Ukrajinska književnost 4

Naziv kolegija: Ukrajinska književnost IV (2021./2022.)

Ime nastavnika: dr. sc. Dariya Pavlešen, Josip Ralašić

Oblik nastave:  predavanja i seminar (3 P + 1S)

Trajanje: V. semestar – zimski

Broj ECTS bodova: 5

Status: obvezatni kolegij

Uvjeti za upis: položeni ispit iz kolegija Ukrajinska književnost 3

Jezik: ukrajinski, uz uvodni hrvatski

Studentske obveze:  redovito pohađanje nastave (predavanja i seminara), sudjelovanje u seminarskim temama te izrada seminarskog rada, redovito čitanje odabranih tekstova te interpretacija književnih tekstova na nastavi, proučavanje obvezatne (i dopunske) stručne literature.

Način polaganja ispita:  seminarski rad i usmeni ispit.

Ciljevi kolegija: Predočiti razdoblje daljega progresa ukrajinske kulture, književnosti, razvoja plodnih tradicija iz prethodnih etapa te nastanak novih umjetničkih kvaliteta. Pokazati pregledno razvoj književnosti kroz središnje osobitosti, uputiti na tekstove kroz čitanje i učenje određenih pjesničkih primjera.

Sadržaj kolegija: Kontekst razvoja ukrajinske kulture i književnosti u uvjetima imperijske politike sredine i druge pol. 19. stoljeća. Idejno-teorijske, estetske osnove stvaralaštva ukrajinskih književnika. Stil realizma (proza, pjesništvo, dramaturgija), idejni sadržaj, uloga književnika intelektualca u otporu denacionalizatorskoj politici imperija.

Raspored rada:

 1. Ukrajina u imperijskom diskursu: zabranjivanja ukrajinskog jezika od strane ruske carističke administracije. Uloga ukrajinske književnosti u buđenju nacionalne svijesti naroda: prvi ukrajinsku časopis „Osnova“, nova imena – Glibov, Ruudans’kyj, Svydnyc’kyj, Fed’kovyč, Storoženko.
 2. Proza realizma. Marko Vovčok, Narodni opovidannja, jezik teksta, lik ukrajinske žene, Ševčenko o Marku Vovčok.
 3. Jurij-Osyp Fed’kovyč, pjesnik, prozaik, dramaturg – izraz kontrdiskursa u Bukovyni. Oleksa Storoženko, prozaik istočne Ukrajine (pripovijetke). Evolucija proze od narativne do pripovijesti. Prvi ukrajinski socijalno-psihološki roman A. Svydnyc’kog Ljuborac’ki.Tragedija denacionalizacije u sudbini A. Svydnyc’kog.
 4. Pjesništvo poslije T. Ševčenka 60-70-ih: od apologetizma do traganja za vlastitim stilom (Staryc’kyj, Sčogoliv, Manžura, Rudans’kyj, Glibov).
  Leonid Glibov – bajkar 1850-70. godina. Lirska poezija (romans „Žurba“).
  Stepan Rudans’kyj –gumoresky, rodoljubno pjesništvo „Povij vitre, na Vkrajinu…“
 5. Proza 1870-ih: Narodnyc’kiideali u ukrajinskoj književnosti. (Nečuj-Levyc’kyj, Panas Myrnyj). Književne diskusije 1873-78. (M. Dragomanov, I. Bilyk, I. Nečuj Levyc’kyj, Ivan Franko) Mjesto i značaj  P. Kuliša u književnome toku dr. pol. 19. stoljeća).
 6. Ivan Nečuj-Levyc’kyj. Život i stvaralaštvo. Objektivno – epska proza, humor i satira. Pripovijest-kronika Mykola Džerja; društveno-svakidašnjica u pripovijesti Kajdaševa simja.
  Estetizam kao kontradiskurz: jezik djela, uloga krajolika.
  Prvi ukrajinski romani iz života intelektualaca (Hmary, Nad Čornym morem).
  Dramska djela Nečuja-Levyc’kog. Pisac-rodoljub u književnome razvoju kraja 19. st.
 7. Panas Myrnyj. Život i stvaralaštvo.
  Osebujnost analitičkog realizma u ukrajinskoj književnosti dr. pol. 19. stoljeća: psihologizam, djela iz života ukrajinskih intelektualca-oporbenjaka carizmu (Lyhi ljudy). Kompozicija djela, uloga pejzaža, psihologizam. Društveni roman Hiba revut’ voly jak jasla povni? Društveno-psihološki roman Povija. Dramska djela.
 8. Idejno-estetska traganja u pjesništvu 80-90-ih godina (Jakiv Ščogoliv, Ivan Manžura, Olena Pčilka). Pjesnici-disidenti Borys Grinčenko, Pavlo Grabovs’kyj.
 9. Značaj i mjesto kazališta, osobitosti razvoja ukrajinske dramaturgije. Teatr koryfejiv (M. Staryc’kyj, M. Kropyvnyc’kyj, I. Karpenko-Karyj). Tematska širina, problem jezika, zabrane teatra, rodoljubna djelatnost.
 10. Myhajlo Staryc’kyj pjesnik, prozajist, dramaturg. Pjesništvo – rodoljubna, intimna lirika.
  Dramska djela: Ne sudylos’, Oj, ne hody Grycju.., Povijesne drame, povijesna proza.
 11. Marko Kropyvnyc’kyj – dramaturg, organizator kazališta. Dramska djela: Daj sercju volju – zavede v nevoljuDoky sonce zijde…, Glytaj. Problem jezika – književni jezik i suržyk; uloga lirske pjesme u dramskom djelu.
 12. Ivan Karpenko-Karyj, najznačajniji klasik ukrajinske dramaturgije 19. st. Reformiranje drame, psihologizam (Najmyčka, Beztalanna, Sto tysjači dr.)  Drame o intelektualcima, povijesna tema.
  Jezik likova, drama kao izraz kontrdiskursa.
 13. Ivan Franko, njegova uloga u ukrajinskom nacionalnom preporodu, daljem razvoju književnosti. Životni put – pjesnik, prozaist, dramatičar, kritičar, povjesničar književnosti, publicist, znanstvenik, politički djelatnik.

