrajinski  rječnik. –  Zagreb.
 2. Palinska, O., Turkevyč, O. (2011).Ukrajinska mova jak inozemnaKROK 1(А1-А2), Lviv, Artos.
 3. Orfografičnyj slovnyk ukrajins’koji movy. (1994). Golovaščuk, S.I. Rusanivs’kyj, V. M. – Kyjiv.
 4. Velykyj tlumačnyj slovnyk sučasnoji ukrajins’koji movy. Upor. Busel, V.T. (2004). – Kyjiv.
 5. Istorija ukrajins’koji literatury. Kyjiv (različita izdanja).
 6. Elektronski resursi (Velykyj tlumačnyj slovnyk: http://www.sum.in.ua/ ; Lingvistyčnyj portal http://www.mova.info/; Nacional’na biblioteka Ukrajiny http://nbuv.gov.ua/; Instytut istoriji Ukrajiny http://www.history.org.ua/; Izbornyk http://litopys.org.ua/; Ukrinform http://www.ukrinform.ua/; LitAkcent http://litakcent.com/; Bukvojid http://bukvoid.com.ua/; Instytut filologiji KNU http://philology.knu.ua/; Poetyka http://poetry.uazone.net/).

Način polaganja ispita: Rad studenata ocjenjuje se na kolokviju koji se polaže po završetku terenske nastave.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa Sveučilišta u Zagrebu