Kultura i civilizacija

Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine (2021./2022.)

Nastavnica: dr. sc. Oksana Timko Đitko, red. prof.

Broj ECTS bodova: 5 ECTS

Jezik: hrvatski, uz savladavanje i upotrebu ukrajinskih termina, naziva, imena.

Trajanje: jedan semestar (1., zimski)

Status kolegija: obvezatni

Oblik nastave: 2 sata predavanja

Ciljevi kolegija: Stjecanje kompetencija o povijesno-kulturnom razvoju civilizacija na tlu Ukrajine, upoznavanje najznačajnijih epoha kulture, povijesne sudbine ukrajinskoga naroda te suvremenih problema društva.

Sadržaj kolegija: Predočavanje kulture arhaičnog doba, nastanka Slavena i formiranja srednjovjekovne državnosti Kijevska Rus’. mitologija Ukrajine; uloga staroukrajinske kulture u procesu europeiziranja ortodoksnih kultura, sudar istočnih i zapadnih konfesija (ukrajinski barok).Borba za nacionalni opstanak u doba velikih imperija, ukrajinska moderna i avangarda, doba totalitarnih režima, represije i disidenti. Izazovi modernoga doba.

Studentske obveze: redovito pohađanje nastave.

 

Raspored rada (po tjednima):

 1. tjedan
  Uvodno predavanje: obveze, teme, način rada, upute glede osnovnih izvora (literatura, Internet).
 2. tjedan
  Simboli Ukrajine: himna, grb, zastava. Karta Ukrajine, zemljopisni položaj. Teritorijalni ustroj. Političko uređenje.
 3. tjedan
  Indoeuropsko nasljeđe: ustroj, panteon. Prastare kulture na prostoru Ukrajine (Tripiljska kultura, Antičke civilizacije, slaveno-iranska prožimanja).
 4. tjedan
  Slavenski izvori: Slaveni na teritoriju Ukrajine, mitologija, religija, bogovi.
 5. tjedan
  Kijevska Rus: istok – zapad. Postanak, legende, kneževi. Nastanak Kijeva.
 6. tjedan
  Kijevska Rus: jezični prostor, kultura, etnosi, socijalni svjetovi.
 7. tjedan
  Kijevska Rus: sakralna kultura, teološke ideje kršćanstva, sakralna literatura, sakralna arhitektura, sakralno slikarstvo, sakralna glazba. Svjetska kultura, književnost.
 8. tjedan
  Kultura Ukrajine XIV.-XVII. st.: reformacija, Osmansko carstvo, Tatari, Poljsko-Litavska država.
 9. tjedan
  Kozaci kao kulturna pojava: nastanak, demokracija, vjera.
 10. tjedan
  Kultura Ukrajine kraja XVII. – kraja XVIII. st.: prosvjetiteljstvo, socijalno-političke realije, kasni barok.
 11. tjedan
  Kultura Ukrajine prve polovine XIX. st.
 12. tjedan
  Ukrajina kraja XIX. st. – početka XX. st.
 13. tjedan.
  Ukrajina u XX. st. Zaključak. Što je Ukrajina?
 14. tjedan
  Pregled kulturnog razvoja na prostoru Ukrajine, ponavljanje.

Literatura:

Obvezatna:

Ukrajina.- Kolo. Zagreb: Matica hrvatska, 1997, br. 3.

Kulturna baština Ukrajine.- Hrvatska revija, Matica hrvatska, jesen, 2005.

Paščenko, Evgen. Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine. Zagreb, 1999.

Dodatna:

Menac, A., Kovalj, A. P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski  ili srpski  i  hrvatsko ili srpsko-ukrajinski  rječnik. –  Zagreb.

Web-stranice Ukrajine na Internetu (prema preporučenom popisu).