1.Pjesništvo:

– od 1870-ih: Zbirka Z veršyn i nyzyn, osnovni motivi, osobitost kompozicije. Pjesma Gimn kao prolog, idejni, estetski značaj.

– Ciklus Vesnjanky, simbolizam djela Grymyt’, Zemle moja…Tema revolucionarnoga preporoda u ciklusima Dumy proletraija, pjesma Kamenjari. Novatorstvo u žanru soneta (Tjuremni sonety, Voljni sonety)

– zbirka Zivjale lystja. Motive intimne lirike, žanrovske osobitosti zbirke.

– poeme: povijesne (Ivan Vyšens’kyj), filozofske (Smert’ Kajina, Mojsej) druge poeme.

 1. Proza:

– tema radnika u ciklusu Boryslavs’ki opovidannja, pripovijesti Boryslav smijet’sjaBoa constrictor – simbolika djela u prikazu psihologije likova.

– djela iz života intelektualaca, moralna propast likova, pripovijesti Osnovy suspil’stvaDlja domašnjogo vognyšča, likovi intelektualaca-socijalista, pripovijetka Na dni.

– povijesna tema u prozi: pripovijest Zahar Berkut.

 1. Dramska djela:

– društvena svakidašnjica u drami Ukradene ščastja, likovi intelektualaca: Učytel‘, povijesne drame.

4.Povijest književnosti, prijevodi, folkloristika

 1. Ivan Franko i hrvatska kulturna baština

Literatura

Obvezatna:

Književni tekstovi prema programu

Myhajlo Najenko. Hudožnja literatura Ukrajiny. Vid mifiv do real’nosti -. Kyjiv, 2012.

Istorija ukrajins’koji literatury XIX stolittja. Knyga druga, (2004). – Kyjiv.

Čyževs’kyj, D. I. storija ukrajins’koji literatury. – Kyjiv, 2003

Julija Solod. Ukrajins’ka klasyčna literatura. Kyjiv, 2008.

Jevgenij Paščenko. Slavist i imperiji. Vatroslav Jagić između galicije, Malorusije i Ukrajine. Zagreb, 2010

Dodatna

Jevgenij Paščenko. Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe. Split: Književni krug, 2010.

Sergij Jefremov. Historija ukrajins’kogo pys’menstva. Kyjiv, 1995.

Volodymyr Galyk. Ivan Franko i hrvatska kulturna baština. Zagreb: Udruga hrvatskih ukrajinista, 2012.

 

Ishodi učenja: Kolegij Ukrajinska književnost IV  omogućava ostvarenje slijedećih ishoda učenja:

 1. opisati i komentirati određene kulturne, povijesne i društveno-političke procese u Ukrajini
 2. opisati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija
 3. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književnopovijesnih razdoblja i pojedinih književnih djela ukrajinske književnosti
 4. Prepoznati i definirati glavne determinate književnoga razvoja.
 5. Ilustrirati konkretnim primjerima specifikum razvoja književnosti u kontekstu imperijskoga diskurza i kontrdiskurza.
 6. Protumačiti značaj književne metode u formiranju nacionalnog identiteta.
 7. Analizirazi stilske osobitosti pojedinih žanrovski cjelina.
 8. Kritički prosuđivati u valoriziranju esteske vrijednosti teksta.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija:

Anketa Sveučilišta u Zagrebu i anketa Filozofskog fakulteta.