Ortografski praktikum I

Ortografski praktikum I

Naziv kolegija: Ortografski praktikum I (2020./2021.)

Nastavnik: Ana Dugandžić

ECTS-bodovi: 2

Jezik: ukrajinski

Trajanje: 1 semestar (II. ljetni)

Status: izborni

Oblik nastave: seminar

Uvjeti za upis kolegija: upisan II. semestar studija

Cilj kolegija: Uvježbavanje pravopisnih pravila i stjecanje jezičnih vještina kroz detaljnu obradu ciljnih tekstova.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj će kolegij omogućiti studentima nadogradnju osnova ukrajinske gramatike i pravilnu primjenu pravopisa kao neophodnu osnovu za pravilnu upotrebu ukrajinskog jezika.

Korištene metode: Komunikacijska metoda, interakcija između nastavnika i studenata, rješavanje zadataka.

Sadržaj kolegija:

 1. Ortoepija, grafika i ortografija. Određenje pojmova, tri pravopisna principa ukrajinske ortografije.
 2.  Samoglasnici. Pravopis nenaglašenih samoglasnika u korijenima riječi. Pravopis samoglasnika e-и, o-a, и-iu korijenima riječi. Rješavanje zadataka.
 3. Samoglasnici и, i, їu riječima stranog porijekla (pravilo „devjatke” ). Tumačenje i uvježbavanje pravila, rješavanje zadataka.
 4. Pravopis e, єu riječima stranog porijekla. Tumačenje pravila i njihova primjena na zadatcima.
 5. Samoglasnici u prefiksima stranog porijekla. Prefiksi де-, ре-; razlikovanje prefiksa дe-, дeз- дис-, диз-. Izuzetci iz pravila kod riječi stranog porijekla. Kratki diktat s naglaskom na samoglasnike.
 6. Suglasnici u ukrajinskom jeziku. Pravopis udvostručenih i produljenih suglasnika. Tumačenje pravila i rješavanje zadataka.
 7. Ispadanje suglasnika u suglasničkim skupinama. Promjene suglasnika kod tvorbe riječi i oblika (spajanje sa sufiksima -ськ-, -ств-). Tumačenje pravila i iznimaka, primjena pravila na primjerima.
 8. Promjene suglasnika kod tvorbe imenica i pridjeva (sufiks –ин(a)), kod komparacije pridjeva i u glagolskim oblicima. Promjene suglasnika к i ц pred sufiksom –н-. Tumačenje pravila i rješavanje zadataka. Kratki diktat s naglaskom na promjene suglasnika.
 9. Pravila upotrebe apostrofa u ukrajinskom jeziku. Tumačenje pravila i uvježbavanje njihove primjene na zadatcima. Diktat s naglaskom na upotrebu apostrofa.
 1. Upotreba mekog znaka u ukrajinskom jeziku. Tumačenje pravila, rješavanje zadataka, kratki diktat.
 2. Pravopis prefiksa. Pravila upotrebe prefiksa прe-, при-, прi-, пред-, пере-u ukrajinskom jeziku. Pisanje prefiksa з-. Tumačenje pravila i rješavanje zadataka.
 3. Imenički sufiksi. Poseban naglasak na upotrebu samoglasnika u imeničkim sufiksima. Rješavanje zadataka.
 4. Pravopis pridjeva. Uvježbavanje deklinacije pridjeva s naglaskom na razliku lokativnog nastavka –iмi instrumentalnog nastavka –имu muškom rodu te razlikovanje pridjeva u množini i glagolskih priloga.
 5. Sufiksi kod pridjeva. Sufiksi koji se koriste u tvorbi pridjeva, posebno posvojnih. Tumačenje pravila upotrebe različitih sufiksa i uvježbavanje primjene pravila na primjerima.
 6. Kolokvij.

 

Literatura:

 1. Obvezatna:
 2. Pazjak, O.M., Serbens’ka, O.A., Furduj, M.I., Ševčenko L.J. (2000) Ukrajins’ka mova. Praktykum, Kyjiv.
 3. Orfografičnyj slovnyk ukrajins’koji movy,(1977), Naukova dumka, Kyjiv.

 

 1. Dopunska:
 2. Toc’ka, N.A. (1995). Sučasna ukrajins’ka literaturna mova – zavdannja i vpravy (fonetyka, orfoepija, grafika i orfografija). Vyšča škola, Kyjiv.
 3. Golovaščuk, S.I. (1979). Slovnyk-dovidnyk z pravopysu; Akademija nauk ukrajins’koji RSR, Naukova dumka, Kyjiv.
 4. Slovnyk inšomovnyh sliv. Golovna redakcija ukrajins’koji radjans’koji encyklopediji, Kyjiv, 1977.
 5. Grybinyčenko, T.O., Pogyba, L.G., Škuratjana, N.G. (1998). Zbirnyk dyktantiv z ukrajins’koji movy, Lybid’, Kyjiv.