Ortografski praktikum II

Ortografski praktikum II

Naziv kolegija: Ortografski praktikum II (2020./2021.)

Nastavnik: Ana Dugandžić

ECTS-bodovi: 2

Jezik: ukrajinski

Trajanje: 1 semestar (III. zimski)

Status: izborni

Oblik nastave: seminar

Uvjeti za upis kolegija: položen Ortografski praktikum I

Cilj kolegija: Uvježbavanje pravopisnih pravila i stjecanje jezičnih vještina kroz detaljnu obradu ciljnih tekstova.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj će kolegij omogućiti studentima nadogradnju osnova ukrajinske gramatike i pravilnu primjenu pravopisa kao neophodnu osnovu za pravilnu upotrebu ukrajinskog jezika.

Korištene metode: Komunikacijska metoda, interakcija između nastavnika i studenata, rješavanje zadataka.

Sadržaj kolegija:

1. Pravopis imenica: Padežni nastavci (posebno genitiv jednine muškog roda, promjene u dativu i lokativu jednine ženskog roda). Rješavanje zadataka.

2. Pravopis imenica (nastavak): Imenice treće i četvrte deklinacije, instrumental, imenice druge deklinacije na –r. Rješavanje zadataka.

3. Pravopis glagola. Svrstavanje glagola u konjugacije (nastavci), promjene u konjugacijama i uvježbavanje njihove upotrebe; glagolski sufiksi (-увa-, -oвa-). Diktat.

4. Pravopis složenica. Opća pravila pravopisa složenica te pravila za pisanje složenih imenica. Primjena pravopisnih pravila na primjerima.

5. Pravopis složenih pridjeva. Tumačenje pravila pisanja složenih pridjeva u ukrajinskom jeziku i rješavanje zadataka. Diktat s naglaskom na složenice.

6. Deklinacija i pravopis brojeva. Uvježbavanje deklinacije glavnih i rednih brojeva, tvorba složenih riječi s brojem u osnovi. Rješavanje zadataka s deklinacijama brojeva i kratki diktat s naglaskom na pisanje brojeva.

7. Pravopis i deklinacija decimalnih brojeva i razlomaka. Uvježbavanje deklinacije decimalnih brojeva i razlomaka. Rješavanje zadataka.

8. Pravopis priloga. Tumačenje pravila pisanja priloga (zajedno, odvojeno, s crticom). Rješavanje zadataka primjenom tih pravila.

9. Pravopis prijedloga. Poseban naglasak na pravila pisanja složenih prijedloga. Uvježbavanje upotrebe pravila na zadatcima.

10. Pravopis veznika. Tumačenje pravila za pisanje složenih veznika s naglaskom na razlikovanje složenih veznika i spoja punoznačne riječi s česticom ili prijedlogom (npr. щоб//що б). Rješavanje zadataka.

11. Ponavljanje. Pisanje diktata koji obuhvaća sve obrađeno gradivo uz tumačenje svih relevantnih pojava.

12. Pravopis čestica. Pravila pisanja čestica u dodiru s raznim vrstama riječi (zajedno, odvojeno, s crticom). Rješavanje zadataka.

13. Pravopis čestice нe. Razlikovanje situacija u kojima se нepiše odvojeno od situacija u kojima se piše zajedno s rječju koja slijedi (je li čestica ili prefiks). Uvježbavanje upotrebe pravila na primjerima.

14. Upotreba velikog slova. Pravila za pisanje velikog i malog slova u stranim imenima, geografskim i astronomskim pojmovima, nazivima država, organizacija, političkih stranaka, ustanova, vrsta biljaka i životinja, skraćenicama. Rješavanje zadataka.

15. Kolokvij.

Literatura:

A. Obvezatna:

1. Pazjak, O.M., Serbens’ka, O.A., Furduj, M.I., Ševčenko L.J. (2000). Ukrajins’ka mova – praktykum, Kyjiv.
2. Orfografičnyj slovnyk ukrajins’koji movy, (1977), Naukova dumka, Kyjiv.

B. Dopunska:

1. Toc’ka, N.A. (1995), Sučasna ukrajins’ka literaturna mova – zavdannja i vpravy (fonetyka, orfoepija, grafika i orfografija). Vyšča škola, Kyjiv.
2. Golovaščuk, S.I. (1979). Slovnyk-dovidnyk z pravopysu. Akademija nauk ukrajins’koji RSR, Naukova dumka, Kyjiv.
3. Slovnyk inšomovnyh sliv. Golovna redakcija ukrajins’koji rad’ans’koji enciklopediji, Kyjiv, 1977.
4. Grybinyčenko, T.O., Pogyba, L.G., Škuratjana, N.G. (1998). Zbirnyk dyktantiv z ukrajins’koji movy, Lybid’, Kyjiv.