Ukrajinska književnost 1

Ukrajinska književnost 1

Naziv kolegija: Ukrajinska književnost 1 (Stara ukrajinska književnost) (2021./2022.)

Nastavnici : Domagoj Kliček

ECTS – bodovi : 5

Jezik : ukrajinski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (II. ljetni)

Status: obvezatni

Oblik nastave: predavanja

Uvjeti za upis kolegija: nema

Položeni ispit iz kolegija Ukrajinska književnost 1 je preduvjet za upis kolegija Ukrajinska književnost II

Cilj kolegija: Upoznavanje s formiranjem i razvojem stare ukrajinske književnosti te značajnim spomenicima toga doba.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Stara ukrajinska književnost kao jedna od sastavnica programa preddiplomskog studija daje osnove stare ukrajinske književnosti, sistematizira znanja stečene na kolegiju Ukrajinska usmena književnost, priprema studente za ovladavanje književnim nasljeđem Ukrajine.

Korištene metode : Uzimajući u obzir da se kolegij sastoji od predavanja u nastavnom će se procesu upotrijebiti metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze.

Sadržaj kolegija (po tjednima):

 1. Kronološki okvir, preduvjeti nastanka starije ukrajinske književnosti i prvi spomenici starije ukrajinske književnosti.
 2. Glavna obilježja starije ukrajinske književnosti, jezik djela, širenje pismenosti u Kijevskoj Rusi. Žanrovi i poetika.
 3. Povijest minulih godina, kontekst i etape nastanka djela.
 4. Povijest minulih godina, poetika i sadržaj.
 5. Kijevski ljetopis, Galičko-volinjski ljetopis
 6. Kijevo-pečerski paterik
 7. Oratorsko-propovjednička proza, Slovo o zakonu i milosti Ilariona Kijevskog.
 8. Žitije i hoždenije Danila Palomnika. Žanrovska obilježja hoždenija.
 9. Prijevodna književnost Kijevske Rusi (religiozno-kršćanska i svjetovna djela).
 10. Hagiografska i poučna proza Kijevske Rusi (Pouke Volodimira Monomaha).
 11. Slovo o vojni Igorevoj, kontekst nastanka i poetika djela
 12. Slovo o vojni Igorevoj, analitičko čitanje.
 13. Molenije Danila Zatočenika
 14. Periodizacija starije ukrajinske književnosti po Dmitru Čiževskom i Mihajlu Gruševskom
 15. Ponavljanje

Literatura

Obvezatna :

 1. Чижевський Д.І. Історія української літератури. Київ, ВЦ Академія, 2003.
 2. Ю. Солод. Українська класична література. Конспект. – Київ: Світло знань, 2008. – 448 с.

Dodatna :

 1. Білоус П.В. Історія української літератури XI – XVIII ст. Київ, ВЦ Академія, 2009.
 2. Білоус П.В., Білоус О.П. Українська література XI – XVIII ст. Київ, ВЦ Академія, 2010.
 3. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. Київ, Либідь, 2006 .
 4. Грушевський М. Історія української літератури. В 6-ти томах.http://litopys.org.ua/hrushukr/hrushe.htm
 5. Ізборник . Літописи, Давня українська література, Літературознавство, Шевченко, Мовознавство. http://izbornyk.org.ua/
 6. Наєнко М.К. Історія українського літературознавства . Київ, ВЦ Академія, 2001.
 7. Сулима М. Давня українська література: Хрестоматія . Київ , Радянська школа, 1991.
 8. Solar M. Teorija književnosti . Zagreb, Školska knjiga, 2005.

 Način polaganja ispita: usmeni ispit