Lektira I

Naziv kolegija: Lektira I. (2022./2023.)

Nastavnik: dr. sc. Domagoj Kliček, poslijedoktorand

ECTS-bodovi: 2

Jezik: ukrajinski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (4. sem.)

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: vježbe

Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta

Cilj kolegija: Naučiti dobro citati, pisati i razumjeti ukrajinski jezik i moći ga primijeniti, ovladati njegovim pravilnim izgovorom te dobiti uvid u književna dostignuća pisana ukrajinskim jezikom. Seminari i vježbe – tehnika pomnog čitanja na književnim i određenim filmskim predlošcima. Samostalni rad i samostalna izlaganja na odabrane teme.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij stvara temelje daljnjoj jezičnoj nadogradnji i normativnom izgovoru, približava viziju ukrajinske književnosti i podcrtava njen povijesno-kulturni kontekst stvaranja.

Korištene metode: Metoda razgovora, metoda čitanja i rada na tekstovima, metoda usmenog izlaganja, audio – vizualna metoda, metoda praktičnih radova i metoda demonstracije.

 

Sadržaj kolegija

 1. Ukrajinske narodne bajke s posebnim osvrtom na analizu tema i sadržaja bajke Ivasyk-Telesyk

 

 1. Stvaralaštvo Myhajla Kocjubyns’kog s posebnim osvrtom na dječje pripovijetke: Harytja i Malen’kyj grišnyk

 

 1. Poezija i mala proza Vasyl’a Symonenka: Ti znaješ, ščo ty ljudyna…, Vyno z trojand, Kukurikaly pivni na rušnykah.

 

 1. Grygir Tjutjunnyk: 3 zozuli z poklonom. Somatički frazemi u književnom djelu.

 

 1. Stvaralaštvo Stepana Vasyl’čenka s posebnom osvrtom na dječje pripovijetke: Na peršij guli; Svekor

 

 1. Stvaralaštvo Borysa Grinčenka s posebnom osvrtom na dječje pripovijetke: Ukrala…

 

 1. Stvaralaštvo Oleksandra Dovženka: Začarovana Desna…

 

 1. Stvaralaštvo Oleksandra Dovženka: Maty, Volja do žyttja…

 

 1. Stvaralaštvo Volodymyra Vynnyčenka s posebnom osvrtom na dječje pripovijetke: Fed’ko Halamydnyk…

 

 1. Pjesme Ivana Malkovyča, Jurija Andruhovyča, Jurka Pozajaka i Oleksandra Irvaneca. Suvremena ukrajinska poezija.

 

 1. – 15. Myhajlo Kocjubyns’kyj: Tini zabutyh predkiv, osvrt na ekranizaciju Sergija Paradžanova

 

Literatura:

 1. Obvezatna

Ridne slovo. Ukrajins’ka literatura dlja ditej. (1999) – Hrestomatija 1 knyga, Kyjiv.

Ridne slovo. Ukrajins’ka literatura dlja ditej. (1999) – Hrestomatija 2 knyga, Kyjiv.

Istorija ukrajins’koji literatury XX stolittja. Knyga perša. (1998) Kyjiv.

Istorija ukrajins‘koji literatury XX stolittja. Knyga druga. (1998) Kyjiv.

2. Dopunska

Ukrajinska lirika. (1998). Matica hrvatska, Zagreb.

Ukrajinske Bajke (2002). Biblioteka Bubamara, Zagreb.

N. V. Gogolj, Ukrajinske pripovijetke. (1990) August Cesarec Zagreb.

Menac, A., Kovalj, A. P. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rjecnik. (1979) – Zagreb.

 

Način polaganja ispita: položeni svi kolokviji tijekom semestra ili pismeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa Sveučilišta u Zagrebu.