Jezične vježbe II

Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika II

Naziv kolegija: Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika II (2020./2021.)

Nastavnici: Ana Dugandžić

ECTS-bodovi: 4

Jezik: ukrajinski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (II. ljetni)

Status: obvezatni

Oblik nastave: vježbe

Uvjeti za upis kolegija: nema

Cilj kolegija: Vježbanje jezičnih vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja kroz detaljnu obradu tematskih cjelina (tekstovi, dijalozi) i intenzivno proučavanje i uvježbavanje osnova ukrajinske normativne gramatike.
Nastavak upoznavanja s osnovama ukrajinske normativne gramatike i njihovo uvježbavanje.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Jezične vježbe i elementarna gramatika neophodna su osnova za izučavanje ukrajinskog jezika. Ovaj će kolegij omogućiti studentima da savladaju osnove ukrajinske gramatike te da uspostave osnovnu komunikaciju na ukrajinskom jeziku.
Gramatika kao jedna od sastavnica kolegija Jezične vježbe 2. daje osnove ukrajinske normativne gramatike, čime doprinosi boljem svladavanju komunikacijskih vještina te priprema studente za usvajanje kolegija Morfologija ukrajinskoga jezika 1. i 2.

Korištene metode: Komunikacijska metoda, interakcija između nastavnika i studenata.

Sadržaj kolegija:

 1. Jezične vježbe: Čitanje i prevođenje tekstova U gostimaU vlaku Moskva-Kijev. Obrada vokabulara na teme vezane uz tekstove. Ponavljane budućeg vremena i prijelaznih i neprijelaznih glagola.
 2. Jezične vježbe: Čitanje i prevođenje tekstova Dolazak u KijevOd kolodvora do Hreščatyka te obrada vokabulara vezanog uz te teme. Ponavljanje prošlog vremena i upotreba zamjenica ves’, kožen, vsjakyj, inšyj. Upotreba prijedloga sered.
 3. Jezične vježbe: Čitanje i prevođenje tekstova Uznemirenost i Uređivanje te obrada vokabulara vezanog uz te teme. Upotreba prijedloga proty, navproty, bez i zamjenice sebe.
 4. Jezične vježbe: Čitanje i obrada tekstova Jutro U dućanute usvajanje vokabulara. Ponavljanje dativa i instrumentala te prijedloga koji se koriste uz njih.
 5. Jezične vježbe: Čitanje i obrada tekstova Doručak na vikendiciPismo te obrada vokabulara vezanog uz te teme. Upotreba prijedloga čerez i prijedloga uz akuzativ.
 6. Jezične vježbe: Čitanje i obrada tekstova U policiji i Ugodan susret te vokabulara vezanog uz te teme. Ponavljanje povratnih glagola i nepravilnih glagola jisty, rozpovisty, daty.
 7. Jezične vježbe: Čitanje i obrada tekstova Događaj U supermarketu i obrada vokabulara vezanog uz te teme. Ponavljanje deklinacije pridjeva.
 8. Jezične vježbe: Čitanje i obrada tekstova U zoološkom vrtuNevrijeme na Crnom moru. Obrada vokabulara vezanog uz te teme. Ponavljanje komparacije priloga i deklinacije osobnih zamjenica.
 9. Jezične vježbe: Čitanje i obrada tekstova Večernji razgovoriSvadba. Obrada vokabulara i ponavljanje gramatike: deklinacija glavnih brojeva i sklanjanje bezličnih glagola.
 10. Jezične vježbe: Čitanje i obrada tekstova Posao u tvornici Na izložbi.Ponavljanje deklinacije zamjenice čyj i upotreba prijedloga uz genitiv, akuzativ, instrumental i lokativ.
 11. Jezične vježbe: Čitanje i obrada tekstova Na izložbiU zadruzi i obrada vokabulara. Deklinacija pridjeva sam i samyj.
 12. Jezične vježbe: Čitanje i obrada tekstova U Zakarpattju Katedrala Sv. Sofije. Obrada vokabulara. Glagoli na –no-to.
 13. Jezične vježbe: Čitanje i obrada teksta U Kanjivu. Obrada vokabulara. Deklinacija neodređenih zamjenica. Tvorba deminutiva.
 14. Jezične vježbe: Čitanje i obrada teksta Na grobu neznanog junaka. Obrada vokabulara. Deklinacija neodređenih zamjenica.
 15. Jezične vježbe: Ponavljanje.

 

Literatura:

 1. Obvezatna

Čukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablyc’ah ta shemah. – Kyjiv.

Ponomariv, O.D. (1997). Sučasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv.

Žluktenko, Ju. O. ;Toc’ka, H. I. ;Molodid, T. K. Pidručnyk ukrajins’koji movy – Kyjiv. 1973.

B.Dopunska

Gorpynyč, V.O. (2004). Morfologija ukrajins’koji movy. – Kyjiv.

Makarova, H. I. ;Palamar, L. M. ; Prysjažnjuk, N. K. Rozmovljajte z namy ukrajins’koju movoju – Kyjiv, 1993.

Način polaganja ispita: pismeni test, usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa Sveučilišta u Zagrebu.