Kultura i civilizacija

Naziv kolegija: Kultura i civilizacija Ukrajine (2019./2020.)

Ime nastavnika: dr. sc. Jevgenij Paščenko, red. prof.

Status kolegija: obvezatni

Oblik nastave: predavanja

Broj ECTS bodova: 5

Ciljevi kolegija: Stjecanje kompetencija o povijesno-kulturnom razvoju civilizacija na tlu Ukrajine, upoznavanje najznačajnijih epoha kulture, povijesne sudbine ukrajinskoga naroda te suvremenih problema društva.

Sadržaj kolegija: Predočavanje kulture arhaičnog doba, nastanka Slavena i formiranja srednjovjekovne državnosti Kijevska Rus’. mitologija Ukrajine; uloga staroukrajinske kulture u procesu europeiziranja ortodoksnih kultura, sudar istočnih i zapadnih konfesija (ukrajinski barok).Borba za nacionalni opstanak u doba velikih imperija, ukrajinska moderna i avangarda, doba totalitarnih režima, represije i disidenti. Izazovi modernoga doba.

Studentske obveze: redovito pohađanje nastave, obrada osnovne izvorne baze.

 

Raspored rada (po tjednima):

1. tjedan
Upoznavanje s osnovnim parametrima Ukrajine. Uvodni prikaz kulturnoga razvoja na prostoru Ukrajine ( CD Kulturna baština Ukrajine). Upute glede osnovnih izvora (literatura, Internet).

2. tjedan
Prastare kulture na prostoru Ukrajine (Tripiljska kultura, Antičke civilizacije, slaveno-iranska prožimanja, slavenska plemena, mitske predodžbe starih Slavena).
Teme za samostalna istraživanja.

3. tjedan
Srednjovjekovna Ukrajina (Kijevska Rus’) od  procvata do propasti. (Nastanak Kijeva, uvođenje kršćanstva, doba velikih kneževa, spomenici arhitekture, prava, književnosti, epska tradicija). Teorije o imenu Rus’ i sudbini srednjovjekovne kulture u daljem razvoju civilizacije na prostoru Ukrajine.

4. tjedan
Uloga ukrajinske kulture u civilizacijskom razvoju Velike kneževine Litvanske (XIV st.), povijesne okolnosti razvoja renesansnih tendencija, ukrajinsko kozaštvo kao nacionalni fenomen, epske tradicije Ukrajine 15-16 st. Ukrajinski get’mani, uloga Ukrajine u obrani kršćanstva.

5. tjedan
Ukrajinska kultura u kontaktima s zapadnoeuropskim tradicijama 17. stoljeća, osobitosti nastanka ukrajinskoga baroka (sudar istočne i zapadne crkve, nastanak i sudbine crkvenog unijatstva; polemičke napetosti u ukrajinskom društvu između istoka i zapada).Najznačajniji izrazi ukrajinskoga baroka.

6. tjedan
Ukrajina u doba Rujine, istaknuti get’mani; uloga ukrajinske kulture u barokiziranju susjednih kultura (ukrajinski barok u Rusiji, barokiziranje kulture naroda istočne crkve).
Ukrajinsko-hrvatske veze baroknoga doba.

7. tjedan
Ukrajina u doba Prosvjetiteljstva, problem nacionalnog jezika. Osobitosti ukrajinskog romantizma. Uloga folklora u nacionalnom opstanku. Političke represije imperijskih režima proti ukrajinske nacionalne svijesti; sistematske zabrane jezika. Dva tipa intelektualaca Ukrajine (Ševčenko i Gogolj).

8. tjedan
Folklorizam kulture, nacionalni otpor u ukrajinskom društvu, solidariziranje zapadne te istočne Ukrajine, borba za jezik tijekom 19 st.

10. tjedan
Značaj kulture i literature u otporu prema denacionalizatorskoj politici imperija. Galicija kao nacionalno središte, istaknuti predstavnici ukrajinskog nacionalnog otpora na rubu 19-20 stoljeća.

11. tjedan
Ukrajinska moderna u kontekstu zapadnoeuropskih tendencija. Osobitosti ukrajinske avangarde 1910-1930. Ukrajinizacija: uspjesi i porazi.

12. tjedan
Ukrajina u doba totalitarnih režima 1930-1940, represije, genocid. Golodomor u Ukrajini. Ukrajinski antifašizam, patriotski preporod u književnosti 1940-1945.

13. tjedan
Kultura u doba socrealizma 1930-1950. Pokret  u književnosti proti dogmatizma 1960. Nove represije, ukrajinsko disidentstvo.

14. tjedan.
Ukrajina poslije proglasa neovisnosti, suvremeni problemi i dostignuća.

15. tjedan
Panoramski pregled kulturnog razvoja na prostoru Ukrajine, ponavljanje, seminar.

Literatura:

Obvezatna:

Ukrajina.- Kolo. Zagreb: Matica hrvatska, 1997, br. 3.

Kulturna baština Ukrajine.- Hrvatska revija, Matica hrvatska, jesen, 2005.

Paščenko, Evgen. Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine. Zagreb, 1999.

Dodatna:

Menac, A., Kovalj, A. P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski  ili srpski  i  hrvatsko ili srpsko-ukrajinski  rječnik. –  Zagreb.

Web-stranice Ukrajine na Internetu (prema preporučenom popisu).