Ukrajinska književnost 1

Ukrajinska književnost 1

Naziv kolegija: Ukrajinska književnost 1 (Stara ukrajinska književnost) (2019./2020.)

Nastavnici : Domagoj Kliček

ECTS – bodovi : 5

Jezik : ukrajinski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (II. ljetni)

Status: obvezatni

Oblik nastave: predavanja (2P)

Uvjeti za upis kolegija: nema

Položeni ispit iz kolegija Ukrajinska književnost 1 je preduvjet za upis kolegija Ukrajinska književnost II

Cilj kolegija: Upoznavanje s formiranjem i razvojem stare ukrajinske književnosti te značajnim spomenicima toga doba.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Stara ukrajinska književnost kao jedna od sastavnica programa preddiplomskog studija daje osnove stare ukrajinske književnosti, sistematizira znanja stečene na kolegiju Ukrajinska usmena književnost, priprema studente za ovladavanje književnim nasljeđem Ukrajine.

Korištene metode : Uzimajući u obzir da se kolegij sastoji od predavanja u nastavnom će se procesu upotrijebiti metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze.

Sadržaj kolegija (po tjednima):

 1. Stara ukrajinska književnost, kronološki okviri i preduvjeti nastanka. Terminologija. Glavna obilježja stare ukrajinske književnosti. Prvi spomenici stare ukrajinske književnosti.
 2. Nastanak ukrajinske književnosti. Jezik djela stare književnosti. Širenje pismenosti u Kijevskoj Rusi. Prijevodna književnost Kijevske Rusi.
 3. Kneževi Kijevske Rusi i razvoj kulture. Starokijevsko i galycko-volinsko ljetopisanje. Karakteristike djela.
 4. “Povist vremjannyh lit” i kontekst nastanka. Kneževi Kijevske Rusi i razvoj kulture.
 5. Čyževskyj i ukrajinska književnost. Kyjivskyj litopys. Galycko-volynskyj litopys. Kneževi Kijevske Rusi i razvoj kulture.
 6. Oratorsko-propovidnycka proza XI-XII st. Zolotyj vik staroukrajinskoji literatury.
 7. “Slovo pro Zakon i Blagodatj” mytropolyta Ilariona. Propovidi Kyryla Turovskogo.
 8. Rana hagiografska proza. “Skazannja pro Borysa i Gliba”. Hagiografija.
 9. Povčaljna proza Kyjivskoji Rusi. Didaktika povčanj. Poslannja. Kneževi Kijevske Rusi i razvoj kulture.
 10. Kneževi Kijevske Rusi. Razvoj države i kulture. Obilježja monumentalnog i ornamentalnog stila prema Čyževskom, primjeri.
 11. “Blagannja” Danyla Zatočnyka. Razvoj države i kulture. “Žytije i hoždenije” Danyla Palomnyka. Obilježja monumentalnog i ornamentalnog stila prema Čyževskom, primjeri.
 12. “Slovo pro Igoriv pohid”. Kontekst. Sadržaj. Sudbina originala i polemika o izvornosti djela.
 13. “Slovo pro Igoriv pohid”. Sadržaj. Poetika. Junaci “Slova pro Igoriv pohid”.
 14. Kyjevo-Pečerskyj pateryk.
 15. Ukrajinska književnost srednjovjekovlja. Ponavljanje.

Literatura

Obvezatna :

 1. Чижевський Д.І. Історія української літератури. Київ, ВЦ Академія, 2003.
 2. Ю. Солод. Українська класична література. Конспект. – Київ: Світло знань, 2008. – 448 с.

Dodatna :

 1. Білоус П.В. Історія української літератури XI – XVIII ст. Київ, ВЦ Академія, 2009.
 2. Білоус П.В., Білоус О.П. Українська література XI – XVIII ст. Київ, ВЦ Академія, 2010.
 3. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. Київ, Либідь, 2006 .
 4. Грушевський М. Історія української літератури. В 6-ти томах.http://litopys.org.ua/hrushukr/hrushe.htm
 5. Ізборник . Літописи, Давня українська література, Літературознавство, Шевченко, Мовознавство. http://izbornyk.org.ua/
 6. Наєнко М.К. Історія українського літературознавства . Київ, ВЦ Академія, 2001.
 7. Сулима М. Давня українська література: Хрестоматія . Київ , Радянська школа, 1991.
 8. Solar M. Teorija književnosti . Zagreb, Školska knjiga, 2005.

 Način polaganja ispita: usmeni ispit