Jezične vježbe VI

Naziv kolegijaJezične vježbe iz ukrajinskog jezika VI (ak. god. 2020./2021.)

ECTS bodovi: 5

Jezik: ukrajinski

Trajanje: 1 semestar (u hodogramu VI. semestar studija ukrajinskog jezika i književnosti)

Status: obvezatan

Oblik nastave: 5 sati vježbi (5 V)

Uvjeti: položen ispit iz Jezičnih vježbi ukrajinskog jezika 5

 Sadržaj: Rad sa studentima obuhvaća nekoliko različitih aspekata jezičnih i govornih vježbi:  utvrđivanje poznatog gramatičkog materijala i usvajanje novog (diktati, eseji i sl.); proširenje leksike ukrajinskog jezika u skladu s programom udžbenika, pri čemu se nastava zasniva na aktivnim oblicima lektorata (intervjui, dijalozi, rasprave, parlaonice i sl.); upoznavanje s različitim oblicima ukrajinske kulture: povijest, likovna umjetnost, glazba, film i dr. U okviru dijela kolegija posvećenog lektiri obrađuju se publicistički tekstovi o životu u Ukrajini i ukrajinskoj dijaspori. Osim toga, kolegij sadrži i elemente prijevodnih vježbi. Važan dio prezentacije omogućuje video i audio materijal vezan uz kulturološke teme. Tekstovi obuhvaćaju autorske novinske članke i kratka prozna djela ukrajinskih autora. Budući da je važno da tekstovi budu recentni, u izvedbenom planu ne navode se njihovi naslovi.

 Studentske obveze: Studenti svaki tjedan pišu probne i kontrolne diktate, u pismenom i usmenom obliku prepričavaju tekstove kao provjeru obrađenog gradiva, koji ulazi u ukupnu ocjenu. Nakon završene nastave studenti polažu pismeni i usmeni ispit.

 Cilj: Zadatak tako strukturiranog programa je širenje jezične/komunikacijske kompetencije studenata na danom stupnju studija ukrajinskog jezika i književnosti, kao i vještine prevođenja.

 Raspored rada (po tjednima): 

 1. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksička i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe.
 2. Čitanje izabranih tekstova. Razumijevanje čitanog teksta. Leksička i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Obrada proširenog vokabulara na teme vezane uz tekstove.
 3. Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksička i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Sažimanje i pisanje teksta na ukrajinskom.
 4. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksička i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Obrada proširenog vokabulara na teme vezane uz tekstove. Pismena i usmena provjera znanja. Vježbe.
 5. Gledanje ukrajinskog filma (priloga i sl.) i diskusija. Vježbe.
 6. Čitanje izabranih tekstova. Razumijevanje čitanog teksta. Leksička i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe.
 7. Gledanje ukrajinskog filma i diskusija. Audiovizualni materijali te pojedini članci po izboru lektora.
 8. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksička i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Sažimanje i pisanje teksta na ukrajinskom.
 9. Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksička i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Obrada proširenog vokabulara na teme vezane uz tekstove.
 10. Pismena i usmena provjera znanja. Vježbe. Kolokvij.
 11. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksička i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Sažimanje i pisanje teksta na ukrajinskom.
 12. Čitanje zadanog teksta. Razumijevanje čitanog teksta. Leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 13. Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksička i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Obrada proširenog vokabulara na teme vezane uz tekstove.
 14. Leksička i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Sažimanje i pisanje teksta na ukrajinskom.
 15. Ponavljanje i provjera znanja. Gledanje ukrajinskog filma i diskusija. Audiovizualni materijali te pojedini članci po izboru lektora. Završne pripreme za polaganje pismenog i usmenog ispita.

Obvezna literatura:

 1. Velykyj tlumačnyj slovnyk sučasnoji ukrajins’koji movy. Upor.Busel, V.T. (2004). – Kyjiv.
 2. Čukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablycjah ta shemah. – Kyjiv.
 3. Menac, A., Trostinska, R. Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik.(1993). – Zagreb.
 4. Avtostopom po Ukraini: ukrains’ka mova jak inozemna : Audioknyga z vpravamy. Olesja Palins’ka, Oleg Kačala. L’viv : Vydavnyctvo L’vivs’koi politehniky, 2014.
 5. Українська мова для іноземців. Модульний курс: навч. посібн./ О. Антонів, Л. Паучок. – Київ: “ІНКОС”, 2012. – 268 с.
 6. Мій Львів: навчальний посібник з української мови як іноземної. О.Антонів, О. Туркевич…- Львів: Дон Боско, 2013. – 80 с.

Dopunska literatura:

 1. Orfografičnyj slovnyk ukrajins’koji movy. (1994). Golovaščuk, S.I. Rusanivs’kyj,V. M. – Kyjiv.
 2. Menac, A., Kovalj, A. P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rjecnik . – Zagreb.
 3. Мандрівка Україною: навчальний посібник з української мови як іноземної (рівень В2). – Львів: Дон Боско, 2012. – 152 с.

Način polaganja ispita:

Na kraju semestra pismeni ispit, nakon položenog pismenog ispita usmeni ispit. Nabrojene aktivnosti sačinjavaju konačnu ocjenu:

 • Aktivnost u radu kolegija
 • Izrada i izlaganje domaćih zadaća, pisanje kolokvija i sudjelovanje u debatama
 • Polaganje pismenog ispita
 • Polaganje usmenog ispita

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Tijekom cijelog semestra lektor prati i provjerava napredovanje studenata provjerama domaćih zadaća, kraćim kolokvijima i aktivnim uključivanjem svakog studenta u komunikaciju i nastavu.

Studentska valorizacija pomoću ankete.

Studentske obveze: Od studenata se očekuje: redovito pohađanje kolegija, aktivno sudjelovanje i priprema (pismeni radovi, referat, čitanje i prevođenje tekstova, sudjelovanje u raspravama seminara, predaja i usmeno izlaganje seminarskog rada, priprema kraćih izlaganja na zadanu temu) te polaganje pismenog ispita kao uvjet za pristupanje usmenom ispitu.