Raspored preddiplomskog studija

 

UKRAJINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

RASPORED NASTAVE 2019./2020.

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

 

  1. godina – 1. semestar (zimski)

 

 

dr. sc. Oksana Timko Đitko

 

Uvod u opću lingvistiku petak

11.00-11.45

A-224
dr. sc. Jevgenij Paščenko Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine ponedjeljak

16.15-17.45

A-306
Silvija Graljuk Elementarna gramatika utorak

14.00-15.30

A-224
Ana Dugandžić Jezične vježbe 1   srijeda

12.30-14.00

A-224
    četvrtak

12.30-14.00

A-306
    petak

13.15-14.45

A-306
Silvija Graljuk Govorne vježbe 1 petak

11.45-13.15

A-306
Dariya Pavlešen Ukrajinska usmena književnost (izborno) utorak

15.30-17.00

A-223
Centar za strane jezike Strani jezik struke (izborno) gledaj CSJ gledaj CSJ
   

 

2. godina – 3. semestar (zimski) 

 

 

 

 

 
dr. sc. Oksana Timko Đitko Morfologija ukrajinskoga jezika 2 srijeda

9.30-11.00

A-224
  Vježbe iz morfologije ukrajinskoga jezika 2 petak

11.45-13.15

A-224
Ana Dugandžić Jezične vježbe 3 srijeda

11.00-12.30

A-224
   

 

petak

14.45-16.15

A-306
dr. sc. Jevgenij Paščenko Ukrajinska književnost 2 (P)

 

ponedjeljak

14.00-16.15

A-306
Domagoj Kliček Ukrajinska književnost 2 (S)

 

petak

13.15-14.00

A-224
Ana Dugandžić Ortografski praktikum 2 (izborno) četvrtak

14.00-15.30

F-316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. godina – 5. semestar (zimski)

 

dr. sc. Tetyana Fuderer Sintaksa ukrajinskoga jezika 1

 

ponedjeljak

9.30-11.00

A-301
Vježbe iz sintakse

 

ponedjeljak

11.00-11.45

A-301
Dariya Pavlešen Jezične vježbe 5

 

ponedjeljak

11.45-14.00

A-224
    srijeda

15.30-17.00

A-306
dr. sc. Jevgenij Paščenko

 

Ukrajinska književnost 4 (P) utorak

17.00-19.15

A-223
Josip Ralašić Ukrajinska književnost 4 (S) četvrtak

17.45-18.30

A-224
dr. sc. Tetyana Fuderer Leksikologija i frazeologija ukrajinskoga jezika (izborno) utorak

15.30-17.00

A-224
Josip Ralašić  Lektira 2 (izborno) srijeda

17.00-18.30

A-306

0

 

  1. godina – 7. semestar (zimski)

 

dr. sc. Oksana Timko Đitko Historijska gramatika ukrajinskoga jezika petak

8.45-10.15

A-224
  Vježbe iz historijske gramatike ukrajinskoga jezika petak

10.15-11.00

A-224
Dariya Pavlešen Jezične vježbe 7

 

utorak

13.15-15.30

A-306

    srijeda

14.00-15.30

A-306

Dariya Pavlešen Ukrajinska književnost 6 (P) ponedjeljak

9.30-11.45

A-224
Josip Ralašić Ukrajinska književnost 6 (S) četvrtak

17.00-17.45

A-224
dr. sc. Tetyana Fuderer Leksikologija i frazeologija ukrajinskoga jezika (izborno) utorak

15.30-17.00

A-224

 

 

*** Za studente nematičnih studija (studij rusistike i drugi slavistički studiji) u zimskom semestru nudi se kolegij Tečaj ukrajinskoga jezika 1:

 

Silvija Graljuk Tečaj ukrajinskoga jezika 1 četvrtak

12.30-14.00

A-224