Lektira II

Lektira II

Lektira II

Naziv kolegija: Lektira II (2022./2023.)

Nastavnik: Dr. sc. Domagoj Kliček, poslijedoktorand

ECTS-bodovi: 2

Jezik: ukrajinski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (5./7.  sem.)

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: vježbe

Uvjeti za upis kolegija: nema

Cilj kolegija: Nastavak dobivanja uvida u književna dostignuća pisana ukrajinskim jezikom, s kritičkim osvrtima. Sagledavanje ukrajinske književnosti kroz prizmu nacionalnih pitanja i sveprisutnije potrebe za buđenjem nacionalne svijesti ukrajinskog naroda. Približiti moralno-etičke teme ukrajinskih pisaca.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij stvara temelje daljnjoj jezičnoj nadogradnji i normativnom izgovoru, približava viziju ukrajinske književnosti i podcrtava njen povijesno-kulturni kontekst stvaranja.

Korištene metode: Metoda razgovora, metoda čitanja i rada na tekstu, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda, metoda praktičnih radova i metoda demonstracije. Tehnika pomnog čitanja na književnim i određenim filmskim predlošcima. Samostalni rad i samostalna izlaganja na odabrane teme.

Sadržaj kolegija:

 1. Ivan Nečuj-Levyc’kyj:Kajdaševa simja, prvi dio
 2. Ivan Nečuj-Levyc’kyj:Kajdaševa simja, drugi dio
 3. Ivan Nečuj-Levyc’kyj:Kajdaševa simja, treći dio
 4. Tipični junaci Nečuja-Levyckog
 5. Oleksandr Dovženko i ukrajinski kinematograf,Začarovana Desna, (skraćeno)
 6. Ivan Franko:Ukradene ščastja, prvi dio
 7. Ivan Franko:Ukradene ščastja, drugi dio
 8. Ivan Franko:Ukradene ščastja, treći dio
 9. Ivan Franko:Ukradene ščastja, četvrti dio
 10. Ivan Franko:Ukradene ščastja, osobitosti jezika drame
 11. Stvaralaštvo Volodymyra Vynnyčenka:Fed’ko Halamydnyk
 12. Oleksij Kolomijec’:Dykyj Angel, prvi dio
 13. Oleksij Kolomijec’:Dykyj Angel, drugi dio
 14. Junaci djelaDykyj Angel u tekstu i filmu. Diskusija.
 15. Ponavljanje gradiva obrađivanog tijekom semestra

 Literatura:

 1. Obvezna

Ridne slovo. Ukrajins’ka literatura dlja ditej. (1999) – Hrestomatija 1 knyga, Kyjiv.

Ridne slovo. Ukrajins’ka literatura dlja ditej. (1999) – Hrestomatija 2 knyga, Kyjiv.

Istorija ukrajins ‘ koji literatury XX stolittja. Knyga perša. (1998) Kyjiv.

Istorija ukrajins ‘ koji literatury XX stolittja. Knyga druga. (1998) Kyjiv.

 1. Dopunska

Ukrajinska lirika. (1998). Matica hrvatska, Zagreb.

Ukrajinske bajke (2002). Biblioteka Bubamara, Zagreb.

Menac, A., Kovalj, A. P. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik, (1979) – Zagreb.

Način polaganja ispita: ocjena iz kolegija Lektira II temelji se na aktivnostima studenata te usmenom ispitu.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa Sveučilišta u Zagrebu.